Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Gordziałkowski

HISTORIA PAŃSTWA KOŚCIELNEGO

ISBN: 978-83-7318-865-5

wyd.: WAM 2007
Spis treści
Od Patrimonium Sancti Petri do Citta del Vaticano5
Papiestwo i Cesarstwo od VI do VIII wieku 7
Gesta Dei per Francos 37
Papiestwo a Cesarstwo od IX do XVI wieku 69
Państwo Kościelne w epoce napoleońskiej i Risorgimento 90
Układy Laterańskie i powstanie Citta del Vaticano 95
Streszczenie 99
Przypisy 101
Mapy 179OD PATRIMONIUM SANCTI PETRI DO CITTA DEL VATICANO

Powstanie Patrimonium Sancti Petri kończy ostatecznie trwający od tzw. edyktu mediolańskiego, ogłoszonego przez cesarzy Konstantyna Wielkiego (305-337) i Licyniusza (306-324) w 313 roku, okres wpływów Cesarstwa Rzymskiego, a następnie Bizantyjskiego na Kościół zachodni. Konflikty papiestwa z imperium, których przyczyną był cezaropapizm, herezja ikonoklastyczna, brak zainteresowania Cesarstwa sprawami Italii, doprowadziły do zastąpienia związków z Konstantynopolem sojuszem z Królestwem Franków. Wydarzenia, do których doszło w 756 roku, oznaczały faktyczny kres stosunków między papiestwem a Bizancjum, zapoczątkowując przekształcenie się w 800 roku frankońskiej monarchii w Cesarstwo Rzymskie, a z Namiestnika Rybaka będącego servus servorum Dei uczyniły z czasem świeckiego władcę Państwa Kościelnego, co sprzeczne było ze słowami Chrystusa: Królestwo moje nie jest z tego świata (J 18, 36) i stanowiło dychotomię w misji ewangelizacyjnej Kościoła. Będzie też budzić sprzeciw rozpowszechniająca się od X wieku wśród papieży i biskupów troska o dobra doczesne, korupcja, symonia i nepotyzm oraz mający charakter utylitarny dla obu stron sojusz tronu z ołtarzem. Zlekceważenie cnót ubóstwa, służby i miłości bliźniego doprowadziło w konsekwencji do powstania w XIII wieku zakonów żebraczych radykalnego nurtu franciszkańskiego: spirytualistów lub fratricelli i dolcinistów, wystąpienia Jana Husa (1369-1415), a w XVI wieku Reformacji i upadku autorytetu Kościoła.

Sobór trydencki (1545-1563) zahamował rozpad Kościoła i powstrzymał wpływy Reformacji. Jednak dopiero likwidacja Państwa Kościelnego w roku 1870 uwolniła papieża od sprawowania władzy świeckiej, a konstytucje soborowe przyjęte przez Vaticanum Secundum (1962-1965) pozwoliły Kościołowi powrócić w pełni do ewangelicznego źródła.

Uwaga! w tekście nie zachowano przypisów

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: papież cesarstwo rzymskie władza świecka Państwo Kościelne Patrimonium Sancti Petri
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W