Błogosławieni w dobie pandemii

Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na beatyfikacje i kanonizacje. Kim są czterej błogosławieni, których udało się beatyfikować w tym trudnym czasie?

Papież Franciszek w czasie swego pontyfikatu wyniósł na ołtarze aż 1226 błogosławionych i 898 świętych. Niestety, pandemia COVID-19 zauważalnie wpłynęła na tę statystykę.

W 2020 r. nie odbyła się ani jedna kanonizacja i nastąpiły zaledwie cztery beatyfikacje. Kim są nowi błogosławieni?

Wrażliwa na cierpienie

Pierwszą osobą wyniesioną na ołtarze w bieżącym roku jest Maria Luigia od Najświętszego Sakramentu (1826-86). Urodzona w Soccavo k. Neapolu została sierotą w wieku 4 lat. Znalazła się pod opieką krewnych, a później bezdzietnego małżeństwa. Już w dzieciństwie rozpoznawano u niej wrażliwość na cierpienie innych oraz rozwinięty zmysł posłuszeństwa.

Jej zafascynowanie duchowością św. Franciszka z Asyżu sprawiło, że w 1853 r. przyjęła habit tercjarki franciszkańskiej. Działała na terenie Neapolu, niosąc pociechę chorym i cierpiącym oraz udzielając duchowych porad młodzieży. W 1878 r. założyła Zgromadzenie Franciszkanek Adoratorek Krzyża Świętego, z siedzibą w Casorii, gdzie zmarła osiem lat później. Ostatnie dwa lata życia bł. Maria Luigia była sparaliżowana.

Drogę do jej beatyfikacji otworzył cud natury medycznej. 19 grudnia 1926 r. u mieszkańca Casorii zdiagnozowano zapalenie opłucnej. Po dziewięciu dniach mężczyzna był już w stanie krytycznym. Jego żona, za namową lekarza, wezwała wstawiennictwa Marii Luigii. Tego samego dnia nastąpiła niewytłumaczalna poprawa stanu zdrowia pacjenta.

Maria Luigia od Najświętszego Sakramentu została wyniesiona na ołtarze 26 września w Neapolu.

Wierny Kościołowi i potrzebującym

Ksiądz Olinto Marella (1882 — 1969) to kolejny błogosławiony ogłoszony w 2020 r. Urodził się na włoskiej wysepce Pellestrina. Wstąpił do Papieskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Rzymie, gdzie wielki wpływ wywarł na niego Angelo Giuseppe Roncalli, późniejszy papież i święty Jan XXIII. Po przyjęciu święceń kapłańskich ks. Marella wykładał w seminarium w Chioggi egzegezę biblijną i historię chrześcijaństwa.

W tym samym czasie założył na swojej rodzinnej wyspie ośrodek dla dzieci rybaków, którego mottem uczynił słowa z Listu do Galatów:

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (5, 1). Zastosowane przez niego metody wychowawcze zaowocowały rozwojem całej Pellestriny oraz znaczącą redukcją analfabetyzmu jej mieszkańców.

Sprzeciw wobec tendencji modernistycznych w Kościele za czasów pontyfikatu Piusa X dotknął również ks. Marellę, który utrzymywał kontakty z ks. Romolem Murrim, zwolennikiem modernizmu. Ostatecznie obydwaj zostali zawieszeni w czynnościach kapłańskich — ks. Marella aż na piętnaście lat. Fakt ten nie zraził go jednak do Kościoła. Zaczął pracować jako nauczyciel w różnych miastach Włoch. Z czasem jego nowym domem stała się Bolonia. Gdy pomagał w tamtejszej parafii św. Jana na Monte, doczekał się zniesienia suspensy, a więc mógł ponownie sprawować Eucharystię i spowiadać.

Żył ubogo. Organizował schronienie dla biednych, chorych, głodnych i skonfliktowanych z prawem. Żebrał, by mieć środki na potrzeby swoich podopiecznych. W czasie II wojny światowej udzielał schronienia Żydom. W okresie swojego pontyfikatu wspierał go, także finansowo, papież Jan XXIII.

Ksiądz Olinto Marella zmarł w opinii świętości 6 września 1969 r., otoczony przez tych, którym poświęcił swoje życie. Papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności jego cnót. Beatyfikacja miała miejsce 4 października w Bolonii.

Założyciel Rycerzy Kolumba

31 października w Hartford w stanie Connecticut w USA do grona błogosławionych został włączony ks. Michael McGivney (1852-90). Urodził się w Waterbury jako pierwsze z trzynaściorga dzieci. Po ukończeniu seminarium duchownego i przyjęciu święceń kapłańskich pracował w New Haven, po czym został proboszczem w Thomaston. Przez swoich wiernych nazywany był „Dobrym Samarytaninem”.

Ksiądz McGivney najbardziej znany jest jednak z tego, że był założycielem Rycerzy Kolumba. To stowarzyszenie przeznaczone dla ludzi świeckich działa po dziś dzień w wielu krajach na świecie, także w Polsce. Przyszły błogosławiony zakładał Rycerzy Kolumba z myślą o niesieniu pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej z powodu choroby lub śmierci głowy rodziny. Obecnie stowarzyszenie liczy ponad półtora miliona członków, którzy są zaangażowani w ewangelizację, działalność charytatywną i obronę wolności religijnej.

Za wstawiennictwem ks. Michaela McGivneya uproszony został cud uzdrowienia dziecka w łonie matki. W styczniu 2015 r. podczas badania USG rozpoznano ciężki obrzęk płodu, który miał doprowadzić do śmierci wewnątrzmacicznej. Ojciec dziecka, członek Rycerzy Kolumba, wraz ze swoją żoną i przyjaciółmi ze stowarzyszenia rozpoczęli wówczas modlitwę o uzdrowienie dziecka przez wstawiennictwo ks. McGivneya. Badanie USG w następnym miesiącu wykazało ustąpienie obrzęku, a dziecko urodziło się zdrowe w 31. tygodniu ciąży. To wydarzenie zostało uznane za cud potrzebny do ogłoszenia amerykańskiego duchownego błogosławionym.

Święty na Facebooku

Grono czterech nowych błogosławionych w 2020 r. uzupełnia Carlo Acutis (1991 — 2006), włoski nastolatek, który gościł na naszej okładce 11 października. Mimo że przeżył zaledwie 15 lat, wypełnił otrzymany przez Boga czas „po brzegi”. Działał jako wolontariusz wśród bezdomnych i służył w charakterze katechety. Jednocześnie pogłębiał swoje uzdolnienia informatyczne, które z powodzeniem wykorzystywał w dziele ewangelizacji. Jest pierwszym błogosławionym, który miał swój profil na Facebooku.

W pierwszych dniach sierpnia 2006 r. zaczął chorować na białaczkę. Mawiał wtedy: „Wszystkie cierpienia, które będę musiał cierpieć, ofiaruję Panu, za papieża i za Kościół, aby nie iść do czyśćca i iść prosto do nieba”. Zmarł w Mediolanie; budował wszystkich swoją głęboką wiarą i pogodną postawą. Został beatyfikowany 10 października w Asyżu.

Czworo nowych błogosławionych i cztery różne sposoby dążenia do świętości. Te przykłady pokazują nam, że każdy z nas może i powinien odnaleźć własną drogę ku Bogu, aby rozwinąć w sobie talenty, które On nam powierzył.

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama