Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Marino Qualizza

INICJACJA CHRZEŚCIJAŃSKA


Tytuł oryginału - Iniziazione cristiana. Battesimo, Confermazione, Eucaristia
© EDIZIONI SAN PAOLO s.r.l., 1996
Piazza Soncino, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)
© Wydawnictwo WAM, Kraków 2002
Redakcja Jakub Kołacz SJ
INICJACJA CHRZEŚCIJAŃSKA - Spis treści
(strony w wyd. papierowym)
Wprowadzenie 5
1. Inicjacja chrześcijańska11
1.1. Przemiana życia13
1.2. Zgoda wiary14
1.3. Nowe narodzenie16
1.4. Wiara i życie codzienne17
CZĘŚĆ PIERWSZA: CHRZEST
2. Podstawy biblijne23
2.1. Stary Testament23
2.1.1. Zawarcie przymierza24
2.1.2. Odnowienie przymierza25
2.1.3. Ezechiel27
2.2. Nowy Testament29
2.2.1. Chrzest Jezusa w Jordanie29
2.2.2. Wypowiedzi Jezusa o chrzcie31
2.2.3. Rozmowa z Nikodemem33
2.2.4. Rozdział 6. Listu do Rzymian34
2.2.5. List do Efezjan 5, 25-2737
3. Chrzest w życiu Kościoła42
3.1. Kryteria inspirujące nauczanie okresu patrystycznego43
3.2. Treści katechezy patrystycznej45
3.2.1. Chrzest i wody pierwotne45
3.2.2. Chrzest i jego relacja do wydarzenia potopu46
3.2.3. Chrzest i przejście przez Morze Czerwone47
3.2.4. Chrzest i wody Jordanu48
4. Rozwój teologiczno-dogmatyczny49
4.1. Św. Augustyn50
4.2. Teologia chrzcielna na przestrzeni IV i V w. na Wschodzie53
4.3. Okres wczesnej scholastyki (wieki XI-XII)54
4.3.1. Św. Tomasz55
4.3.2. Św. Bonawentura57
4.3.3. Reforma i Sobór Trydencki58
4.3.4. Nowe perspektywy teologiczne59
4.3.5. Sobór Watykański II60
4.3.6. Katechizm Kościoła Katolickiego61
5. Ujęcie systematyczne64
5.1. Wiara i jej konkretyzacja w historii64
5.2. Aktualizacja zbawienia67
5.3. Chrzest dzieci71
5.4. Chrzest i życie72
5.4.1. Chrzest i stworzenie73
5.4.2. Chrzest i wartość życia74
5.4.3. Chrzest i wartość ludzkiego działania76
5.4.4. Chrzest i ostateczny cel życia78
5.5. Chrzest i Kościół81
5.5.1. Chrzest ustanawia wierzących „ludem Bożym"82
5.5.2. Chrzest ustanawia wierzących „ludem prorockim"83
5.6. Perspektywy duszpasterskie sakramentu chrztu85
5.6.1. Ku poprawnej katechezie wiary chrześcijańskiej86
5.6.2. Ku ewangelizacji świata postchrześcijańskiego87
CZĘŚĆ DRUGA: BIERZMOWANIE
6. Podstawy biblijne95
6.1. Duch Boży protagonistą historii w Izraelu95
6.2. Duch Święty protagonistą i mocą Bożą w życiu ludu Bożego w Nowym Testamencie98
6.3. Chrzest i włożenie rąk w Nowym Testamencie101
7. Historia sakramentu bierzmowania103
7.1. Doktryna Ojców104
7.2. Rozdzielenie bierzmowana od chrztu105
7.3. Św. Tomasz o bierzmowaniu106
7.4. Nowy rytuał Pawła VI106
7.5. Katechizm Kościoła katolickiego107
8. Ku teologii sakramentu bierzmowania109
8.1. Życie chrześcijańskie, naznaczone przez Ducha, jest życiemzdecydowania i entuzjazmu109
8.2. Radość wiary chrześcijańskiej jest podstawową formą ewangelizacji111
8.3. Bierzmowanie włącza wierzącego w odpowiedzialność za życie Kościoła112
8.4. Bierzmowanie uzdalnia chrześcijanina, włączonego we wspólnotę, do bycia prorokiem i świadkiem Paschy Chrystusa114
8.5. Bierzmowanie jest źródłem każdej duchowości chrześcijańskiej i początkiem życia mistycznego115
9. Duszpasterski wymiar sakramentu bierzmowania117
CZĘŚĆ TRZECIA: EUCHARYSTIA
10. Główne punkty w historii teologii125
10.1. Hipolit Rzymski125
10.2. Szkoła aleksandryjska127
10.3. Szkoła antiocheńska129
10.4. Ojcowie łacińscy131
10.5. Epoka scholastyczna134
10.6. Synteza św. Tomasza136
10.7. Reformacja138
10.8. Nauka Soboru Trydenckiego139
10.9. XX wiek141
10.10. Podsumowanie145
11. Eucharystia punktem docelowym inicjacji chrześcijańskiej147
11.1. Eucharystia jest objawieniem i darem miłości Boga do nas, w aspekcie życia ludzkiego przeżywanego jako dar147
11.2. Słowa wypowiedziane nad kielichem ujawniają dar wspólnoty życia z Bogiem oraz to, że dar tego życia jest owocem męczeństwa148
11.3. Eucharystia jest człowieczeństwem Syna Bożego (ciałem i krwią) danym nam, abyśmy mogli żyć w Bogu, po otrzymaniu od Niego życia (J 6)149
11.4. Eucharystia jest celebrowana jako przymierze, czyli wspólnota z Bogiem i z ludźmi150
11.5. Eucharystia jest celebrowana w znaku chleba i wina; w nich jest symbolizowana i uszlachetnia się cała rzeczywistość ludzka, przeobrażona przez pracę151
11.6. Eucharystia jest zapowiedzią i przygotowaniem przyszłego świata152
11.7. Eucharystia proponuje wierzącym w Chrystusa przeżywanie życia zgodnie z jego stylem153
11.8. Eucharystia tworzy Kościół154
11.9. Kościół sprawuje Eucharystię154
Zakończenie157
Suplement:
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w perspektywie ekumenicznej159
Bibliografia166
Indeks osób169

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: historia Eucharystia sakramenty chrzest bierzmowanie Ojcowie Kościoła
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W