Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Joanna Wilkońska

BŁOGOSŁAWIONY
JAN PAWEŁ II
Historia życia

ISBN: 978-83-7505-701-0

wyd.: WAM 2011

Wybrane fragmenty
Abp Mieczysław Mokrzycki
Wprowadzenie
Dzieciństwo

Wprowadzenie

JAN PAWEŁ II odchodził z tego świata w opinii świętości. W gronie najbliższych współpracowników byliśmy o niej przekonani. Wiedzieliśmy, jak długie godziny spędzał na modlitwie. Patrzyliśmy na głębię jego zjednoczenia z Chrystusem podczas prywatnych Eucharystii. O świętości mówiło pełne otwarcie Ojca Świętego na ludzi i ich potrzeby, jak i całkowite oddanie sprawom Kościoła powszechnego. Napisy „Santo subito”, które pojawiły się na placu św. Piotra, wyrażały jedynie powszechne pragnienie, by Kościół tę odczuwalną świętość potwierdził wyniesieniem do chwały ołtarzy. Jestem wdzięczny Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, że zezwolił, aby proces beatyfi kacyjny rozpoczął się niespełna dwa miesiące po śmierci jego poprzednika.

Obecna beatyfi kacja budzi we mnie wielką radość. Mogąc posługiwać Janowi Pawłowi II na co dzień, wiedziałem, że jeszcze za życia ludzie otrzymywali łaski poprzez modlitwę Ojca Świętego. Teraz jego orędownictwo może być bardziej owocne. Ufam, że beatyfi kacja ośmieli ludzi, aby swe modlitwy kierowali do Boga właśnie za jego wstawiennictwem.

Od wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową minęło ponad 30 lat. Ci, którzy dobrze pamiętają jego pontyfi kat, wiedzą, jak wielki nacisk Ojciec Święty kładł na ukazywanie światu ludzi autentycznie żyjących wiarą. Mówią o tym rzesze świętych i błogosławionych, których osobiście wyniósł na ołtarze. Myślę, że w świecie naznaczonym sekularyzacją święci są jasnym znakiem obecności Boga, który nadal działa w ludzkich sercach. Teraz również Jan Paweł II dołącza do grona świadków Chrystusa danych nam przez Kościół za przykład do naśladowania.

Książka Joanny Wilkońskiej zwięźle i przystępnie opisuje drogę życia Karola Wojtyły. Opowiada zarówno o jego dzieciństwie, latach młodzieńczych, o odkrywaniu własnego powołania oraz późniejszej posłudze biskupa Krakowa i Rzymu. Cenne są w niej żywe wspomnienia przyjaciół oraz ludzi ze środowiska przyszłego Papieża. Jestem przekonany, że jej lektura pomoże czytelnikom lepiej poznać nowego błogosławionego, który swą ofi arną służbą już pociągnął serca milionów ludzi. Niech ten przykład bezgranicznego zawierzenia Bogu i Jego Matce oraz szacunku do każdego człowieka wspiera nas w pielgrzymce wiary.

Abp Mieczysław Mokrzycki
metropolita lwowski obrządku łacińskiego
Lwów , dn. 11 lutego 2011 r.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość świętość biografia Jan Paweł II pontyfikat Karol Wojtyła beatyfikacja życiorys
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W