Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Bruna Costacurta

Eliasz

ISBN: 978-83-7580-152-1
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2010

Wybrane fragmenty
Wstęp
Prorok Eliasz i oskarżenie o grzech


Wstęp

Oddajemy do rąk Czytelników rozważania znakomitej biblistki Bruny Costacurty. Poświęcone są Eliaszowi — jednemu z najbardziej tajemniczych i zdumiewających postaci w historii zbawienia. Podczas gdy jego naród odchodził od Boga, on sam żył wiarą i walczył o wiarę ludu, do którego został posłany. Żył prawdą, której naród nie chciał przyjąć. Pragnął doprowadzić lud do nawrócenia, wyrwać go z grzechu i  zbawić. Czynił to radykalnie, a zarazem z delikatnością tego, kto kocha. Otrzymał od Boga imię, w którym zawarty był program życia: Eliasz oznacza „Pan (Yah) jest moim Bogiem”. Choć stał się prorokiem „jak ogień”, nie przestał być człowiekiem kruchym i słabym. Opanowywał go nie tylko duchowy żar, ale i stany lęku graniczące z depresją i modlitwą o śmierć. Na własnej skórze poznał, czym jest samotność, trwoga śmierci, pustka i dramat ucieczki. Doświadczył także, czym jest nawrócenie, radość powrotu i wzięcie do nieba. Próby w wierze i duchowe zmagania towarzyszyły mu do końca ziemskich dni. W tym wszystkim pozostał wiernym sługą Słowa Bożego, owładniętym przez tajemnicę Boga. Powołany przez Niewidzialnego, miał oczy, które — jak napisała Autorka — widzą poza zewnętrznymi pozorami. Orzekał o śmierci i  dawał życie, zawsze świadomy, że moc, którą posiada, pochodzi z posłuszeństwa Słowu. W sytuacjach i miejscach, które skazywały go na śmierć, doświadczał, że Bóg nieustannie obdarza życiem.

Bruna Costacurta, posiadająca szczególny dar przekazu, z pasją podprowadza Czytelników do spotkania z Eliaszem, aby rozpalić w nich duchowość „proroka jak ogień”: „Także my — konstatuje w jednym z rozważań — jesteśmy wezwani, by być prorokami, nosicielami słowa prawdy i przebaczenia, by żyć Słowem Bożym i jego darami, często dziwnymi, nieoczekiwanymi, jak woda z potoku na pustyni czy chleb przynoszony przez kruki. Także nam, jak Eliaszowi, została powierzona misja wypełnienia w pełni wiary, bez szukania zabezpieczeń, by dotrzymać, również w imię braci, wierności Bogu i ogłaszać zbawienie”.

Wyrażam serdeczną wdzięczność Pani Brunie Costacurcie za kolejną publikację, będącą pokłosiem sesji biblijnej w CFD1 oraz za życzliwą współpracę, która przybiera już formę regularnych spotkań biblijnych w krakowskim Centrum.

Krzyszfot Wons SDS

1 U źródła powstania publikacji jest sesja zorganizowana w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w dniach 6—8 czerwca 2008 roku. Bruna Costacurta prowadziła sesję w ramach Szkoły Biblijnej „Prorok Eliasz: kryzys i nawrócenie. 1 i 2 Księga Królewska”. Wcześniej, także jako owoc jej sesji w CFD, ukazały się: Obietnica życia w Księdze Rodzaju, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2005, oraz Król Dawid, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2007.

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: powołanie rozważanie Stary Testament prorok Eliasz susza Centrum Formacji Duchowej w Krakowie Królestwo Północne kult Baal Achab Izebel Król Saul Jonatan zamknięcie nieba
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W