Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


o. Tomasz Dąbek

Jezus a Kobiety

ISBN: 978-83-61-533-06-1
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2008

Wybrane fragmenty
Wstęp
Kobiety w Ewangeliach Dziecięctwa (fragment)
Kobiety podczas publicznego nauczania ChrystusaWstęp

We współczesnym życiu publicznym bardzo wiele mówi się o równości wszystkich ludzi, zwraca się uwagę m.in. na prawa kobiet. Często tę równość chciałoby się traktować matematycznie, żeby we wszystkich zawodach i na wszystkich stanowiskach było mniej więcej tyle osób płci żeńskiej, co mężczyzn. Jest to reakcja na dominację mężczyzn w ciągu wieków, kulturę patriarchalną ukształtowaną w większości cywilizacji, choć były i są też kultury matriarchalne, w których dominuje kobieta.

Stawia się także pytania o miejsce kobiet w Biblii, naukę Pisma Świętego o godności i prawa kobiety. Planuję przygotowanie ten temat na rok 2012 naukowej monografii, natomiast teraz, kiedy postawiono mi kilka pytań, chciałbym w formie popularnej najpierw przedstawić, co o kobietach mówią Ewangelie, potem odpowiedzieć na konkretnie postawione problemy.

Czytając Pismo Święte, trzeba pamiętać, że jest to dzieło równocześnie Boga i człowieka, Ducha Świętego, który obdarza natchnieniem wybranych ludzi, znanych z imienia i nie znanych, bo poszczególne księgi, zwłaszcza Starego Testamentu, powstawały nieraz przez wiele setek lat najpierw w przekazie ustnym i przechodziły kolejne etapy redakcji. Ludzki autor działa jako prawdziwy człowiek, nie automat zapisujący to, co usłyszał, lecz jako osoba ukształtowana w konkretnym środowisku decydującym o jego sposobie myślenia i wyrażania się.

W związku z interesującym nas problemem kobiet w Biblii, musimy pamiętać, że ponieważ w czasach jej powstawania, jak do niedawna w Europie i Ameryce, funkcje publiczne pełnili przede wszystkim mężczyźni, o nich jest głównie mowa. To, co Pismo Święte mówi o kobietach, pokazuje od początku równą wartość osób płci męskiej i żeńskiej, tę samą godność istot stworzonych na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1,26-27), rozumnych, wolnych, odpowiedzialnych, wezwanych, by wspólnie się rozwijać i czynić sobie ziemię poddaną. Rożne funkcje w rodzinie, opieka nad dzieckiem, która zajmuje bardzo wiele czasu i energii matki, powodowały, że kobieta działała przede wszystkim w rodzinnym domu. Te zadania były bardzo ważne i cenione i choć się o nich wiele nie mówiło, przy różnych okazjach widać było, jak istotne są dla życia całego ludu Bożego, wezwanego, by przez niego Boże błogosławieństwo ogarnęło wszystkie ludy całej ziemi (por. Rdz 12,3).

Kiedy przyszedł na świat Wcielony Syn Boży, z miłością odnosił się do każdego człowieka, a przede wszystkim do potrzebujących, chorych, słabych, lekceważonych przez innych. Zaczniemy nasze rozważania od przytoczenia i omówienia fragmentów Ewangelii, w których występują kobiety, by potem z tej perspektywy odpowiedzieć na pytania zadane przez wydawców tej książki. Niech jej lektura pomaga coraz lepiej rozumieć Bożą naukę wyrażoną ludzkim językiem i odpowiednio do niej postępować w naszych czasach, kiedy wiele mówi się o ludzkich prawach, ale często traktuje je wybiórczo, niedojrzale rozumie i zamiast przynosić innym radość z pełnej wolności, wtłacza się ich w inny rodzaj zniewolenia, które z początku wydaje się bardzo przyjemne, ale często prowadzi do zniszczenia tego, kto mu się podda.

dalej >>

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: godność płeć Nowy Testament płciowość Ewangelie kobiety rola kobiety

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W