Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

1000. rocznica Synodu i Zjazdu Gnieźnieńskiego. 12 marca 2000 r.

12 marca odbyły się w Gnieźnie uroczystości upamiętniające 1000-lecie historycznego Synodu i Zjazdu Gnieźnieńskiego. Uczestniczył w nich legat papieski Sekretarz Stanu kard. Angelo Sodano, któremu towarzyszyli księża prałaci Henryk Nowacki i Timothy Broglio z Sekretariatu Stanu oraz sekretarz nuncjatury apostolskiej w Warszawie ks. prał. Franco Coppola i dziennikarz «L'Osservatore Romano» Giampaolo Mattei. Wraz z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem oraz zwierzchnikiem Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce arcybiskupem warszawskim Sawą i zwierzchnikiem Kościoła Ewangelickoaugsburskiego bpem Janem Szarkiem Sekretarz Stanu przewodniczył przy grobie św. Wojciecha nabożeństwu ekumenicznemu, w którym uczestniczyli m.in. prezydenci: Węgier (Arpad Göncz), Słowacji (Rudolf Schuster), Niemiec (Johannes Rau), Litwy (Valdas Adamkus) i Polski (Aleksander Kwaśniewski) oraz przedstawiciele Kościoła: nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, biskupi polskich diecezji obchodzących tysiąclecie istnienia (metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski, metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz, ordynariusz koszaliński bp Marian Gołębiewski), a także metropolita poznański abp Juliusz Paetz i biskup polowy Leszek Sławoj Głódź. Obecni byli również kard. Miloslav Vlk z Pragi i kard. Georg Sterzinsky z Berlina. Gości powitał metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński, legat papieski kard. Angelo Sodano wygłosił przemówienie, a Prymas Polski kard. Józef Glemp odczytał ekumeniczne przesłanie do młodych.

W rubryce zamieszczamy list Jana Pawła II do legata papieskiego na uroczystości gnieźnieńskie, teksty przemówień abpa Henryka Muszyńskiego i kard. Angelo Sodano oraz przesłanie Zwierzchników Kościołów chrześcijańskich do młodych.PRZEMÓWIENIE ABPA HENRYKA MUSZYŃSKIEGOTysiączna rocznica Synodu Gnieźnieńskiego, którego owocem było powstanie pierwszej na ziemiach piastowskich archidiecezji i metropolii, gromadzi dziś wybitnych przedstawicieli Kościołów, głowy państw, mężów stanu Polski i Europy, a także znakomite osobistości życia publicznego. Śladem cesarza niemieckiego Ottona III i legata papieskiego Roberta, przybyłych 1000 lat temu do grobu św. Wojciecha na zaproszenie księcia polskiego Bolesława Chrobrego, staje dziś u tego samego grobu legat papieski i pięć głów państw środkowej i wschodniej Europy. Prastara archidiecezjalna piastowska i prymasowska katedra i bazylika jest dzisiaj świadkiem historycznego wydarzenia na miarę 1000-letnich swoich dziejów z udziałem zwierzchników chrześcijańskich Kościołów w Ojczyźnie naszej.

W imieniu zwierzchników tychże Kościołów: ks. kard. Józefa Glempa — Prymasa Polski i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce; Wielce Błogosławionego Sawy — prawosławnego metropolity warszawskiego i całej Polski; ks. bpa Jana Szarka — biskupa Kościoła Ewangelickoaugsburskiego w Polsce i prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, a także w imieniu własnym witam z radością Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano jako legata papieskiego wraz z ks. abpem Józefem Kowalczykiem — nuncjuszem apostolskim w Polsce oraz osobami towarzyszącymi. Czujemy się zaszczyceni obecnością tak wysokiego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej, reprezentującego Osobę samego Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy z serca za przyjęcie zaproszenia i przewodniczenie dzisiejszym milenijnym uroczystościom liturgicznym.

Synod Gnieźnieński, który wszedł do historii pod nazwą Zjazdu Gnieźnieńskiego, był wydarzeniem europejskim. Oznaczał on wejście Polski do rodziny narodów europejskich. Stąd obecność aż pięciu prezydentów nie tylko nadaje dzisiejszej uroczystości wymiar europejski, ale staje się wymownym znakiem wspólnoty w kontekście jednoczącej się Europy. Wyrażam serdeczną radość i wdzięczność oraz witam jak najserdeczniej panów prezydentów z osobami towarzyszącymi: Arpada Göncza — prezydenta Republiki Węgierskiej, Valdasa Adamkusa — prezydenta Republiki Litewskiej, Johannesa Raua — prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Rudolfa Schustera — prezydenta Republiki Słowackiej, Aleksandra Kwaśniewskiego — współgospodarza dzisiejszych uroczystości i prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecność panów prezydentów nadaje dzisiejszej uroczystości bardzo szczególną rangę i jest radosnym znakiem, a jednocześnie zapowiedzią budowania wspólnoty europejskiej na trwałych fundamentach wzajemnego poszanowania, współpracy, solidarności narodów przez nich reprezentowanych.

Kościoły europejskie reprezentuje na dzisiejszej uroczystości kard. Miloslav Vlk — następca św. Wojciecha na stolicy biskupów w Pradze czeskiej i jednocześnie przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy oraz kard. Georg Sterzinsky — arcybiskup Berlina. Ich obecność jest nam szczególnie miła i droga.

Milenijną radość istnienia dzielą z nami archidiecezja krakowska, wrocławska i diecezja koszalińsko- -kołobrzeska — związane od tysiąca lat wspólnotą dziejów z metropolią gnieźnieńską, reprezentowane przez swoich pasterzy: kard. Franciszka Macharskiego, kard. Henryka Gulbinowicza oraz bpa Mariana Gołębiewskiego.

Jubileuszowym dziękczynieniem obejmujemy również historycznie najstarszą na ziemiach polskich archidiecezję w Poznaniu, obecną dzisiaj z nami w licznych swoich przedstawicielach z jej arcypasterzem Juliuszem Paetzem na czele, oraz Ordynariat Polowy z bpem Sławojem Głodziem.

Powstanie pierwszej archidiecezji i metropolii w Gnieźnie stanowiło równocześnie trwały fundament suwerenności politycznej państwa polskiego we wspólnocie innych krajów europejskich. Stąd nie mogło dzisiaj zabraknąć najwyższych przedstawicieli parlamentu, rządu, władz państwowych i samorządowych wszystkich szczebli, a także znakomitych przedstawicieli świata kultury, nauki, wojska i policji.

Szczególne słowa pozdrowienia i podziękowania kieruję do władz województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, przedstawicieli duchowieństwa i bratnich Kościołów oraz reprezentantów władz samorządowych i miejskich Gniezna — pierwszej stolicy Polski, miasta św. Wojciecha.

Osobne słowa powitania i podziękowania składam członkom Komitetu Honorowego Obchodów 1000-lecia, Fundacji św. Wojciecha i wszystkich organizacji i stowarzyszeń zarówno cywilnych, jak i kościelnych.

Bardzo szczególnym i serdecznym pozdrowieniem obejmuję na koniec — ale za to najserdeczniej — młodzież przybyłą z krajów świętowojciechowych: Czech, Słowacji, Niemiec, Węgier, Włoch, a także sąsiedniej Ukrainy i Litwy. Wszystkim mówię: bądźcie serdecznie pozdrowieni.

(Następnie arcybiskup pozdrowił dostojnych gości po włosku, niemiecku, litewsku, słowacku, węgiersku, francusku i angielsku.)

Niech św. Wojciech — Patron jednoczącej się Europy — wspiera nas w budowaniu wspólnego europejskiego domu ludów i narodów, zespolonych nie tylko wspólnotą interesów gospodarczych i politycznych, ale także wolnych i pojednanych ze sobą, solidarnych i zjednoczonych wokół wspólnych wartości ducha, które zapewnią nam trwały pokój i bezpieczeństwo w XXI w.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Europa jubileusz metropolia Gniezno prezydent Zjazd Gnieźnieński Synod Gnieźnieński

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W