Różaniec w Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania

Propozycja nabożeństwa

Teksty nabożeństwa na Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich w Kościele

Różaniec – Tajemnice Bolesne

Wprowadzenie:

Grzechy nadużyć seksualnych w stosunku do nieletnich ze strony członków duchowieństwa są wstrząsem dla wiary w Boga i pokładanej w Nim nadziei.[1]

Czuję spojrzenie Jezusa i proszę Go o łaskę Jego łez – wyznał Papież Franciszek. – Łaskę, by Kościół płakał i zadośćuczynił za swoich synów i córki, którzy zdradzili swoją misję, którzy dopuścili się nadużyć w stosunku do niewinnych osób.[2]

Modlitwa:[3]

Panie, Ty posłałeś nas, byśmy sławili Twoje Imię i Twoją Dobroć pośród wszystkich narodów. Prosimy Cię, odbierz ludziom Kościoła serca kamienne i daj nam serca z ciała, byśmy jako wspólnota mogli rzeczywiście stanowić drogowskaz dla świata, sól, która nadaje mu smak i światło dla zagubionych. Byśmy nie byli źródłem zgorszenia.

Wierzę w Boga... Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... (x3)

Tajemnica I. Modlitwa w Ogrójcu

Rozważanie:

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: "Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił". Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: "Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!"/Mk 14,32-42/

Modlitwa:

Panie, Ty jesteś Bogiem z nami, Ty z oczu płaczących ocierasz wszelką łzę. Prosimy Cię w intencji osób, które doświadczyły wykorzystania i krzywdy w naszym Kościele. Niech spotkają się ze wsparciem bliskich i fachową pomocą, a dzięki Twojej łasce niech znajdą w sobie siłę, by przezwyciężyć ból i traumę. Modlimy się także wraz z nimi o sprawiedliwość, o którą wołają.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... (x10)
Chwała Ojcu... O mój Jezu...

Tajemnica II. Biczowanie

Rozważanie:

Rzekł do nich Piłat : "Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?" Zawołali wszyscy: "Na krzyż z Nim!" Namiestnik odpowiedział: "Cóż właściwie złego uczynił?" Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: "Na krzyż z Nim!" Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: "Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz". A cały lud zawołał: "Krew Jego na nas i na dzieci nasze". Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. /Mt 27,22-26/

Modlitwa:

Panie, Ty nakazujesz nam trwać na wspólnej modlitwie, upominać naszych braci i wciąż na nowo przebaczać. Prosimy Cię dzisiaj o mądrość działania. Ześlij nam łaskę jedności wobec potrzeby naprawy Kościoła i inspiruj ścieżki prowadzące do konkretnych rozwiązań.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... (x10)
Chwała Ojcu... O mój Jezu...

Tajemnica III. Cierniem ukoronowanie

Rozważanie:

Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: "Witaj, Królu Żydowski!" Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. /Mt 27, 27-31/

Modlitwa:

Panie, mamy tylko jednego Nauczyciela i Rabbiego. Prosimy Cię o odwagę podjęcia wysiłku radykalnego nawrócenia zwłaszcza dla tych, którzy najbardziej przyczynili się do obecnego zepsucia, czyli sprawców i współwinnych. Niech odwaga ta wyraża się także w poddaniu się wymogom sprawiedliwości i w zdecydowanej woli zadośćuczynienia ofiarom.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... (x10)
Chwała Ojcu... O mój Jezu...

Tajemnica IV. Droga Krzyżowa

Rozważanie:

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: "Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: "Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły". Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?" Przyprowadzono też dwóch innych - złoczyńców, aby ich z Nim stracić. /Łk 23,26-32/

Modlitwa:

Panie, Ty wciąż na nowo przywracasz nam radość z Twojego zbawienia. Prosimy Cię za tych wszystkich, których zgorszenie spowodowane przestępstwami seksualnymi w Kościele oraz ich tuszowaniem oddaliło od Ciebie i od wspólnoty. Spraw, aby pamiętali, że centrum Kościoła stanowi Jezus, oraz by spotkali na swojej drodze braci i siostry, którzy staną się dla nich znakiem prawdziwej wiary, nadziei i miłości.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... (x10)
Chwała Ojcu... O mój Jezu...

Tajemnica V. Śmierć na Krzyżu

Rozważanie:

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: "Pragnę". Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: "Wykonało się!" I skłoniwszy głowę oddał ducha. /J 19,25-30/

Modlitwa:

Panie, potrzebujemy dziś pasterzy, którzy zatroszczą się o Twoją owczarnię. Prosimy Cię o siłę, mądrość i odwagę dla wszystkich wiernych Tobie kapłanów, dla których skandal przestępstw seksualnych w Kościele jest wielkim ciosem i wiąże się z poczuciem zdrady i klęski ich wspólnoty. Prośmy także o nowe powołania, aby mimo obecnego zgorszenia Bóg wedle Swego upodobania powoływał nowych pasterzy, którzy będą nas prowadzić zgodnie z Jego zamysłem.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... (x10)
Chwała Ojcu... O mój Jezu...

Modlitwa końcowa:

O Panie, który wzruszałeś się, widząc ludzkie cierpienie, daj nam wszystkim nauczyć się od Ciebie, jak nieść pocieszenie cierpiącym, aby przezwyciężyć zło mocą miłości i doznać błogosławieństwa miłosierdzia. Amen.

Pod Twoją obronę...

(Oprac. Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży)


[1] Franciszek, Homilia wygłoszona 7 lipca 2014 r. podczas Mszy dla niektórych ofiar nadużyć seksualnych ze strony przedstawicieli duchowieństwa.
[2] Tamże.
[3] Wszystkie modlitwy zostały ułożone w środowisku „Zranieni w Kościele”.

opr. nc/nc

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama