Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Roland E. Murphy, O. Carm.

Odpowiedzi na 101 pytań o Psalmy i inne pisma

Tytuł oryginału: Responses to 101 questions on the Psalms and other writings
Published by Paulist Press, New York/Mahwah
© The Society of Mount Carmel (Carmelite Fathers), 1994
ISBN: 83-7318-189-X

Transliteracja hebrajskich terminów jest uproszczona, aby ułatwić czytelnikowi ich wymowę. Teksty biblijne polskiego tłumaczenia pochodzą przede wszystkim z Biblii Tysiąclecia (Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2000, wyd. V). W przypadkach kiedy skorzystano z innego tłumaczenia zostało to zaznaczone.

Copyright © Wydawnictwo WAM 2003
PYTANIE 41. Jaki jest właściwy tytuł Pieśni nad Pieśniami?

Hebrajski tytuł, który dała jej żydowska tradycja jest według mnie najwłaściwszy: szir haszirim czyli Pieśń nad Pieśniami. Jest to idiom hebrajski, który funkcjonuje jako superlatyw, podobnie jak „król królów” oznacza największego króla. Zatem również jest to najwspanialsza pieśń. Tradycja łacińska oddała go zwrotem Canticum canticorum, i stąd tytuł „Kantyk”. Ponieważ księga ta jest łączona z osobą Salomona poemat został również nazwany „Kantykiem Salomona”. Jest to jednak nieporozumienie. Chociaż Salomon jest wzmiankowany kilkakrotnie w ośmiu rozdziałach księgi, nigdy nie jest ukazany jako ten, który mówi. Nie należy kłaść zbyt dużego nacisku na słowo „pieśń”. Możliwe, że pewne fragmenty księgi były śpiewane, ale nie ma na to oczywistych dowodów. Są to niewątpliwie utwory poetyckie o różnym charakterze, które zostały zebrane razem w luźną całość posiadającą formę dialogu.

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Stary Testament Pieśń nad Pieśniami nauki biblijne Księga Psalmów księgi Starego Testamentu Stare Przymierze Kantyk Salomona
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W