Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


XI ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE SYNODU BISKUPÓW (2-23 X 2005 r.)
Kard. Crescenzio Sepe
Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów

Kościół misyjnyW odniesieniu do tego, co zawiera drugi rozdział czwartej części Instrumentum laboris, uważam, że należy wyjaśnić w sposób kompleksowy i logiczny różnicę między ewangelizacją ad gentes a ewangelizacją obejmującą osoby, które porzuciły wiarę. Pod względem treści istnieje oczywiście tylko jedna ewangelizacja, lecz przybiera ona różne formy w zależności od tego, do kogo jest skierowana.

Liczne stwierdzenia zawarte w Instrumentum laboris staną się jaśniejsze, jeśli wyraźnie powiemy na przykład, że obecnie ok. pięciu miliardów osób nie zna jeszcze Jezusa Chrystusa, zatem nie może karmić się Jego Ciałem i Krwią. Kościół ma prawo i obowiązek również im zanieść Chleb życia i kielich zbawienia.

W tym celu należy ukazywać niechrześcijanom pełną doktrynę eucharystyczną, bez ulegania «kulturowym modom», które prowadzą na bezdroża hermeneutyki, gdzie Eucharystia mogłaby stracić swój mistyczno-realny wymiar, stając się odmianą antropologii kulturowej relatywizującej Osobę Jezusa Chrystusa.

Mocą Ducha Świętego również dziś misjonarz będzie umiał «zaszczepiać» Kościół pośród narodów, karmiąc je Chlebem życia, ofiarowanym za wszystkich.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Eucharystia misje ewangelizacja misterium ad gentes misja Kościoła doktryna eucharystyczna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W