Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Komunikat z 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski1. W dniach od 30 kwietnia do 2 maja br. odbyło się w Warszawie 322. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski. Uczestniczył w nim Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz kilkunastu biskupów, przedstawicieli Episkopatów Europy Zachodniej i Środkowo — Wschodniej (Białoruś, Chorwacja, Holandia, Francja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry i Włochy). Przedłożyli oni relację o życiu i działalności Kościołów lokalnych w swoich krajach.

2. Biskupi podjęli wiele problemów związanych zarówno z misją Kościoła powszechnego jak i Kościoła katolickiego w naszej Ojczyźnie. Rozważali znaczenie encykliki Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia vivit Kościół żyje dzięki Eucharystii. Zachęcili duchowieństwo, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych świeckich do zapoznania się z tym ważnym dokumentem oraz do rozwijania kultu Eucharystii — tak w życiu poszczególnych wiernych jak i w życiu parafialnym. W 40. rocznicę encykliki społecznej błogosławionego Jana XXIII Pacem in terris, w kontekście konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, biskupi podjęli refleksję nad pokojem, który jest przede wszystkim darem Boga, rodzi się w sercu człowieka, opiera się na prawdzie i sprawiedliwości, ożywiany jest miłością i urzeczywistniany w klimacie wolności. Pasterze Kościoła zwrócili się z gorącym apelem do wiernych o modlitwę w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie oraz o materialne wsparcie dla ludzi dotkniętych bolesnymi doświadczeniami wojny. Ten wielkoduszny dar dla ofiar wojny w Iraku zostanie przekazany na ręce Ojca Świętego, podczas narodowej pielgrzymki do Rzymu.

3. Misja Kościoła wyraża się również w edukacji i wychowaniu katolickim, w trosce o bezrobotnych, w duszpasterstwie służby zdrowia, w odpowiedzialności i udziale wiernych świeckich w życiu Kościoła. Biskupi wyrazili głęboką wdzięczność Ojcu Świętemu za słowa wypowiedziane do uczestników Pierwszej Pielgrzymki Akcji Katolickiej do Rzymu. Jan Paweł II nazwał Akcję Katolicką „wspaniałym darem dla całej wspólnoty Ludu Bożego” i zachęcił do dalszego odnawiania siebie, własnego środowiska, wspólnoty wierzących a w końcu całego świata „w oparciu o miłość i moc Chrystusa”. Biskupi zachęcają wiernych, by włączali się w działalność tej apostolskiej organizacji świeckich, jak też innych stowarzyszeń, ruchów i grup kościelnych. Wierni świeccy, na mocy chrztu i bierzmowania, mają prawo i obowiązek „nieść Ewangelię, świadczyć o jej aktualności dla współczesnego człowieka i zapalać do wiary tych, którzy oddalają się od Boga” ( Jan Paweł II, Do Akcji Katolickiej w Rzymie ).

4. Jednym z istotnych tematów obrad była aktualna problematyka europejska, szczególnie projekt Środkowo — Europejskiego Dnia Katolików, obchodzonego pod hasłem „Chrystus — nadzieja Europy”. Obejmuje on osiem krajów: Austrię, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Czechy, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. Treść tego Dnia wyraża się w całorocznej modlitwie, pielgrzymowaniu do znanych Sanktuariów europejskich oraz w refleksji nad miejscem i zadaniami chrześcijan w procesie integracji europejskiej. Obchody Środkowo — Europejskiego Dnia Katolików rozpoczynają się 1 czerwca br. W ramach problematyki europejskiej biskupi zapoznali się również z przebiegiem i pokłosiem sympozjum zorganizowanym w Gnieźnie przez Forum Świętego Wojciecha dla ruchów, stowarzyszeń i środowisk katolickich, zwanym IV Zjazdem Gnieźnieńskim.

W ramach problematyki europejskiej szczególną uwagę biskupi poświęcili zbliżającemu się referendum akcesyjnemu Polski do Unii Europejskiej, które będzie miało miejsce 7 i 8 czerwca 2003 r. Temu tematowi poświęcili osobne słowo pasterskie.

5. W obecnym roku przeżywamy również niezwykły Jubileusz 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, naszego Rodaka na Stolicy Piotrowej. To szczególne wyróżnienie naszego Narodu w osobie Ojca Świętego z rodu Polaków, które jest dla nas wielkim zobowiązaniem, biskupi polscy upamiętnili już w Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która od kilku lat pomaga młodym ludziom, pochodzącym z biednych rodzin, aby mogli zdobyć wykształcenie i właściwie przygotować się do dojrzałego życia. Podczas Zebrania Plenarnego biskupi zapoznali się z działalnością Fundacji oraz odnowili jej władze. Za 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II Kościół w Polsce pragnie w szczególny sposób dziękować podczas Pielgrzymki Jubileuszowej do Rzymu, w dniach 18 i 19 maja br. W czasie pobytu w Rzymie radośnie przeżyjemy kanonizację błogosławionego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara i błogosławionej Siostry Urszuli Ledóchowskiej. Zwracamy się z serdecznym apelem do wszystkich wiernych o wspólnotę modlitwy z pielgrzymami w Rzymie.

6. Sprawy europejskie są nie tylko przedmiotem obrad ale także żywej modlitwy. Biskupi zawierzyli proces integracji europejskiej Bożej Opatrzności podczas modlitwy w parafii błogosławionego Władysława z Gielniowa na warszawskim Ursynowie oraz na Polach Wilanowskich — miejscu wznoszenia Świątyni Świętej Opatrzności Bożej — wotum polskiego Narodu. Podczas modlitwy za Europę, przez wstawiennictwo Maryi i Świętych, ukazali niezbywalny wkład chrześcijaństwa, szczególnie w osobach i dziełach najwspanialszych synów i córek Kościoła — świętych i błogosławionych — w ukształtowanie kultury i tożsamości Europy. Wyrazili również pragnienie, by Świątynia Świętej Opatrzności Bożej stała się także znakiem i symbolem budowania jedności kontynentu Europejskiego w oparciu o sprawdzone i trwałe wartości wypływające z wiary chrześcijańskiej. W tym duchu, niedzielę 1 czerwca br., biskupi zaproponowali jako dzień modlitwy i ogólnopolskiej zbiórki na cel Narodowego Wotum, jakim jest Świątynia Opatrzności.

7. Z okazji uroczystości świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, Patrona ładu moralnego w naszej Ojczyźnie, biskupi wyrazili wdzięczność za 750 lat, które upłynęły od jego kanonizacji. Świadectwo jego życia nabiera szczególnej wymowy w kontekście budowania społeczeństwa demokratycznego w naszym kraju. Głównym uroczystościom jubileuszowym będzie przewodniczył Legat Papieski, Kardynał Józef Ratzinger. Po zakończeniu Konferencji, biskupi udali się na Jasną Górę, by uczestniczyć w uroczystości Matki Bożej, Królowej Polski. Uroczystym aktem dokonali zawierzenia całego naszego Narodu swojej Matce i Królowej. Na owocne przeżywanie Okresu Wielkanocnego, czasu radości, nadziei i mocy, płynących ze Zmartwychwstania Chrystusa, od tronu Królowej Polski, biskupi udzielili wszystkim wiernym pasterskiego błogosławieństwa.

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
zebrani na 322. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa — Jasna Góra, 2 — 3 maja 2003 r.

Komunikat należy odczytać w niedzielę 11 maja 2003 r.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Europa Eucharystia edukacja bezrobocie wojna Unia Europejska Irak św. Stanisław misja Kościoła pontyfikat Jana Pawła II
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W