Father Justin Rosary Hour: Kościół - 15

Odpowiedź z poradnika "Rosary Hour"

Chrzciliśmy wnuczkę w naszym kościele. Cała ceremonia była piękna i wzruszająca. Jednak nasi goście z Brooklina byli nią bardzo zdziwieni. I gdy się dowiedzieli, że tej ceremonii przewodniczył diakon, ojciec dwojga dorosłych dzieci, niczego nie mogli zrozumieć. Mówili, że to kościół protestancki, gdyż księża katoliccy nie mogą się żenić, a tymczasem tu żonaty diakon „odprawia Mszę” i udziela ślubów. Ja również tego nie rozumiem. A może tak się dzieje tylko w naszym kościele? Mamy wystarczającą liczbę księży, więc nie wiem, dlaczego ksiądz nie może wypełnić swoich obowiązków.

Sobór Watykański II odnowił diakonat jako właściwy i trwały stopień hierarchiczny (Konst. dogm. o Kościele, nr 29). W ramach posoborowej odnowy tzw. niższe święcenia zastąpiono w r. 1972 wprowadzeniem w posługę lektora i akolity. Obok tego powstało wiele nowych służb w Kościele, które w istotny sposób ubogaciły życie kościelne i parafialne, zajmując w nim na co dzień swoje miejsce. Jednakże swoisty profil diakonatu i wspomnianych służb nie został jeszcze wystarczająco określony. Przede wszystkim trzeba wyjaśnić przyporządkowanie tych nowych służb do urzędu hierarchicznego, kapłańskiego.

Biskupi w Polsce uznali, że nie zachodzi potrzeba wznowienia stałego diakonatu ze względu na wystarczającą liczbę powołań kapłańskich. Tymczasem biskupi amerykańscy za zgodą papieża wprowadzili stały diakonat jako święty urząd Kościoła. W pierwotnym Kościele stałymi diakonami byli: św. Szczepan, św. Wawrzyniec, św. Efrem Syryjski. Mogą nimi zostać mężczyźni żonaci, za zgodą małżonki, lub nieżonaci, prowadzący nienaganne życie.

Diakoni nie odprawiają Mszy świętej, lecz jej asystują. Do zadań diakonów należy: uroczyste udzielanie chrztów, rozdawanie Komunii, błogosławienie ludzi Najśw. Sakramentem, błogosławienie małżeństw na mocy zlecenia biskupa lub proboszcza, sprawowanie sakramentaliów, obrzędu pogrzebu, czytanie Pisma Świętego i pouczanie wiernych, posługa ubogim.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama