Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Duchowość Montfortańska

Wydawnictwo SERAFIN
ul. Korzeniaka 16
30-298 Kraków
tel./fax (+48) 012 623 80 58
www.e-serafin.plWydawnictwo Serafin Braci Mniejszych Kapucynów opublikowało kolejną nowość: "Szaleniec Ewangelii...". Jest to historia św. Ludwika-Marii Grignion de Montfort opowiedziana językiem komiksu. Fragment komiksu dostępny jest na naszych stronach: [format PDF].


W chwili swej śmierci Ojciec Montfort zostawia Kościołowi duchową spuściznę o wielkiej wartości. Z doświadczeń jego życia duchowego, z jego pracy misjonarza apostolskiego, z pism i świadectwa jego życia, wyłania się duchowość, godna uwagi dla współczesnego człowieka.

1. Miłość do Chrystusa, Wcielonej Mądrości Przedwiecznej

Kontemplując tajemnicę wcielenia, jest olśniony bezgraniczną miłością Boga, który sam stał się człowiekiem, aby człowieka ocalić. O tej nieskończonej miłości pisze w książce „Miłość Mądrości Przedwiecznej”. Mądrością Przedwieczną jest dla niego Jezus, którego pragnął, kochał i bezustannie poszukiwał. A najlepszą do Niego drogą jest Maryja. Podkreśla z mocą również inną drogę, tę, którą wybrał Jezus: krzyż.

Oddanie na krzyżu za nas życia jest najlepszym i największym dowodem miłości do nas. „Nie ma krzyża bez Jezusa, ani Jezusa bez krzyża”. Wybrać Jezusa w chwili cierpienia w naszym życiu, to dać dowód jego umiłowania, to otworzyć Mu drzwi naszego serca i pozwolić Mu w nim zamieszkać.

2. Umiłowanie człowieka

Ojciec Montfort rozpoznał i umiłował Chrystusa w drugim człowieku. „Jakże nie kochać bliźniego? Przecież to żywe odbicie samego Boga, arcydzieło Jego rąk, przyjaciel Jego miłującego serca, brat Jezusa Chrystusa. To świątynia Ducha Świętego”.

W samym umiłowaniu człowieka, Ojciec Montfort daje pierwszeństwo ubogiemu, odrzuconemu, pogardzonemu. „On jest żywym obrazem Jezusa Chrystusa, jego najpiękniejszym dziedzictwem, samym Chrystusem”. Ojciec Montfort ukazał nam wzór umiłowania i służenia ubogim: potrafił im okazać czułość, troskę, a w obcowaniu z nimi okazać szacunek, jaki okazuje się wielkim tego świata.

3. Umiłowanie Najświętszej Maryi Panny

Pod koniec życia św. Ludwik napisał „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. Książka ta, znana dziś na całym świecie, wskazuje jak bardzo jest nam potrzebne nabożeństwo do Maryi, gdyż pochodzi ono od samego Boga. „Jezus Chrystus przyszedł na świat przez Najświętszą Dziewicę Maryję, toteż i przez Nią winien zapanować nad światem” (fragment z traktatu).

W oparciu o doświadczenia osobiste proponuje zawierzyć całkowicie Jezusowi, przez Maryję. Mówi o tym w następujących słowach: „Wszystko co czynię, w Niej i przez Nią czynię: oto sekret świętości, aby być zawsze wiernym Bogu, aby pełnić we wszystkim jego wolę”.

Jako najpiękniejszą modlitwę do Maryi Ojciec Montfort z siłą i przekonaniem zaleca modlitwę różańcową. Różaniec to najlepszy środek, aby zaprosić Jezusa do królowania w nas.

Papież Jan Paweł II zaprosił nas również do tej modlitwy, ukazał nam jej doskonałość i dodał Tajemnice Światła: „Przez Różaniec, wierzący dostępuje licznych łask z rąk Matki Odkupiciela”.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja różaniec humanizm zawierzenie Maryi Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP Ludwik-Maria Grignion de Montfort św. Ludwik de Montfort Wandea Saint-Laurent-sur-Sevre duchowość montfortańska duchowość montforiańska do Jezusa przez Maryję

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W