Inauguracja roku szkolnego - komentarz i modlitwa wiernych

Pomoce liturgiczne: na początek roku szkolnego

Bóg stworzył nie tylko świat materialny, który nas otacza i który możemy poznać. On stworzył także każdego z nas i wszystkich ludzi tej ziemi, czyli miliardy niezwykłych i niepowtarzalnych światów. Stwórca obdarzył nas rozumnością i wolnością po to, by każdy człowiek stawał się coraz bardziej podobnym do Niego, czyli żeby dobrem, prawdą i pięknem karmił samego siebie oraz tych, których kocha. Pierwszy dzień nowego roku szkolnego rozpoczynamy od spotkania z Bogiem, który uczy nas myśleć, kochać i pracować. On jest naszym Przyjacielem i Wychowawcą. To On prowadzi nas na głębię mądrości oraz na radosne wyżyny świętości. W tej Mszy Świętej zawierzamy Mu wszystkich pedagogów i uczniów naszej szkoły, gdyż tylko z pomocą Boga jesteśmy wstanie zrozumieć siebie i otaczający nas świat oraz zrealizować nasze najpiękniejsze marzenia i tęsknoty.

Modlitwa wiernych

Celebrans:

Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i dlatego każdy człowiek jest niepowtarzalną osobą, która potrafi myśleć, kochać, marzyć i tęsknić. W pierwszym dniu nowego roku szkolnego z ufnością skierujmy modlitwy i prośby do Boga, który jest naszym Niezawodnym Przyjacielem i naszym Najwspanialszym Wychowawcą.

  1. Bóg jest początkiem oraz sensem całej rzeczywistości. Módlmy się za Papieża Benedykta XVI, a także za biskupów, kapłanów i katechetów, by pomagali nam zachwycać się stworzoną przez Boga rzeczywistością i by przypominali o tym, że ta Ziemia jest dla nas jedyną drogą do Nieba.
  2. Bóg nie tylko kocha, ale też rozumie każdego człowieka. Módlmy się za naszych rodziców i pedagogów, aby mieli odwagę proponować nam wyłącznie najpiękniejszy sposób postępowania i uczyli nas budowania takich więzi, które chronione są miłością, prawdą i odpowiedzialnością.
  3. Bóg jest Przyjacielem, który obdarzył nas darem życia i który przynosi nam niezawodną radość. Módlmy się za tych nastolatków, którzy zabijają w sobie życie i nadzieję, gdyż czynią to, co łatwiejsze zamiast tego, co wartościowsze, aby odżyła w nich tęsknota za życiem w radości dzieci Bożych.
  4. Bóg marzy o tym, byśmy byli coraz bardziej podobni do Niego. Módlmy się za wszystkich dorosłych, aby mówili nam prawdę o naszym postępowaniu i aby nas mądrze kochali, gdyż tylko wtedy każdy z nas może codziennie stawać się większym od samego siebie.
  5. Bóg tęskni za każdym człowiekiem, gdyż stworzył nas z miłości. Módlmy się za zmarłych nauczycieli i pracowników a także za zmarłych absolwentów i uczniów naszej szkoły, aby spełniły się ich marzenia o życiu w wiecznej miłości.
  6. Bóg kocha nas w taki sposób, byśmy uczyli się od Niego kochać. Módlmy się za nas samych, byśmy byli tak dobrzy, by dojrzale kochać wszystkich ludzi a jednocześnie tak mądrzy, by osobiście wiązać się z tymi, którzy też potrafią kochać.

Celebrans:

Boże i Przyjacielu człowieka! Ty marzysz o tym, aby każdy z nas chronił w sobie i rozwijał Twój świat dobra, prawdy i piękna! Ty jesteś naszym Wychowawcą, a także Wychowawcą naszych wychowawców. Pomóż nam tak mądrze i szlachetnie przeżyć rozpoczynający się rok szkolny, byśmy stawali się nieskazitelni jak gołębie i sprytni jak węże. Prosimy o to przez Chrystusa, Twojego Syna a naszego Brata, który nas rozumie i kocha teraz i na wieki wieków. Amen.

Zakończenie

Prośmy o błogosławieństwo Boga, który jest miłością i który pragnie szczęścia każdego z nas. Postanówmy z całą stanowczością przeżyć ten nowy rok szkolny w Jego obecności i stanowczo podążać za marzeniami o radosnej świętości. Tylko wtedy nasz wysiłek w nadchodzącym roku szkolnym i nasze wykształcenie mogą stać się prawdziwym błogosławieństwem dla nas i dla innych ludzi.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama