Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Stanisław Mrozek SJ

JAK SIĘ ROZMODLIĆ

ISBN: 978-83-7505-316-6

wyd.: WAM 2009
Spis treści
1. Słowo wstępne7
2. Rozmodlenie i uduchowienie w doświadczeniu św. Ignacego Loyoli9
3. Jak się modlić medytacją?22
4. Jak się modlić kontemplacją?40
5. Jak się modlić rachunkiem sumienia ogólnym? 51
6. Jak się modlić rachunkiem sumienia szczegółowym?63
7. Metody uproszczonej modlitwy72
8. Zakończenie 77

SŁOWO WSTĘPNE

„I myśl, i serce swoje wciąż ćwicz w pobożności. U ludzi bądź szaleńcem, u Boga — w mądrości”.
św. Ignacy Loyola

Rdzeniem duchowości ignacjańskiej są „Ćwiczenia Duchowne”. Ta krótka i prosta książeczka — nadająca się nie do czytania, a do rozważania i realizacji — przedstawia szereg zasad, wskazówek i sposobów modlitwy, które pomagają człowiekowi w uporządkowaniu życia według woli Bożej.

Przedstawione, niepełne, ignacjańskie sposoby modlitwy (medytacja, kontemplacja, rachunek sumienia ogólny i szczegółowy oraz dwie metody uproszczonej modlitwy) należy traktować jako pomoc do bardziej uproszczonych i zaawansowanych sposobów modlitwy, w których uczucie odgrywa coraz większą rolę.

W rozwoju modlitwy wyróżnić należy: etap początkowy, w którym określone metody są potrzebne, oraz zaawansowany, kiedy człowiek osiąga spontanicznie zjednoczenie z Bogiem, niezależnie od proponowanych metod modlitwy. Chociaż św. Ignacy podaje rozliczne sposoby modlitwy myślnej, to jednak zostawia dużą swobodę w ich wyborze. Dzieląc się z nami swoimi bogatymi doświadczeniami w zakresie modlitewnego obcowania z Bogiem, chce pomagać tym, którzy pragną zacząć się modlić modlitwą wewnętrzną — umysłu, woli i serca. Papież Pius XI Konstytucją Apostolską Summorum Pontifi cium ogłosił 25 lipca 1922 roku św. Ignacego Loyolę patronem wszystkich ćwiczeń duchownych i obdarzył jego metodę szczególnym zaufaniem, a encykliką Mens Nostra z 20 grudnia 1929 roku zachęca do rozpowszechniania Ćwiczeń Duchownych i korzystania z nich.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa medytacja kontemplacja rachunek sumienia duchowość ignacjańska rozmodlenie ignacjańskie sposoby modlitwy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W