Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
PekaoEligiusz Piotrowski

HANS URS VON BALTHASAR

Copyright © Wydawnictwo WAM 2005
ISBN: 83-7318-442-2
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie5
Część pierwsza
Dwa życiorysy — jedna misja7
1. Do spotkania — Hans Urs von Balthasar8
2. Do spotkania — Adrienne von Speyr17
3. Wspólna misja23
Część druga
Teologia na usługach wiary35
1. Teologia i świętość37
2. Trylogia51
Zobaczyć Chwałę — teologiczna estetyka (Herrlichkeit)53
Doświadczyć Dobra — teologiczna dramatyka (Theodramatik)67
Rozumieć Prawdę — teologiczna logika (Theologik)78
3. Kościół87
4. Maryja96
5. Teolog nadziei100

Wprowadzenie

Pierwszym doznaniem przy spotkaniu z życiem i dziełem Hansa Ursa von Balthasara jest zachwyt i... bezradność. Jak zbliżyć się do tego geniusza, który znalazł uznanie w gronie luminarzy XX w.? Od czego zacząć, w którą stronę podążyć? W jego twórczości znajduje się nieprzebrane bogactwo inspiracji. Każdy znajdzie coś dla siebie, dla swojej duchowości, swego intelektu i teologicznego rozwoju. Nie ma obowiązku zgadzać się we wszystkim z wielkim Szwajcarem, ale nie sposób przejść obojętnie obok jego dzieła. Ta malutka książeczka chce być tylko próbą zwrócenia uwagi na jednego z najwybitniejszych teologów dwudziestego stulecia.

Ponieważ życie i twórczość Balthasara związane są nierozdzielnie z życiem, twórczością i dziełem Adrienne von Speyr, dlatego ten fakt musi znaleźć wyraźne odbicie nawet w minibiografii wielkiego teologa. We wstępie do autobiograficznej książki Nasza misja napisał on: „Ta książka ma przede wszystkim jeden cel, mianowicie zapobiec temu, by po mojej śmierci nie podejmowano prób oddzielenia dzieła Adrienne von Speyr od mojego dzieła. Tu są dowody, że to nie jest w żaden sposób możliwe, ani w tym co dotyczy teologii, ani założonego Instytutu”. W innym autobiograficznym szkicu stwierdził: „Nie da się oddzielić jej i mojego dzieła, ani psychologicznie, ani filologicznie. To dwie połowy jednej całości”. Taki był testament Balthasara, wypływający z głębokiego przekonania o prawdziwości powołania, za wierność któremu zapłacił wysoką cenę. Właśnie dlatego część pierwsza będzie miała formę życiorysowej paraleli.


opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość biografia teologia Hans Urs von Balthasar mistyka Adrienne von Speyr teologiczna estetyka teologiczna dramatyka teologiczna logika
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W