Anamnesis Nr 94

Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - spis treści i plik *.pdf

Ojciec Święty Jan Paweł II (w dniu 13 czerwca 1994 roku) przypomniał: "Centrum życia Kościoła stanowi nieodmiennie liturgia". Mamy więc odnowić Kościół przez pogłębienie świadomości uczestnictwa w liturgii i kontynuować ruch odnowy liturgicznej.

Temu celowi służy Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Praktycznym zaś narzędziem w realizacji tego zamiaru jest biuletyn "Hoc Facite" (od drugiego numeru pod nazwą "Anamnesis").

Numery archiwalne biuletynu Anamnesis, wydawanego od października 1994 roku, dostępne są wyłącznie w formacie .pdf


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

Przyjdź, Duchu Święty… Przyjdź, Światłości sumień

I. NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO

Grzech odgradza od Boga i od braci. Katecheza papieża Franciszka wygłoszona podczas audiencji generalnej (Rzym, 3 stycznia 2018 r.)

Liturgia jest szkołą modlitwy. Katecheza papieża Franciszka wygłoszona podczas audiencji generalnej (Rzym, 10 stycznia 2018 r.)

Aby przyjąć Słowo w sercu. Katecheza papieża Franciszka wygłoszona podczas audiencji generalnej (Rzym, 31 stycznia 2018 r.)

Niech homilia będzie krótka! Katecheza papieża Franciszka wygłoszona podczas audiencji generalnej (Rzym, 7 lutego 2018 r.)

Słowo jest prawem. Katecheza papieża Franciszka wygłoszona podczas audiencji generalnej (Rzym, 14 lutego 2018 r.)

Pierwszym ołtarzem był krzyż. Katecheza papieża Franciszka wygłoszona podczas audiencji generalnej (Rzym, 28 lutego 2018 r.)

Za zbawienie się nie płaci. Katecheza papieża Franciszka wygłoszona podczas audiencji generalnej (Rzym, 7 marca 2018 r.)

Triduum Paschalne. Katecheza papieża Franciszka wygłoszona podczas audiencji generalnej w Wielką Środę (Rzym, 28 marca 2018 r.)

Z Chrystusem zmartwychwstaje nadzieja. Homilia papieża Franciszka wygłoszona podczas Wigilii Paschalnej (Rzym, 31 marca 2018 r.)

Niespodzianki Boga. Homilia papieża Franciszka wygłoszona w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Rzym, 1 kwietnia 2018 r.)

II. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Dekret zatwierdzający wpisanie do kalendarza liturgicznego diecezji siedleckiej Św. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera.

Dekret zatwierdzający wpisanie do kalendarza liturgicznego diecezji opolskiej Bł. Alfonsa Trackiego, prezbitera.

Dekret zatwierdzający wpisanie do kalendarza liturgicznego diecezji łowickiej: Bł. Bolesławę Lament, dziewicę; Św. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera oraz Bł. Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszkę Siedliską), zakonnicę.

Dekret zatwierdzający wpisanie do kalendarza liturgicznego diecezji łomżyńskiej Św. Rocha.

Dekret zatwierdzający wpisanie do kalendarza liturgicznego diecezji radomskiej Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera.

Dekret zatwierdzający wpisanie do kalendarza liturgicznego archidiecezji przemyskiej: Św. Łotra; Św. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera oraz Bł. Jakuba Strzemię, biskupa.

Dekret zatwierdzający wpisanie do kalendarza liturgicznego diecezji drohiczyńskiej: Błogosławionych Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, męczenników; Bł. Bolesławę Lament, dziewicę oraz Bł. Marię Angelę Truszkowską, dziewicę.

Dekret nadający tytuł i godność bazyliki mniejszej dla kościoła parafialnego Przemienienia Pańskiego w Brzozowie (archidiecezja przemyska).

Dekret nadający tytuł i godność bazyliki mniejszej dla kościoła parafialnego Wszystkich Świętych w Sieradzu (diecezja włocławska).

Dekret zezwalający na koronację obrazu Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Pocieszenia w Komborni (archidiecezja przemyska).

Dekret zezwalający na koronację figury Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej w sanktuarium św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym (archidiecezja przemyska)

Penitencjaria Apostolska

Dekret zatwierdzający Rok Jubileuszowy ku czci Św. Alojzego Gonzagi z okazji 450-lecia jego urodzin

Dekret dający możliwość zyskania odpustu zupełnego z okazji Jubileuszu kościoła Św. Anny w Oleśnie (diecezja opolska)

III. NAUCZANIE BISKUPÓW O LITURGII

List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2018 r.

Bp Andrzej F. Dziuba, List Biskupa Łowickiego na Wielki Post 2018 r.

Abp Stanisław Gądecki, Homilia Arcybiskupa Poznańskiego wygłoszona w 3. niedzielę Wielkiego Postu (Poznań, 4 marca 2018 r.)

Abp Wiktor Skworc, Homilia Arcybiskupa Katowickiego wygłoszona w czasie Mszy świętej z udzielaniem święceń diakonatu (Połomia, 28 lutego 2018 r.)

Bp Andrzej Czaja, Homilia Biskupa Opolskiego wygłoszona podczas Mszy świętej inaugurującej jubileusz 500. lecia kościoła św. Anny (Olesno, 15 kwietnia 2018 r.)

Bp Piotr Greger, Homilia wygłoszona podczas ogólnopolskiej pielgrzymki muzyków kościelnych (Jasna Góra, 17 lutego 2018 r.)

Bp Roman Pindel, Homilia Biskupa Bielsko-Żywieckiego wygłoszona w czasie Mszy krzyżma (Bielsko-Biała, 29 marca 2018 r.)

Bp Wiesław Śmigiel, Homilia Biskupa Toruńskiego wygłoszona w czasie Mszy krzyżma (Toruń, 29 marca 2018 r.)

Abp Wiktor Skworc, Słowo Arcybiskupa Katowickiego do kapłanów w sprawie muzyki liturgicznej

Abp Stanisław Gądecki, Dekret dotyczący obchodu uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w roku 2019

Bp Tadeusz Lityński, Dekret ustanawiający sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Pocieszenia we Wschowie (diecezja zielonogórsko-gorzowska)

Bp Adam Bałabuch, Komunikat na Rok Jubileuszowy Św. Alojzego Gonzagi

IV. FORMACJA LITURGICZNA

Ks. Dominik Ostrowski, Liturgia między tradycją a nowoczesnością. Zasady, perspektywy i błędne strategie

V. DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE

Archidiecezjalna Komisja Muzyki Sakralnej w Katowicach, Materiały pomocnicze w ukształtowaniu muzyki liturgicznej w celebracji sakramentu małżeństwa

Archidiecezjalna Komisja Muzyki Sakralnej w Katowicach, Materiały pomocnicze w ukształtowaniu muzyki liturgicznej w celebracji chrześcijańskiego pogrzebu

Liturgia Triduum sprzed reform Piusa XII celebrowana również dziś.

Angielski biskup: nie przyjmuj Komunii, gdy twój styl życia jest sprzeczny z Ewangelią.

VI. INFORMACJE

Biskupi niemieccy opowiadają się za możliwością udzielania Komunii świętej wiernym Kościołów protestanckich

Sprawozdanie z zebrania Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Warszawa, 26-28 lutego 2018 r.)

Klosterneuburg: sympozjum liturgiczne

Uniwersytet św. Krzyża w Rzymie: dzień studium poświęcony Romano Guardiniemu

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła będzie obchodzone na całym świecie

O liturgii na Ogólnopolskim Forum Ceremoniarzy Seminariów Duchownych

Sprawozdanie z IX. ogólnopolskiej pielgrzymki muzyków kościelnych (Jasna Góra, 17 lutego 2018 r.)

Trewir: objazdowa wystawa poświęcona Romano Guardiniemu

Diecezja sandomierska ma 57 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

Krzeptówki: Polska ma nowe Sanktuarium Narodowe

Toruń: konferencja o średniowiecznych źródłach liturgicznych

Sprawozdanie z zebrania Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej (Jasna Góra, 11 kwietnia 2018 r.)

Informacja o spotkaniu Zespołu ds. weryfikacji materii Eucharystii (Włocławek, 14 kwietnia 2018 r.)

Liturgiczne nowości wydawnicze

 

Anamnesis Nr 94 - plik w formacie .pdf

 

opr. ab/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama