Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


o. Mirosław Pilśniak OP

Miłość, Przyjaźń, Modlitwa, czyli wszystko co najważniejsze

Redakcja

Elżbieta Konderak

Nihil obstat

Polska Prowincja Dominikanów

o. Maciej Zięba, Prowincjał

Reg. Prow. Nr 562/04, Warszawa, 15 XI 2004

Copyright © by LIST

Kraków 2004

ISBN 83-913496-7-5
Spis treści

Od wydawcy

Powołanie

Kilka myśli o powołaniu

Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam

Kapłan, czyli człowiek, który błaga za lud

Tożsamość księdza

rozmowa o kapłaństwie

Nasz kolega Pan Bóg. Pan z tobą, panie rzeźniku. Zerwane więzi. Łaska różowych okularów.

Każdy z nas jest królem, kapłanem i prorokiem

Weź krzyż na drogę

Wejście we wspólnotę. Znak tortur. Pojednanie.Gdzie słońce wschodzi. Liczby i proporcje. Boże usprawiedliwienie. Wąż. Pieczęć. Sposób na demony. „Obrzezanie serca”. Zbyt blisko.

O modlitwie

Nie zmieniaj miejsca

rozmowa o rozszerzaniu świadomości

Stać się sobą, aby pomagać innym,

czyli o towarzyszeniu duchowym

Starzec w Egipcie z początku IV wieku. Ruch pustelniczy św. Antoniego. Formacja mnicha, czyli jak wytrzymać z samym sobą. Wytrwanie w miejscu, czyli granice wolności ducha. Modlitwa jako bezustanna formacja. Posłuszeństwo jako droga rozeznawania. Upokorzenie jako metoda spotkania z rzeczywistością. Uczeń ujawnia najskrytsze myśli przed mi strzem. Miłosierdzie i łagodność mistrza wobec ucznia. Efekt formacji, czyli mnich w spotkaniu z innymi.

Pokora czyli spotkanie z rzeczywistością

Trzej sprawcy upokorzeń. Przyjąć upokorzenie. To mnie przerasta.

Nie goń za samym sobą,

czyli o narodzinach i praktyce modlitwy powtarzalnej

O samopoczuciu. Nie ty pierwszy masz problem. Modlitwa nieustanna. Modlitwa powtarzalna. A co z gniewem i złością? Dwa kierunki rozwoju modlitwy powtarzalnej. Poznawanie Boga jako modlitwa. Jeśli nie rozumiesz — kochaj. Ratunek, jaki daje liturgia.

Żeby nie naruszyć kruchej więzi,

czyli o wspólnej modlitwie małżonków

Czy małżonkowie powinni się modlić wspólnie? Czasem trudno modlić się wspólnie. Raczej nie improwizować. Poszukuj wiedzy religijnej, ale nie uciekaj od problemu.

Dwie zasady czytania Bożych znaków

Czy to możliwe, że Bóg mówi cały czas? Tak zwane przypadki i Objawienie. Pierwsza zasada: wierności i miłosierdzia. Biblia „na chybił trafił”. Miłość mimo zdrady. Pokusa jako znak. Druga zasada: zaufania Bogu. Bóg się nie mści. Cuda jako znaki. Czy możemy prosić Boga o znak dla siebie?

Spotkać Maryję

Według Łukasza. Program duchowy. Nowe macierzyństwo. Strażniczka wierności. Bóg tajemnicy. Niech mi się stanie wszystko. Wbrew logice. Nauczyć się wierności. Szkoła wielkich dzieł.

Liturgia otwarta na Boga i ludzi

rozmowa o rewolucji w liturgii

O liturgii dominikańskiej

Liturgia Godzin — przygotowanie i przedłużenie Eucharystii. Źródła tekstów modlitwy. Treść Liturgii Godzin. Modlitwa Ojcze nasz jako kulminacja. O zachowaniu podczas modlitwy. Co dalej?

Sakramenty

Co się stało na początku świata

Masz w sobie to pęknięcie. Człowiek nie chciał czekać. Nie był też pewien podobieństwa do Boga. Ten, który uczy czekać. Dlaczego chrzest wszystkiego nie naprawił? Chrzest a koniec czasów.

Ku światłu

rozmowa o wtajemniczaniu

Bierzmowanie

rozmowa o tym, czego uczy Duch Święty

Eucharystia — znaczy dziękczynienie

Wolność w spowiedzi

Pytania. Między penitentem a spowiednikiem. Czym jest spowiedź? Zadanie spowiednika: chronić wolność sumienia. Podsumowanie.

Pięć warunków dobrej spowiedzi

Rachunek sumienia. Grzechu nie można wyznać komukolwiek. Dziesięć Przykazań czy Kazanie na Górze. Grzech to coś konkretnego. Żal za grzechy. Rozum, nie emocje. Światło, które nie pochodzi ode mnie. Sumienie wolne i zniewolone. Postanowienie poprawy. Czas na zmianę. Szczera spowiedź. Cały świat jest zainteresowany moim pojednaniem. Spróbuj siebie powierzyć. Nie stawiaj warunków. Daj szansę spowiednikowi. Zadośćuczynienie. Pokuta niezbyt surowa, ale konkretna. Kiedy człowiek nie może zapomnieć.

Kiedy po pomoc przychodzi człowiek,

który myśli, że jest homoseksualny

Jak wielkim jesteś egoistą!

rozmowa o tym,

jak Bóg działa w małżeństwie

Cztery rozmowy o przyjaźni i miłości

Przyjemność zwana rozmową z przyjacielem

Chrześcijaństwo: asceza czy przyjemność? Co to jest rozmowa? Nasze gry. Czas i przyjaźń.

Przyjaźnić się i nie utracić wolności

Seks i nieskończoność

rozmowa o czystości

O czym mówi św. Jan. Czyste oczy, czyli bocian z nogami gęsi. Czysta gra. Uporać się z seksualnością.

Umierać dla miłości

rozmowa o trudach małżeńskiej jedności

Odkrywamy tylko cień tej tajemnicy. O jedności. Czy wszyscy jesteśmy powołani do małżeństwa. Nie wszyscy potrafią. Małżeństwo czy leasing?

od wydawcy

 

Teksty zgromadzone w tej książce powstały na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Ukazywały się najczęściej w miesięczniku LIST, choć niektóre zostały opracowane specjalnie dla tej książki. Cztery z nich opublikował wcześniej miesięcznik „W drodze”.

Historia poszczególnych artykułów jest sama w sobie dość ciekawa. Właściwie wszystkie te artykuły i wywiady, które ukazały się w LIŚCIE, powstały w odpowiedzi na „nierozwiązywalne” problemy, z którymi spotykali się w swojej pracy redaktorzy. Bardzo często zdarzało się tak, że kolejny numer miesięcznika był już gotowy, już miał iść do druku, a jednak wszyscy czuli, że czegoś mu brakuje, że gdzieś między różnymi artykułami czai się coś niedopowiedzianego, i że ten brak być może spowoduje, że czytelnik nie usłyszy jakieś ważnej myśli Kościoła na podjęty temat. Wtedy zazwyczaj zapadała decyzja: trzeba jeszcze zapytać ojca Mirosława.

Im głębiej sięgają pytania dziennikarza, tym mocniejsze, bardziej dotykające i nie pozwalające o sobie zapomnieć są odpowiedzi Autora. Tematy często zbanalizowane przez współczesność, jak małżeństwo, kapłaństwo czy modlitwa, wyrażone w nowy sposób nabierają blasku i stają się bliskie. Wypowiedziane najczęściej bardzo osobiście, na długo pozostają w pamięci czytelnika. Zebrane w jednym tomie wyraźniej ukazują pewną wewnętrzną ideę Autora leżącą u pod staw każdej wypowiedzi. Tą wewnętrzną ideą jest nastawienie na więź, zaufanie i wierność. Przenika ona zarówno teksty mówiące o przyjaźni i miłości, jak i te, które dotyczą modlitwy i powołania.

Elementem przyciągającym uwagę jest również język. Nawet te teksty, które nie są wywiadami, powstały w wyniku rozmowy, stąd ich żywy, często nawet potoczny język. Bo każdy człowiek zmuszony do patrzenia w oczy rozmówcy inaczej dobiera słowa i inaczej konstruuje zdania, niż wtedy, gdy wypowiada swoje myśli zza biurka. Czuje się w tych wypowiedziach trud znajdowana nowych nazw i nowych sformułowań na określenie prawd, znanych często od zarania Kościoła. Ryzyko odsunięcia na bok wytartych formuł używanych czasem w przekazywaniu wiary, z pewnością się opłaciło — odczucie szczerości i prawdziwości kontaktu udziela się każdemu, kto czyta te teksty.

Ela Konderak


opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa miłość małżeństwo relacje przyjaźń
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W