Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


J. E. Ks. abp Stanisław Nowak

Recenzja - Odpowiedzi na 101 pytań o duchowość w życiu codziennym

"Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,

i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,

chwałą i czcią go uwieńczyłeś" (Ps 8, 5 - 6).

Zachwyt nad człowiekiem, jaki pochodzi od natchnionego autora psalmu 8 budzi optymizm. Nie wiele mniejszy od aniołów, chwałą i czcią uwieńczony przez Boga, obdarzony łaską nad dziełami Bożych rąk - czy nie za wiele pochwał pod adresem grzesznego człowieka? A może Pismo święte objawia nam górny pułap człowieczeństwa i ukazuje zadania, jakie stają przed człowiekiem, który powinien wciąż przekraczać samego siebie ku lepszemu, stawać się nie wiele mniejszym od istot niebieskich i ciągle wzrastać w Chrystusie. Dla człowieka "jestem" oznacza "staję się". Jest to możliwe dzięki pomocy Bożej, temu, że Bóg Ojciec nas pociąga do Siebie (por. J 6, 44). Syn Boży woła i przyjmuje do swojego obrazu i synostwa a Duch Święty wciąż w nas pracuje i maluje obraz upodabniający nas do Chrystusa. "Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest was Ojciec niebieski" (Mt 5, 48). "Nie obawiajcie się być świętymi" - dodaje odwagi młodym tyle razy Boży człowiek, jakim jest Ojciec Święty Jan Paweł II.

Z łaską Bożą trzeba jednak współpracować. Trzeba też wiedzieć, jak zabierać się do współpracy z Bożą łaską. 101 pytań, jawi się w praktyce życia przed nami, gdy chcemy wyjechać na głębię swojego człowieczeństwa a tym bardziej bożoczłowieczeństwa. Szczęśliwi jesteśmy, gdy nam ktoś pomaga w rozwiązywaniu tych pytań. Radzi też jesteśmy, gdy nam ktoś odpowiada na nasze 101 pytań i nie straszy nas, że właściwie trzeba by może szukać odpowiedzi na 1001 pytań, bo życie jest tak skomplikowane a człowiek jest nieskończonością tego, co coraz to większe i nieskończone, tego, co coraz to mniejsze, jakby powiedział Pascal.

Autor 101 pytań i odpowiedzi jest teologiem duchowości i znawcą teologii pastoralnej, zwłaszcza teologii małżeństwa i rodziny. Jest długoletnim ojcem duchownym w seminarium duchownym a obecnie pasterzem i autorem wielu artykułów i zbiorów refleksji duchowych, pokornym słuchaczem mądrości, która płynie od Boga w stronę człowieka, a równocześnie wiernym w towarzyszeniu człowiekowi przedzierającemu się przez 101 problemów i drobiazgów życiowych do myśli Bożej - teoretykiem i praktykiem. Przede wszystkim jest człowiekiem wiary i wielkiej pracy nad sobą, stąd może innych dopuszczać do swojego doświadczenia duchowego. Wdzięczność należy się Księdzu Biskupowi, autorowi 101 pytań i odpowiedzi za praktyczny przewodnik na drogach życia duchowego. Tym, którzy znajdą w nim wiele światła i będą szli wytyczonymi przez Autora szlakami, z pewnością można życzyć łaski wzbogacenia życia duchowego i świętości. Niech też będą pewni szczególnej opieki Najpiękniejszej z córek tej ziemi, Bogarodzicy Maryi.


bp Jan Szkodoń

ODPOWIEDZI NA 101 PYTAŃ O DUCHOWOŚĆ W ŻYCIU CODZIENNYM

ISBN: 83-7318-170-9
Copyright © Wydawnictwo WAM 2003

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość rodzina małżeństwo codzienność teologia pastoralna Jan Szkodoń Odpowiedzi na 101 pytań o duchowość w życiu
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W