Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Kronika pontyfikatu Jana Pawła II 1998-2005

1998

1 stycznia

Konstytucja Apostolska Ecclesia in Urbe [j. włoski, j. łaciński]  o nowych przepisach w Wikariacie Rzymskim.

3 stycznia

Wizyta duszpasterska wśród osób dotkniętych trzęsieniem ziemi w rejonie Umbrii i Marches (Włochy). Papież odwiedził miasta Annifo, Cesi i Asyż.

15 stycznia

Wizyta u burmistrza Rzymu, Francesco Rutelli i w Radzie Miejskiej na Wzgórzu Kapitolińskim.

21 stycznia

Wizyta duszpasterska na Kubie (21-26 stycznia 1998).
81 Podróż apostolska
[Angielski, j. włoski]

22 stycznia

Spotkanie z Prezydentem Kuby, Fidelem Castro Ruz, w Palacio de la Revolución.

1 lutego

Wizyta duszpasterska w domu rzymskiej rodziny w parafii Najśw. Serca Jezusa, Prati, rozpoczynająca miejskie misje w Rzymie.

21 lutego

Siódmy Konsystorz  Jana Pawła II, na którym kreowano  20 nowych kardynałów (oraz dwóch in pectore: Marian Jaworski i Jānis Pujats, którzy ogłoszeni zostali na Konsystorzu 21 lutego 2001).

7 marca

Jan Paweł II przyjął na audiencji Sekretarza Stanu USA, Madeleine Albright.

12 marca

List do Przewodniczącego Komisji ds. Relacji Religijnych z Żydami w związku z ogłoszeniem dokumentu Pamiętamy: Wspomnienie Szoah  [j. angielski, j. włoski].

15 marca

Beatyfikacja bpa Eugenio Bosilkova, pierwszego męczennika prześladowań komunistycznych wyniesionego na ołtarze.

21 marca

Wizyta duszpasterska w Nigerii (21-23  marca 1998).
82 Podróż apostolska

25 marca

Wymiana dokumentu ratyfikującego Konkordat między Stolicą Apostolską a  Polską .

19 kwietnia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów ds. Azji na temat: "Jezus Chrystus, Zbawiciel i Jego misja miłości i służby w Azji: ... 'aby mieli miłość i mieli ją w obfitości' " (19 kwietnia-14  maja 1998). Podczas uroczystego otwarcia Synodu, Papież wystosował zaproszenie do dwóch biskupów z Chin (nie udzielono im jednak pozwolenia na opuszczenie Chin).
Biuletyn

15 maja

Jan Paweł II przyjął na audiencji Króla Alberto II i Królową Paolę z Belgii.

18 maja

Motu Proprio Ad tuendam fidem [j. angielski, j. włoski, j. łaciński,] -  uzupełniające normy Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Praw Kościołów Wschodnich odnośnie wyznania wiary,  opublikowane 30 czerwca 1998.

21 maja

Motu Proprio Apostolos Suos  [j. angielski, j. włoski, j. łaciński,] - O naturze teologicznej i prawnej Konferencji Biskupów, wydane 23  lipca 1998.

23 maja

Wizyta duszpasterska w Vercelli and Turynie (23-24  maja 1998): uczczenie Całunu Turyńskiego.

30 maja

Spotkanie na pl. św. Piotra z ruchami kościelnymi i nowymi wspólnotami..

31 maja

List apostolski Dies Domini [j. angielski, j. włoski, j. łaciński, j. polski,] - do biskupów, duchownych i wiernych Kościoła Katolickiego o zachowaniu świętości Dnia Pańskiego, opublikowany 7 lipca 1998 .

9 czerwca

Spotkanie z biskupami Kuby, przygotowujące przyszłą wizytę papieską na Kubie.

12 czerwca

Jan Paweł II przyjął na audiencji Przewodniczącego Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Yassera Arafata .

18 czerwca

Jan Paweł II przyjął na audiencji Prezydenta RPA, Nelsona Mandelę .

19 czerwca

Wizyta duszpasterska w Austrii .
83 Podróż apostolska

14 września

Encyklika Fides et ratio [j. arabski, j. angielski, j. włoski, j. łaciński, j. polski,] - do biskupów Kościoła katolickiego o relacji między wiarą a rozumem, opublikowana 15 października 1998 .

2 października

Wizyta duszpasterska w Chorwacji (2-4 października 1998 ).
84 Podróż apostolska

11 października

Kanonizacja Bł. Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein, męczennicy.

18 października

Jan Paweł II obchodzi 20 rocznicę Pontyfikatu i 40 rocznicę posługi biskupiej (na placu św. Piotra).

20 października

Oficjalna wizyta Prezydenta Republiki Włoskiej, Oscara Luigi Scalfaro (Rzym, Kwirynał).

17 listopada

Spotkanie biskupów Australii z przewodniczącymi różnych dykasterii Kurii rzymskiej w związku z wizytą Ad limina i Synodem ds. Oceanii (17-20 listopada 1998).

22 listopada

Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów na temat Oceanii, pod hasłem "Jezus Chrystus i ludy Oceanii: Kroczenie Jego drogą, przepowiadanie Jego prawdy, życie Jego życiem" (22 listopada-12 grudnia 1998).
Biuletyn

29 listopada

Msza święta inaugurująca 3 rok przygotowań do Jubileuszu i prezentacja dokumentu Incarnationis mysterium [j. arabski, j. angielski, j. włoski, j. łaciński,

1999

8 stycznia

Jan Paweł II przyjął na audiencji Premiera Włoch, Massimo D’Alema .

22 stycznia

Wizyta duszpasterska in Mieście Meksyk  i St. Louis, USA na zamknięcie Zgromadzenia Nadzwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego Ameryce (22-28 stycznia 1999).
85 Podróż apostolska

22 stycznia

Podpisanie Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in America, w Mieście Meksyk.

11 lutego

Pierwsza wizyta "ad limina" biskupów Laosu i Kambodży.

11 marca

Jan Paweł II przyjął na audiencji Prezydenta Iranu, Seyyed Mohammada Khatamiego .

1 kwietnia

Wojna w Kosowie: Abp Tauran , Sekretarz ds. Relacji z Państwami podczas specjalnej misji w Belgradzie, przedstawił osobiste Przesłanie Papieża do Prezydenta Federalnej Republiki Jugosławii, Milosevicia . 18 kwietnia, Ojciec Święty wysłał także Przesłanie do Patriarchy Moskwy, jego świątobliwości Aleksego II , zmierzającego do Belgradu.

4 kwietnia

Jan Paweł II ponowił swój apel o pokój w Kosowie w przesłaniu wielkanocnym  Urbi et Orbi [j. angielski, j. włoski,].

4 kwietnia

List do artystów[j. arabski, j. angielski, j. włoski, j. polski,], opublikowany  23 kwietnia 1999 .

26 kwietnia

Jan Paweł II przyjął na audiencji Ministra Spraw Zagr. Izraela, Ariela Sharona .

2 maja

Beatyfikacja Padre Pio z Pietrelciny na placu św. Piotra - Homilia [j. angielski, j. włoski,]). Przy końcu ceremonii Papież  przewieziony został helikopterem na plac przed bazyliką laterańską, aby odmówić Regina Caeli [j. angielski, j. włoski,] z wiernymi, którzy ze względu na ogromną liczbę pielgrzymów nie mogli dostać się na plac św. Piotra.

7 maja

Wizyta duszpasterska in Rumunii (7-9 maja 1999 ).
86 Podróż apostolska

8 maja

W Bukareszcie Ojciec Święty spotkał się z Jego Świątobliwością Teoktystem, patriarchą Rumuńskiego Kościoła prawosławnego oraz Świętym Synodem. Przy końcu spotkania Papież i Patriarcha podpisali wspólną deklarację na temat pokoju w Kosowie.

10 maja

Jan Paweł II przyjął na audiencji prof. Ibrahima Rugovę.

12 maja

Dokument Dar Autorytetu, stworzony przez wspólną międzynarodową komisję anglikańsko-rzymskokatolicką, ARCIC.

3 czerwca

Uroczystość Bożego Ciała i dzień modlitwy o pokój na Bałkanach.

5 czerwca

Wizyta duszpasterska w Polsce (5-17 czerwca 1999).
87 Podróż apostolska: serwis pielgrzymki

29 czerwca

List na temat pielgrzymowania do miejsc związanych z historią zbawienia [j. angielski, j. włoski,].

29 czerwca

Przesłanie do Karekina I , Najwyższego Patriarchy i Katolikosa Ormian, poważnie chorego. Patriarcha zmarł tego samego popołudnia. Wizyta Jana Pawła II w Armenii, przewidziana na 2-4 lipca 1999 została przełożona.

9 września

Jan Paweł II wysyła Przesłanie do biskupów Timoru Wschodniego, w którym wyraża swoją jedność z tymi, którzy doświadczają przekleństwa wojny domowej.

19 września

Wizyta duszpasterska w Słowenii (19 września 1999 ).
88 Podróż apostolska

30 września

Inauguracja odnowionej fasady bazyliki św. Piotra.

1 października

Drugie Zgromadzenie Nadzwyczajne Europejskiego Synodu Biskupów, na temat: "Iesus Christus vivens in Ecclesia sua, fons spei pro Europa" (1-23 października 1999 ).
Biuletyn

1 października

List Apostolski Motu Proprio Spes Aedificandi [j. angielski, j. włoski, j. łaciński,] - ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy.

1 października

[j. arabski, j. angielski, j. włoski,], z okazji międzynarodowego roku Osób Starszych, ogłoszonego przez ONZ, wydany 26 października 1999 .

19 października

Oficjalna wizyta Prezydenta Włoch, Carlo Azeglio Campiego .

28 października

Zamknięcie na placu św. Piotra Zgromadzenia międzyreligijnego "Na progu III tysiąclecia: współpraca między różnymi religiami"

31 października

Przed odmówieniem modlitwy Anioł Pański Angelus [j. angielski, j. włoski,], Papież wyraził podziękowanie za podpisanie tego dnia w Augsburgu (Niemcy) Wspólnej Deklaracji o Doktrynie usprawiedliwienia przez Kościół Katolicki i Światową Luterańską Federację Kościołów. [j. angielski, j. włoski,]; [j. angielski, j. włoski,]; [j. angielski, j. włoski,].

5 listopada

Wizyta duszpasterska w New Delhi na zakończenie Zgromadzenia Nadzwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego. Azji oraz w Gruzji (5-9 listopada 1999 ).
89 Podróż apostolska

6 listopada

Podpisanie w katedrze pw. Najświętszego Serca w New Delhi - posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in Asia [j. angielski, j. włoski,].

14 listopada

Inauguracja ukończonej niedawno mozaiki i odrestaurowanej kaplicy Redemptoris Mater, znajdującej się wewnątrz Pałacu Apostolskiego w Watykanie.

24 grudnia

Początek Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 : Otwarcie Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra - Homilia [j. francuski, j. angielski, j. włoski].

25 grudnia

Otwarcie Drzwi świętych Bazyliki św. Jana na Lateranie Homilia [j. angielski, j. włoski].

31 grudnia

Światowy przekaz telewizyjny przesłania Ojca Świętego i błogosławieństwa Urbi et Orbi [j. angielski, j. włoski] na rok 2000.

2000

1 stycznia

Otwarcie Drzwi świętych Bazyliki Santa Maria Maggiore - Homilia [j. angielski, j. włoski].

2 stycznia

Jubileusz dzieci Pod koniec uroczystości Papieżowi przyznano Międzynarodową Nagrodę Pokojową im. Jana XXIII dla organizacji pozarządowych: "ATD - Aide a toute detresse - Quart Monde".

18 stycznia

Otwarcie Drzwi świętych bazyliki patriarchalnej św. Pawła poza murami i ekumeniczna celebracja z przedstawicielami różnych kościołów i wspólnot kościelnych z okazji rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Homilia [j. angielski, j. włoski].

7 lutego

Inauguracja nowego wejścia do Muzeów Watykańskich.

15 lutego

Jan Paweł II przyjął na audiencji Prezydenta Autonomii Palestyńskiej, Yassera Arafata i delegację palestyńską, z okazji podpisania Umowy podstawowej pomiędzy Stolicą Apostolską a OWP.

22 lutego

W auli Pawła VI,  Wspomnienie Abrahama, "Naszego ojca w wierze", będące pierwszym gestem pielgrzymki do miejsc związanych z historią zbawienia - Homilia [j. angielski, j. włoski].

24 lutego

Pielgrzymka jubileuszowa na Górę Synaj (24-26  lutego 2000).
90 Podróż apostolska

4 marca

Wizyta Prezydenta Korei, Kim Dae-junga.

12 marca

Dzień pokutny roku jubileuszowego 2000 obchodzony w bazylice św. Piotra - Homilia [j. angielski, j. włoski] - por. Dokument Pamięć i pojednani: Kościół wobec win przeszłości   [j. angielski, j. włoski], przygotowany przez Międzynarodową Komisję Teologiczną. (7 marca 2000 ).

20 marca

Pielgrzymka jubileuszowa do Ziemi Świętej (20-26 marca 2000).
Podróż apostolska 91
[Angielski, j. włoski]

30 kwietnia

Pierwsza Kanonizacja w Roku Jubileuszowym: Papież kanonizował bł. Faustynę Kowalską (1905-1938), dziewicę ze zgromadzeia Sióstr NMP Miłosierdzia. - Homilia [j. angielski, j. włoski].

1 maja

Celebracja Jubileuszu pracowników w Tor Vergata pod Rzymem- Homilia [j. angielski, j. włoski].

7 maja

Ekumeniczne Wspomnienie Świadków Wiary w XX wieku, w Koloseum rzymskim - Homilia [j. angielski, j. włoski].

12 maja

Wizyta apostolska w Fatimie (12-13 maja 2000 ).
Podróż apostolska 92
[Angielski, j. włoski]

13 maja

Przy końcu fatimskiej uroczystości beatyfikacji Francesco i Giacinty Marto, Kard. Angelo Sodano zapowiedział ogłoszenie "trzeciej części" tajemnicy fatimskiej. Przesłanie fatimskie [j. angielski, j. włoski] zostało ujawnione w całości 26 czerwca 2000.

18 maja

Uroczystość Jubileuszu Kapłanów i Msza święta z okazji 80 urodzin Ojca świętego Jana Pawła II - Homilia [j. angielski, j. włoski].

21 maja

Kanonizacja 27 błogosławionych, m.in. 25 męczenników meksykańskich- Homilia [j. angielski, j. włoski].

5 czerwca

Jan Paweł II przyjął na audiencji Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina .

13 czerwca

Jan Paweł II wyraził swoje zadowolenie z ułaskawienia udzielonego Ali Agcy przez Prezydenta Włoch podczas ówczesnego Roku Jubileuszowego.

15 czerwca

Jan Paweł II zjadł posiłek z 200 biednymi i bezdomnymi podczas obchodów Jubileuszu.

18 czerwca-25

Uroczystość 43. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego obchodzonego w Rzymie z okazji Jubileuszu - Homilia (Otwarcie, 18 czerwca 2000 ) [j. angielski, j. włoski] - Homilia (Statio Orbis, Zamknięcie, 25 czerwca 2000 ) [j. angielski, j. włoski].

24 czerwca

Przesłanie z okazji Jubileuszu do więźniów. [j. angielski, j. włoski].

9 lipca

Odwiedziny w rzymskim więzieniu Regina Coeli - Homilia [j. angielski, j. włoski].

15 sierpnia-20

Uroczystość 15. Światowego Dnia Młodzieży: w obozie Tor Vergata (pod Rzymem) obecne były ponad 2 miliony młodzieży.
Światowy Dzień Młodzieży
[Angielski, j. włoski]

3 września

Beatyfikacja 5 Sług Bożych, m.in. papieży Piusa IX i Jana XXIII - Homilia [j. angielski, j. włoski].

5 września

DeklaracjaDominus Iesus [j. angielski, j. włoski, j. łaciński] o jedyności i zbawczej powszechności Jezusa Chrystusa i Kościoła, przygotowanej przez Kongregację Nauki Wiary (podpisana 6 sierpnia 2000 ).  Konferencja prasowa prezentująca deklarację Dominus Iesus : Kard. Joseph Ratzinger [j. włoski]; Mons. Tarcisio Bertone [j. włoski]; Mons. Fernando Ocáriz [j. włoski]; Rev. Angelo Amato , S.D.B [j. włoski].

1 października

Kanonizacja 123 błogosławionych, m.in. 120 męczenników chińskich - Homilia [j. angielski, j. włoski].

8 października

Jubileusz biskupów : na placu św. Piotra, Papież razem z biskupami odmówił [j. angielski, j. włoski, j. polski] NMP przed statuą Matki Boskiej Fatimskiej - Homilia [j. angielski, j. włoski].

14-15 października

Jubileusz rodzin - Homilia (15 2000 października) [j. angielski, j. włoski].

17 października

Wizyta J.W. Królowej Elżbiety II angielskiej i J.W. Księcia Filipa , Księcia Edynburga.

31 października

List Apostolski Motu Proprio E sancti Thomae Mori [j. angielski, j. włoski, j. łaciński] proklamujący św. Tomasza More'a patronem mężów stanu i polityków z okazji Jubileuszu przywódców państwowych i polityków (4 - 5 listopada 2000).

8 listopada

Jego Świątobliwość Karekin II , Katolikos Wszystkich Ormian odwiedza Ojca św. i Kościół rzymski. Podpisanie wspólnego komunikatu (8 - 11 listopada 2000 ) - Homilia (10 2000 listopada) [j. angielski, j. włoski].

24-25 grudnia

Uroczystość Bożego Narodzenia w Roku Wielkiego Jubileuszu. Ojciec św. odprawił Pasterkę - Homilia[j. angielski, j. włoski] - i wydał tradycyjne Orędzie Urbi et Orbi [j. angielski

2001

6 stycznia

Zamknięcie Drzwi świętych w bazylice św. Piotra - Homilia [j. angielski, j. włoski] - i odśpiewanie Te Deum [j. angielski, j. włoski] po zamknięciu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Podpisanie Listu apostolskiego Novo millennio ineunte [j. angielski, j. włoski, j. łaciński, j. polski].

25 stycznia

Celebracja ekumeniczna w Bazylice św. Pawła za murami, na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - Homilia [j. angielski, j. włoski].

18 lutego

Nabożeństwo w rycie ormiańskim sprawowane w bazylice św. Piotra, dla uczczenia 1700-nej rocznicy chrztu narodu ormiańskiego - Homilia [j. angielski, j. włoski]. Z tej okazji 2 lutego 2001 Ojciec św. podpisał List Apostolski Dio meraviglioso [j. angielski, j. włoski].

21 lutego

ósmy konsystorz Jana Pawła II, podczas którego kreowano 42 nowych kardynałów oraz ogłoszono 2 kardynałów in pectore since 1998 - Homilia (21 lutego 2001) [j. angielski, j. włoski] - Homilia (22 lutego 2001) [j. angielski, j. włoski].

22 lutego

Nowa Ustawa Zasadnicza Państwa Watykańskiego [j. włoski] wchodzi w życie (podpisana przez Ojca św. 26 listopada 2000).

11 marca

Beatyfikacja 233 Sług Bożych, męczenników hiszpańskich z lat 1936 do 1939 - Homilia [j. angielski, j. włoski].

4 maja Pielgrzymka Jubileuszowa do Grecji, Syrii i na Maltę śladami św. Pawła Apostoła (4-9 maja 2001).
Podróż apostolska 93
[j. włoski]
21 maja Szóste zgromadzenie plenarne Kolegium Kardynalskiego (Konsystorz nadzwyczajny), zwołany przez Papieża w celu refleksji nad perspektywami Kościoła w III tysiącleciu, w świetle Novo millennio ineunte (21-23 maja 2001).
[j. angielski, j. włoski]
23 czerwca Wizyta duszpasterska na Ukrainie (23-27 czerwca 2001).
Podróż apostolska94 [j. włoski]
1 sierpnia 1.000-czna Audiencja generalna podczas pontyfikatu Jana Pawła II.
22 września Wizyta duszpasterska in Kazachstanie i Podróż Apostolska do Armenii z okazji 1700 lat chrześcijaństwa w tym kraju (22-27 września 2001)
Podróż apostolska 95
[j. włoski]
30 września X Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, na temat: "Biskup: Sługa Ewangelii Jezusa Chrystusa Nadziei świata" (30 września-27 października 2001).
Biuletyn

20 października

Pierwsza Beatyfikacja pary małżeńskiej: Luigi'ego Beltrame Quattrocchi i Marii Corsini.
[j. angielski, j. włoski]

24 października

Przesłanie dla Międzynarodowego Spotkania "Matteo Ricci: o dialog między Chinami a Zachodem", dla uczczenia czterechsetlecia przybycia do Pekinu misjonarza i naukowca jezuity - Matteo Ricciego [wielojęzyczne].

18 listopada

W związku z atakami terrorystycznymi z 11 września (USA) oraz wojną w Afganistanie, Papież przed odmówieniem modlitwy "Anioł Pański" zachęcił katolików do przeżycia dnia postu w intencji o pokój (14 grudnia 2001) i zaprosił przywódców religii świata do udziału w Dniu modlitwy o pokój na świecie w Asyżu (24 stycznia 2002) .
Dokumentacja:
[j. angielski, j. włoski]

22 listopada

Promulgacja Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in Oceania. Po podpisaniu dokumentu, Papież przesłał tekst emailem wszystkim diecezjom w Oceanii. Tekst [j. angielski, j. włoski]

13 grudnia

Spotkanie Papieża z biskupami z Ziemi Świętej, na temat "Pokój w Ziemi Świętej i przyszłość chrześcijan" [j. włoski].

16 grudnia

300-tna wizyta duszpasterska Jana Pawła II w parafii diecezji rzymskiej (w sumie było ich 334).
Statystyka
[j. angielski]

2002

18 stycznia

Kapłańskie stowarzyszenie św. Jana Marii Vianney'a z Campos w Brazylii powraca do pełnej wspólnoty z Kościołem i zostaje uznane za Administraturę Apostolską. Papież zgadza się na korzystanie z rytu rzymskiego i dyscypliny liturgicznej św. Piusa V [j. włoski].

24 stycznia

Dzień modlitw o pokój w świecie, Asyż, z udziałem członków Kościołów i wspólnot kościelnych, a także przedstawicieli innych religii.
Dokumentacja
[j. angielski, j. włoski]

11 lutego

Utworzenie prowincji kościelnej i podniesienie do rangi diecezji 4 administatur apostolskich w Federacji Rosyjskiej.

11 marca

Papież Jan Paweł II przyjął na audiencji Delegację Greckiego Kościoła prawosławnego, pod przewodnictwem Metropolity Attikis, Pantelejmona.

7 kwietnia

Dzień modlitw o pokój w Ziemi Świętej, wyznaczony przez Jana Pawła II w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, w czasie oblężenia Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
15 kwietnia Papież przeprowadził rozmowę telefoniczną z franciszkanami z Bazyliki Narodzenia Pańskiego, wyrażając swoją solidarność z nimi i dziękując im za ich "chrześcijańskie świadectwo".
1 maja Ojciec święty wysłał kard. Rogera Etchegaraya ze specjalną misją do Jerozolimy.

7 kwietnia

List Apostolski Motu Proprio Misericordia Dei o pewnych aspektach sprawowania sakramentu pokuty.

22 maja

Wizyta apostolska w Azerbejdżanie i Bułgarii (22-26 maja 2002).
96 podróż apostolska

16 czerwca

Kanonizacja bł. ojca Pio z Pietrelciny.

23 lipca

Wizyta apostolska w Toronto z okazji XVII Światowego Dnia Młodzieży, w Gwatemali i Meksyku (23 July - 2 sierpnia 2002).
97 podróż apostolska

16 sierpnia

Wizyta apostolska w Polsce z okazji poświęcenia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach (16-19 sierpnia 2002).
98 podróż apostolska

4 października

Ekumeniczna celebracja nieszporów w bazylice watykańskiej, z okazji VII stulecia urodzin św. Brygidy Szwedzkiej, współpatronki Europy.

6 października

Kanonizacja bł. Josemaría Escrivy de Balaguera.

7 października

Jan Paweł II spotkał się z Jego Świątobliwością Teoktystem, Prawosławnym patriarchą Rumunii, który złożył wizytę Kościołowi rzymskiemu i Papieżowi. W trakcie spotkania obydwaj wygłosili przemówienia i podpisali wspólną deklarację. (7-13 października 2002).

16 października

List apostolski Rosarium Virginis Mariae o Różańcu świętym.
Papież wprowadził "tajemnice światła" i ogłosił Rok Różańca (październik 2002 - październik 2003). Początek 25. roku pontyfikatu.

31 października

Papieżowi Janowi Pawłowi II przyznano honorowe obywatelstwo Rzymu.

14 listopada

Wizyta w Parlamencie włoskim, podczas sesji otwartej w Pałacu Montecitorio w Rzymie.

2003

25 stycznia

Połączenie telewizyjne z Manilą (Filipiny) z okazji IV Światowego Spotkania Rodzin.

5 marca

Z okazji Środy Popielcowej, dzień postu w intencji pokoju, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie.
W następujących tygodniach Papież spotkał się z wieloma przywódcami i wygłosił pełne nacisku apele, aby uniknąć niebezpieczeństwa wojny w Iraku.
Ojciec św. wyznaczył kard. Rogera Etchegaraya jako swojego Specjalnego wysłannika do władz irackich (10 lutego) oraz kard. Pio Laghi jako wysłannika do Prezydenta USA w Waszyngtonie (1 marca).

6 marca

Prezentacja "Tryptyku Rzymskiego", poematu Papieża Jana Pawła II.

17 kwietnia

Encyklika Ecclesia de Eucharistia - o Eucharystii i jej związku z Kościołem.

3 maja Wizyta apostolska w Hiszpanii (3-4 maja 2003).
99 podróż apostolska
17 maja Papież otrzymuje doktorat honoris causa w dziedzinie prawa kanonicznego uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie.
5 czerwca Wizyta apostolska in Chorwacji (5-9 czerwca 2003).
100 podróż apostolska
22 czerwca Wizyta apostolska w Bośni i Hercegowinie (22 czerwca 2003).
101 podróż apostolska
28 czerwca Posynodalna Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa.
W kolejnych miesiącach Papież poświęcił rozważania podczas cotygodniowej modlitwy "Anioł Pański" chrześcijańskim korzeniom Europy.
11 września Wizyta apostolska na Słowacji (11-14 września 2003).
102 podróż apostolska
2 października Wizyta Dr. Rowana Douglasa Williamsa, abpa Canterbury i prymasa Wspólnoty Anglikańskiej (2-5 października 2003).
7 października Pielgrzymka do sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w Pompejach, w Roku Różańca (który zakończył się 31 października 2003)
15 października Spotkanie kolegium kardynłów nat temat doktrynalnych i duszpasterskich aspektów pontyfikatu Jana Pawła II (15-18 października 2003).
16 października XXV rocznica pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Podpisanie i ogłoszenie posynodalnej Adhortacji apostolskiej Pastores Gregis.
19 października Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty.
21 października Dziewiąty Konsystorz Jana Pawła II, podczas którego kreowano 31 nowych kardynałów, w tym jednego “in pectore.
16 listopada Podczas modlitwy "Anioł Pański", Papież apeluje o pokój w Ziemi Świętej: "Ziemia Święta nie potrzebuje murów, ale mostów"
3 grudnia List z okazji stulecia Motu Proprio papieża Piusa X Tra le sollecitudini, o muzyce sakralnej (22 listopada 1903).
4 grudnia List apostolski Spiritus et Sponsa, z okazji 40 rocznicy konstytucji Sacrosanctum Concilium o Liturgii świętej.

2004

24 marca Papieżowi przyznano Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego, która jest prestiżową nagrodą przyznawaną corocznie przez miasto of Aachen w Niemczech - w uznaniu dla osobistego zaanażowania Papieża, jak również Stolicy Apostolskiej, na rzecz jedności pomiędzy narodami Europy w oparciu o wartości zakorzenione we wspólnej naturze ludzkiej, skutecznie promowane przez chrześcijaństwo.
18 maja Publikacja książki Jana Pawła II, Wstańcie, chodźmy.
5 czerwca Wizyta apostolska w Bernie z okazji Krajowego Spotkania Młodych Katolików Szwajcarii (5-6 czerwca 2004).
103 podróż apostolska
29 czerwca Ojciec święty przyjął na audiencji Jego Świątobliwość Bartłomieja I, ekumenicznego patriarchę Konstantynopola. Podpisanie wspólnej deklaracji (28 June - 2 lipca 2004).
14 sierpnia Pielgrzymka do Lourdes (Francja) z okazji 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu (14-15 sierpnia 2004).
104 podróż apostolska
28 sierpnia Przekazanie przez delegację Stolicy Apostolskiej Ikony Matki Boskiej Kazańskiej patriarsze Aleksiejowi II, jako daru od Ojca Świętego dla Rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej i narodu rosyjskiego.
7 października List apostolski Mane nobiscum Domine z okazji Roku Eucharystii (październik 2004 - październik 2005).
17 października Otwarcie Roku Eucharystii, poprzez łącze telewizyjne z Guadalajara (Meksyk), gdzie odbywały się uroczystości związane z 48. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym.
4 listopada Papież przyjął na audiencji Ayada Allawi'ego, premiera Tymczasowego Rządu Irackiego.
27 listopada Przekazanie Relikwii śś. Jana Chryzostoma i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła, Ekumenicznemu Patriarsze Konstantynopola, Bartłomiejowi I.

2005

23 lutego Publikacja książki Jana Pawła II, Pamięć i tożsamość.
2 kwietnia Jan Paweł II zmarł o godz. 21:37, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: biografia papież Jan Paweł II pontyfikat ojciec święty beatyfikacja kanonizacja encyklika życiorys uroczystość adhortacja Rok Jubileuszowy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W