Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ks. Edward Staniek

STRAŻNICY ŻYCIA I SPRAWIEDLIWOŚCI

rekolekcje dla lekarzy i prawników

ISBN: 978-83-7505-287-9

wyd.: WAM 2009
Spis treści
W ŚWIECIE BOŻEGO PRAWA5
CHRYSTUS NASZĄ MOCĄ
Rekolekcje dla lekarzy
I. MOC MĄDROŚCI 9
Mądrość Chrystusa 9
Mądrość chrześcijanina 11
Mądrość lekarza14
Mądrość pacjenta16
II. MOC ŚWIADECTWA19
Świadectwo Chrystusa20
Świadectwo chrześcijanina23
Świadectwo lekarza25
Świadectwo pacjenta 27
III. MOC OFIARY30
Ofiara Chrystusa30
Ofiara chrześcijanina 34
Ofiara lekarza35
Ofiara pacjenta36
Przebaczenie 37
Przebaczenie lekarza39
Przebaczenie pacjenta40
IV. MOC NADZIEI42
Nadzieja Chrystusa43
Nadzieja chrześcijanina 44
Nadzieja lekarza46
Nadzieja pacjenta48
MOC WOLNOŚCI50
MOC MIŁOŚCI54
MĄDROŚĆ BOŻEJ INSTRUKCJI
Rekolekcje dla prawników
I. PRAWO ŻYCIA59
Bóg jest Panem życia i śmierci60
Granice obowiązku ratowania życia62
Prawo selekcji64
Kara śmierci 65
Ku pełni życia67
II. PRAWO WOLNOŚCI 69
Wolni od determinizmu69
Doskonalenie wolności71
Wykorzystać szansę73
Kościół szkołą wolności 76
III. PRAWO GRZECHU80
Zniewolenie80
Niszczenie autorytetów82
Zgorszenie84
Kłamstwo86
Idealizowanie ludzi i instytucji87
Wietrzenie soli89
Nawrócenie90
IV. PRAWO MIŁOŚCI93
Miłość na własną miarę93
Miłość na miarę Boga95
Miłuj i czyń, co chcesz101

W ŚWIECIE BOŻEGO PRAWA

Człowiek odkrywa swą tożsamość i doskonali własną osobowość w spotkaniu z prawami, według których Stwórca rządzi stworzonym światem. Jedne z nich dotyczą świata materii nieożywionej, inne ożywionej, a jeszcze inne świata wartości duchowych. Prawa te posiadają charakter instrukcji. Z doświadczenia wiemy, że jeśli ktoś zlekceważy instrukcję bardziej skomplikowanego urządzenia, to je uszkodzi, zniszczy, a nierzadko wyrządzi szkodę sobie i innym. W świecie współczesnym instrukcja jest w wysokiej cenie, a w jeszcze większej instruktor, który potrafi wtajemniczyć w umiejętność zachowania przepisów. Tym bardziej dziwi, że równocześnie współczesny człowiek niechętnie odnosi się do instrukcji podanych przez samego Boga, a potrzebnych zarówno w doskonaleniu serca, jak i życia społecznego.

Rekolekcje to czas zatrzymania się nad Bożymi instrukcjami. On bowiem w imię naszego dobra polecił nam odkrywać prawa, jakimi rządzi się świat, w którym żyjemy, a w imię miłości, drogą Objawienia, podał nam instrukcje, które mają na celu właściwe wykorzystanie wartości duchowych. Te instrukcje 6 trzeba znać i trzeba się z nimi liczyć dla dobra własnego i innych.

Tomik Strażnicy życia i sprawiedliwości zawiera konferencje dwu serii rekolekcji. Pierwsze z nich zostały wygłoszone do pracowników służby zdrowia w Wielkim Tygodniu 2008 roku w kościele Sióstr Felicjanek w Krakowie. Ich celem było ukazanie mocy Chrystusa, w oparciu o którą można wygrywać życie na ewangelicznej drodze. Podążanie tą drogą polega na osiąganiu własnej dojrzałości oraz na dawaniu we współczesnym świecie czytelnego świadectwa, na które czeka Chrystus. Audytorium ukierunkowało ustawienie owego świadectwa, które winno być złożone zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów.

Drugie rekolekcje zostały wygłoszone do prawników w Wielkim Tygodniu 2007 roku, w kościele Sióstr Bernardynek w Krakowie. Rozważania zmierzają do przypomnienia fundamentalnych praw: prawa życia, wolności, grzechu i miłości. Tematy te są wyjątkowo aktualne. Zlekceważenie prawa życia, prawa wolności i prawa miłości oraz nieznajomość prawa grzechu stanowią niezwykle poważne zagrożenie dla nasze-go pokolenia i dla pokoleń następnych.

Ponieważ rekolekcje te dotyczą kamieni węgielnych odpowiedzialności człowieka, ich rozważania mogą być pomocne zarówno w osobistej refleksji, jak i w katechezie dla młodzieży i dorosłych.

Ks. Edward Staniek

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość odpowiedzialność rekolekcje tożsamość osobowość rozważania prawnicy lekarze
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W