Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Michał Rożek

SKAŁKA


ISBN: 978-83-7720-096-4 wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2011

Wybrane fragmenty
WPROWADZENIE
ŚREDNIOWIECZNE CZASY
Factum sancti Stanislai
Wokół pierwszego kościoła na Skałce (fakty — hipotezy)
Fundacja Jana Długosza
Królewskie pielgrzymki
Procesja Majowa

Procesja Majowa

W bogatej liturgii Kościoła w Polsce naczelne miejsce przypadło kultowi św. Stanisława, zwłaszcza w Krakowie, szczycącym się posiadaniem szczątków męczennika. Z kultem stanisławowym związana jest jeszcze jedna procesja odbywana rokrocznie z Wawelu na Skałkę. Tezę tę poświadczają księgi liturgiczne z okresu największego nasilenia kultu św. Stanisława przypadającego na przełom XV i XVI wieku. W mszałach biskupów krakowskich Jana Konarskiego (1509, 1515, 1516), Piotra Tomickiego (1528, 1532) i Piotra Myszkowskiego (1581) powtarza się zapis o procesji na Skałkę in die competenti infra octavum S. Stanislai, czyli w oktawę św. Stanisława, to jest w ciągu ośmiu dni od 8 maja. Wspomniana rubryka mszalna nie precyzując dokładnie daty procesji, potwierdza wyłącznie nakaz odbywania takiej ceremonii. Wyruszała na Skałkę barwna procesja z relikwiami św. Stanisława, podążając tym samym szlakiem co królewskie procesje. Majowa procesja przetrwała w swej liturgicznej formie do dnia dzisiejszego. Odbywa się rokrocznie w niedzielę następującą po 8 maja, z udziałem całego polskiego episkopatu i rzesz wiernych.

Należy również pamiętać, że oprócz majowej procesji na Skałkę, urządzano taką ceremonię w dzień uroczystości translacji św. Stanisława, przypadający na dzień 27 września. Potwierdza tę procesję szesnastowieczne Collectarium katedry wawelskiej oraz źródła z początku XVII stulecia. Z zachowanych archiwaliów wynika, że w niczym nie odbiegała ona od procesji majowej. Zanikła w pierwszej połowie XVII wieku.

opr. ab/ab

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kraków Czesław Miłosz Skałka Stanisław ze Szczepanowa groby Stanisław Wyspiański święty Stanisław Jan Długosz Stanisław Moniuszko Józef Ignacy Kraszewski Jacek Malczewski Wincenty Pol Adam Asnyk Factum sancti Stanislai Fundacja Jana Długosza
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W