Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Marino Qualizza

INICJACJA CHRZEŚCIJAŃSKA


Tytuł oryginału - Iniziazione cristiana. Battesimo, Confermazione, Eucaristia
© EDIZIONI SAN PAOLO s.r.l., 1996
Piazza Soncino, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)
© Wydawnictwo WAM, Kraków 2002
Redakcja Jakub Kołacz SJ
CHRZEST

Z różnych stron docierają sygnały, że słabnie zrozumienie chrześcijańskiego znaczenia chrztu, choć liczba tych, dla których się o niego prosi (chodzi o niemowlęta) jest jeszcze bardzo wysoka. Istotnie, prośba ta nie wynika z głębokiego, autentycznego zrozumienia znaczenia chrztu - to pozostaje w najściślejszy sposób związane ze zbawieniem indywidualnym. Tym, czego przede wszystkim brakuje (uwidacznia to proste zestawienie danych), jest eklezjalny wymiar chrztu, pociągający za sobą poczucie przynależności, które powinno mu towarzyszyć. Prawdopodobnie wynika to z faktu, iż świadomość przynależności eklezjalnej, pomimo podejmowanych w tym względzie wysiłków, jest ciągle problematyczna. Znamienne są niektóre zestawienia statystyczne dokonane w diecezji Udine we Włoszech. Ukazują one braki świadomości uczestniczenia w rzeczywistości, która przecież ma długą, szlachetną i chwalebną tradycję(12).

Chrzest zatem, umieszczony w kontekście eklezjalnym, domaga się ponownego odkrycia i reewangelizacji. W tej zaś perspektywie dwie rzeczy wymagają szczególnej uwagi: uczestnictwo w życiu Kościoła rozumiane jako konsekwencja przeobrażenia własnego życia dokonujące się poprzez zjednoczenie z Bogiem oraz misyjność Kościoła.

Zwłaszcza jak chodzi o ten drugi aspekt, nie należy rozważać go pod kątem ogólnego, choćby nawet szlachetnego włączenia się w działalność społeczną i charytatywną, lecz jako wyraz działania, w które zaangażowany jest Kościół jako taki. Konieczne będzie zatem potwierdzenie lub ponowne rozważenie aspektu typowo tradycyjnego: chrzest ustanawia tożsamość chrześcijanina i jest fundamentem jego godności. W świecie, w którym najbardziej liczą się kwalifikacje, jak nigdy dotąd ma znaczenie to, aby także chrześcijanin, nie dla mody, lecz spełniając zwyczajne wymogi, wyrażał i manifestował swoją tożsamość, nie tyle w tym, co mówi, ile przede wszystkim stylem życia, który świadczyłby o przekonaniu i wewnętrznej godności.


12.  L. Soravito zebrał materiały uzyskane w ankiecie w diecezji Udine w roku 1985. Dostarcza ona danych o religijności, która usiłuje dotrzymywać kroku dzisiejszemu światu i z trudem opiera się trendom niechęci religijnej. Cechy orientacji religijnej mieszkańców Friuli są następujące: dewaluacja faktów religijnych; odchodzenie od praktyk; relatywizacja zasad religii chrześcijańskiej; indywidualizm religijny i niechęć do Kościoła. Por. L. Soravito, Il credo dei friulani, Udine 1990, s. 250-253.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: historia Eucharystia sakramenty chrzest bierzmowanie Ojcowie Kościoła
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W