Znajomość Pisma Świętego jest znajomością Chrystusa

Jak czytać Pismo Święte, aby przemieniało nasze życie?

Nie rezygnujmy ze słowa Bożego. Jest to list miłosny napisany dla nas przez Tego, który zna nas jak nikt inny. Gdy je czytamy, słyszymy na nowo Jego głos, widzimy Jego twarz, otrzymujemy Jego Ducha” — powiedział papież Franciszek w Niedzielę Słowa Bożego w styczniu 2021 r.

Ojciec Święty jest bardzo praktyczny. Zachęca, aby czytać Pismo Święte przynajmniej 2 minuty dziennie. Prosi, by mieć w domu otwartą Biblię. Proponuje, aby czytać ją z komórki, np. w autobusie, na przystanku lub w innej wolnej chwili. Można też słuchać Pisma Świętego ze smartfona w czasie spaceru. Jest dużo stron internetowych i aplikacji, które nam w tym pomagają.

Wiele osób czyta fragment Ewangelii, która wypada na dany dzień, i szuka światła, pytając: „Co Bóg mi dziś mówi przez swoje słowo?”.

A czytania mszalne na każdy dzień można znaleźć na naszej stronie internetowej. 

Jezus wielokrotnie mówił do ludzi zebranych wokół Niego. Jego słowa uśmierzały lęk, strach, przynosiły ukojenie w niedostatku i pocieszały w braku nadziei. W wypowiedziach często stosował formę przypowieści, ale nie po to, aby moralizować, lecz by podkreślić, że jest blisko i że bardzo nas kocha, mimo naszych słabości. Przychodzili do Niego wszyscy spragnieni pokrzepienia, dobrego słowa i ratunku. Dziś słowa Jezusa są zapisane w Ewangelii.

Kiedy spożywamy pokarmy, codziennie zaopatrujemy organizm w niezbędne składniki odżywcze, których potrzebujemy. Dzięki temu mamy więcej energii, aby spędzać aktywnie czas z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi, by iść do pracy czy szkoły. I odwrotnie — gdy pomijamy posiłek, czujemy się zmęczeni, znużeni, brakuje nam sił. Gdy rezygnujemy z pokarmów, stajemy się bardziej podatni na choroby, nic nam się nie chce. Podobnie jest z pokarmem duchowym. Niedobory w pokarmie duchowym mogą być przyczyną naszego osłabienia, a nawet niezdolności do radzenia sobie z kryzysami i trudnościami. Dlatego tak ważne jest codzienne karmienie duszy.

„Głód to nie tylko łaknienie chleba, to pragnienie słowa Bożego, pragnienie miłości” — podkreślała św. Matka Teresa z Kalkuty. Bez duchowego pokarmu nie jesteśmy w stanie radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Stąd tak ważne jest czytanie Pisma Świętego, aby zachować zdrowe, radosne oraz satysfakcjonujące życie. Korzyścią płynącą z karmienia się słowem Bożym jest to, że odnosi się ono do konkretnego człowieka w konkretnym momencie jego życia, a zatem ma uniwersalny charakter. Można powiedzieć, że Pismo Święte jest instrukcją obsługi życia.

Wrażliwość serca

Gdy byłem w Jerozolimie, miałem okazję porozmawiać z kard. Carlem Marią Martinim. To był człowiek, który uczył czytania Biblii. Zabiegał o to, aby słowo Boże i ludzka codzienność były światami nawzajem się uzupełniającymi, a nie wykluczającymi. Zapytałem go, co jest najważniejsze w lekturze Pisma Świętego. Odpowiedział, by podczas czytania Biblii nie myśleć o tym, że konkretne fragmenty są nam już znane, ale otworzyć się na działanie Ducha Świętego i przyjąć słowo Boże z wrażliwością serca, zastanowić się, co Bóg chce mi dziś przez swoje słowo powiedzieć.

Benedykt XVI napisał o kard. Martinim to, co można by sobie życzyć, aby o każdym z nas można było powiedzieć: „Był to człowiek Boży, który nie tylko studiował Pismo Święte, ale bardzo je kochał, uczynił zeń światło swego życia, aby wszystko było ad maiorem Dei gloriam (na większą chwałę Boga). Potrafił on uczyć wierzących i szukających prawdy właśnie dlatego, że jedynym słowem godnym, by go słuchać, przyjmować je i iść za nim, jest słowo Boże. Ono bowiem wskazuje wszystkim drogę prawdy i miłości”.

Dar Boga dla człowieka

Wiara nie opiera się na naszych wyobrażeniach i koncepcjach, ale na słowie Bożym. Największa wartość Biblii polega na tym, że jest to słowo natchnione przez Boga. Gdy czytamy Pismo Święte, nie tylko zdobywamy wiedzę o Bogu, ale zbliżamy się do Niego. Słowo Boże jest takim darem, dzięki któremu wzrastamy duchowo i zmienia się nasze życie. Oto kilka przykładów:

1. Historie opisane w Biblii dotyczą uniwersalnych problemów ludzi, lęku, miłości, wiary i nadziei.

2. Dzięki słowu Bożemu poznajemy sposoby działania Pana Boga w historiach życia konkretnych ludzi, budujemy z Nim relację i skupiamy uwagę na tym, co naprawdę ważne.

3. Czytanie Biblii poszerza horyzonty, przewartościowuje życie, pozwala także na przeniesienie myśli z codzienności, z tego, co materialne, na Bożą perspektywę.

4. Wskazania zawarte w Biblii sprawią, że będziemy dokonywali lepszych wyborów.

„Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta” — czytamy w Ewangelii według św. Łukasza (6, 45). Jezus zwraca uwagę na to, że wypowiadane słowa są odbiciem tego, co człowiek ma w sercu. Jeśli karmię swoje serce tym, co jest wartościowe i piękne, mogę zmienić dotychczasowe myślenie i sposób komunikacji z drugim człowiekiem.

Święty Hieronim mówił, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Oznacza to też, że znajomość Pisma Świętego jest znajomością Chrystusa.

Wyłączyć telewizor i otworzyć Ewangelię

Papież Franciszek wspominał podczas jednej z homilii, że „słowo Boże napełnia nas pokojem, ale nie zostawia w spokoju”. Człowiek zaczyna dostrzegać, że jego życie wyraża się w pełni w relacji z Bogiem i bliźnim. — Prośmy Boga o siłę, by wyłączyć telewizor i otworzyć Biblię — powiedział Ojciec Święty.

Słowo Boże wpływa na każdy aspekt naszego życia, dlatego warto zwolnić nieco tempo w zabieganym świecie i znaleźć chwilę na lekturę Dobrej Nowiny. Szukanie wymówek jest zawsze pokusą. Dlatego nie zaniedbujmy czytania, nawet gdy mamy trudności ze zrozumieniem. Styl życia opiera się na regularności. Wiele codziennych czynności wykonujemy w określonym porządku i rytmie. Czytanie Pisma Świętego także powinno być takim stylem życia.

— Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości — podkreślał papież Polak. Święty Jan Paweł II zachęcał do modlitwy słowem Bożym, która była dla niego codziennym duchowym pokarmem i kontaktem z Bogiem.

W Biblii są zapisane pragnienia człowieka i to, co nosi on w sercu. „Bóg wyznaczył na świecie dla każdego z nas szlak, którym musimy podążać. Wystarczy tylko odczytać, co zapisał dla Ciebie” (Paulo Coelho).

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao