Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Abp Szczepan Wesoły

APEL

25-LECIE PONTYFIKATU JANA PAWŁA II

Drodzy Przyjaciele,

Każdego roku dzień 16 października przeżywamy w radosnej łączności z Janem Pawłem II. W tym dniu wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową otaczamy Ojca Świętego szczególnie gorliwą modlitwą i synowską życzliwością. Wracamy myślą do pamiętnej daty 16 października 1978 roku, która w historii Narodu Polskiego zapisała się jako dzień radości i dumy wszystkich Polaków mieszkających w różnych miejscach świata. W tym dniu przepełnia nas wdzięczność i z głębi serca śpiewamy Opatrzności Bożej uroczyste «Te Deum» za tak wielki dar dla Kościoła i świata.

Rytm życia każdego człowieka i całych wspólnot wyznaczają daty i rocznice, które skłaniają do zatrzymania się, do refleksji i do zadumy. Są okazją do spojrzenia za siebie i przed siebie. Data 16 października 2002 roku zamyka dwudziestoczteroletnią posługę Piotrową w Kościele Jana Pawła II i rozpoczyna dwudziesty piąty rok Jego pontyfikatu. Jedno pokolenie mieszkańców ziemi, jedno pokolenie uczniów Chrystusa zna tylko Jana Pawła II jako następcę św. Piotra. Powstało nawet określenie «pokolenie Jana Pawła II». Rok srebrnego jubileuszu pontyfikatu Jana Pawła II, który rozpoczynamy, jest dla współczesnego Kościoła i świata momentem ważnym, pozwalającym docenić dojrzałe świadectwo Jego posługi i pasterskie nauczanie ukazujące człowiekowi jego godność i nadprzyrodzone powołanie.

W ciągu swego pontyfikatu Jan Paweł II ukazuje światu nowe oblicze Kościoła i nowy kształt posługi Piotra. Nie chodzi tylko o to, że odbywa tak wiele podróży, że przemawia do tłumów, że spotyka się z ludźmi z różnych środowisk (chrześcijanami i niechrześcijanami, wierzącymi i niewierzącymi) i każdemu głosi niezmienne orędzie ewangeliczne, dostosowane do jego potrzeb. Na uwagę zasługuje przede wszystkim to, że jest to mowa autorytatywna, że ten Następca św. Piotra przemawia jako mający władzę, że budzi sumienia, stawia określone wymagania i z całą świadomością podejmuje posługę «sumienia świata».

Papież nie głosi popularnych haseł, których ludzie chcą słuchać, lecz stara się wszystkim przybliżyć prawdę o nich samych, uświadomić im ludzką godność, wynikające z niej powołanie oraz związane z nią uprawnienia i zobowiązania. Kieruje swoje słowo do konkretnego człowieka, a jest to człowiek zbawiony, to znaczy widziany w perspektywie tajemnicy Chrystusa, bo jak do nas powiedział: «człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa». (z homilii w czasie Mszy św. na placu Zwycięstwa w Warszawie, 2 czerwca 1979 r.)

Przeżywając taką rocznicę łatwo zatrzymać się wyłącznie na danych statystycznych, na liczbach mówiących o dokonaniach; trudniej wsłuchać się w treść nauczania, otworzyć serce i umysł na prawdę Ewangelii głoszoną dzisiaj. Nie lękać się otworzyć drzwi Chrystusowi, odnowić swoje życie, nie tylko słuchać, ale i usłyszeć to, co Ojciec Święty do nas mówi.

Fundacja Jana Pawła II, nosząca imię Piotra naszych czasów i przez Niego ustanowiona pragnie zachować w pamięci głębię i bogactwo nauczania Ojca Świętego. W roku 2001 spotkali się w Rzymie Przyjaciele Fundacji z różnych stron świata z okazji jej 20-lecia. Wspólnie dziękowaliśmy Bogu za to papieskie dzieło, a szczególnych wzruszeń dostarczyła nam prywatna audiencja z Janem Pawłem II. Uczestnicy tych rocznicowych uroczystości mogli też zapoznać się z działalnością Fundacji wynikającą z nauczania Ojca Świętego.

W przyszłym roku z okazji XXV-lecia pontyfikatu Jana Pawła II pragniemy skupić naszą uwagę na trosce Fundacji o pogłębienie nauczania Ojca Świętego i na zadaniach, jakie stąd wypływają, by papieskie nauczanie było stale obecne i aby było przekazywane następnym pokoleniom. Temu przede wszystkim chce służyć Fundacja Jana Pawła II podejmując różne inicjatywy pokazujące aktualność i uniwersalność nauczania Ojca Świętego. To na naszym pokoleniu spoczywa obowiązek zachowania i zabezpieczenia wszystkiego, co wnosi ten pontyfikat w darze dla Kościoła.

Dlatego ta rocznica nakazuje nam spojrzeć w przyszłość i ogarnąć pełnym troski spojrzeniem materialne możliwości działalności Fundacji. Zabezpiecza ją Fundusz Wieczysty, na który składają się indywidualne donacje, wpływy z Kół Przyjaciół oraz zapisy spadkowe. Każda pomoc i każdy, choćby najmniejszy zapis spadkowy może go powiększyć, umożliwiając Fundacji realizowanie celów wyznaczonych przez Jana Pawła II.

W październiku 2003 roku z okazji XXV rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II zostanie odsłonięta w Domu Polskim w Rzymie kolejna, siódma Tablica Dobroczyńców Fundacji. Nazwiska osób, nazwy instytucji, parafii, które składają ofiarę w wysokości 4000 US $ (i więcej) lub równowartość tej sumy w innej walucie, zostaną uwiecznione na tej Tablicy. Przy okazji obchodów srebrnego jubileuszu obecnego pontyfikatu chcemy również podzielić się informacjami dotyczącymi zaangażowania Fundacji w zachowanie pamięci i rozpowszechnianie nauczania Jana Pawła II realizowane dzięki pomocy Przyjaciół Fundacji.

Wszelkie czeki prosimy wystawiać na jedno z Kół Przyjaciół Fundacji (Koła są zwolnione od podatku) albo kierować wprost do Rzymu na adres: Fundacja Jana Pawła II, via di Porta Angelica 63, 00193 Roma.

Wspierając Fundację Jana Pawła II włączamy się w dzieło pontyfikatu Jana Pawła II i w bardzo konkretny sposób angażujemy się w przekazywanie młodemu pokoleniu wartości ewangelicznych tak bardzo potrzebnych w życiu współczesnego świata.

Oddany w Chrystusie
Abp Szczepan Wesoły
Przewodniczący Rady Administracyjnej
Fundacji Jana Pawła II
Rzym, 16 października 2002 r.opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: papież Jan Paweł II pontyfikat statystyka Fundacja Jana Pawła II woda ofiarodawca naród polski 25-lecie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W