Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Gerd Theißen

CZASY JEZUSA

Tło społeczne pierwotnego chrześcijaństwa

ISBN: 83-7318-147-4
Copyright © Wydawnictwo WAM 2003

recenzja >> O. prof. Stanisław Obirek SJ
Spis treści

Przedmowa

Przedmowa do II. wydania

0. ZADANIA I METODY SOCJOLOGII RUCHU JEZUSA

I. ANALIZA RÓL: TYPOWE ZACHOWANIA SPOŁECZNE W RUCHU JEZUSA

1.1. Wnioski konstruktywne

1.2. Wnioski analityczne

1.2.1. Wyrzeczenie się domu

1.2.2. Wyrzeczenie się rodziny

1.2.3. Wyrzeczenie się bogactwa

1.2.4. Wyrzeczenie się obrony

1.3. Wniosek porównawczy

1.4. Podsumowanie

2. Rola sympatyków w gminach lokalnych

3. Rola Syna Człowieczego

II ANALIZA czynników:

ODDZIAŁYWANIA SPOŁECZEŃSTWA NA RUCH JEZUSA

4. Czynniki społeczno-ekonomiczne

5. Czynniki społeczno-ekologiczne

6. Czynniki społeczno-polityczne

7. Czynniki społeczno-kulturowe

III ANALIZA FUNKCJI:

ODDZIAŁYWANIE RUCHU JEZUSA NA SPOŁECZEŃSTWO

8. Funkcjonalny projekt ruchu Jezusa

9. Oddziaływania funkcjonalne

Przedmowa

Niniejszą próbą stworzenia „socjologii Ruchu Jezusa” zamykam szereg socjologicznych prac z zakresu pierwotnego chrześcijaństwa. Praca ta powstała na marginesie mojej działalności jako nauczyciela religii i języka niemieckiego i jest adresowana do Czytelników, którzy również pracują w tym zawodzie. Niektóre z tez tu przedstawionych rozwinąłem dokładniej i obszerniej w czasopismach fachowych. Na ten fakt będę wskazywał w trakcie wywodów. Stosowane tu skróty pochodzą z III. wydania RGG albo z dtv-Lexikon der Antike.

Dziękuję licznym Kolegom po fachu, którzy poprzez krytykę lub pochwały wsparli moje socjologiczne badania wokół Nowego Testamentu; wymienię tu przede wszystkim mojego czcigodnego nauczyciela Philippa Vielhauera. Wydawcom dziękuję za przyjęcie niniejszej pozycji do serii „Theologische Existenz heute”, zaś nieznanym mi bliżej pracownikom Wydawnictwa i Drukarni za ich staranność i trud. Przede wszystkim jednak dziękuję mojej Żonie: wewnętrzna i zewnętrzna moja niezależność i swoboda teologicznej egzystencji jest w dużej mierze Jej zasługą. Bez tej niezależności nie byłbym w stanie napisać „Socjologii ruchu Jezusa”. Jeżeli zatem dedykuję to dzieło mojej Żonie, stoją za tym rzeczowe, a nie tylko rodzinne powody.

Bonn, luty 1977.

Gerd TheiBen

Przedmowa do II. wydania

Ta książeczka spotkała się nie tylko z zainteresowaniem, ale wywołała także szereg pytań dotyczących teologicznego stanowiska jej autora. W ostatnim czasie ująłem na piśmie moje przemyślenia dotyczące podstawowych problemów teologicznych, które zasygnalizowałem na str. 111, przypis 39. Przemyślenia te ukażą się jesienią 1978 r. jako dalszy tomik tej serii, pod tytułem: „Argumente für einen kritischen Glauben oder: Was hält der Religionskritik stand?” w wydawnictwie Chr. Kaisera.

St. Augustin, lipiec 1978 r.

Gerd TheiBen

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: apostołowie Nowy Testament egzegeza Kościół pierwotny Sietz im Leben

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W