Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Watykan, 7-28 października 2012 r.
Kard. Francesco Coccopalmerio

Europa potrzebuje zjednoczonych chrześcijan

Kard. Francesco Coccopalmerio, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Tekstów PrawnychChciałbym zwrócić uwagę na sprawę, która według mnie nie została wystarczająco zaznaczona. Z pewnością wielką przeszkodą dla nowej ewangelizacji jest podział wśród chrześcijan. Mógłbym przedstawić tę kwestię za pomocą tak sformułowanego pytania: czy we wprowadzaniu w życie nowej ewangelizacji byłaby możliwa jakaś forma współdziałania Kościoła katolickiego z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi?

Uważam, że na to pytanie należy dać odpowiedź twierdzącą. Prowadzenie «nowej ewangelizacji» w krajach od dawna chrześcijańskich wymaga odnowy relacji między Kościołem katolickim i innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi. Jeśli to jest prawdą w każdej części świata, to tym bardziej w Europie. Podział wśród chrześcijan ponosi zresztą pewną winę za dechrystianizację pierwszego Kontynentu, a także za jego aktualną słabość polityczną i kulturalną na arenie międzynarodowej. Wspólne zaangażowanie chrześcijan w «nową ewangelizację» jest zatem zadaniem priorytetowym. Bez wchodzenia w całą złożoną kwestię chciałbym podkreślić pilność tego w kontekście relacji między Kościołem katolickim i Kościołami prawosławnymi, a wśród nich sprawą szczególnie palącą wydają mi się kontakty z Rosyjską Cerkwią Prawosławną i Rumuńską Cerkwią Prawosławną.

W przeciwieństwie do poprzednich dziesiątków lat — czasu trwania ucisku komunistycznego — ludność Wschodu mierzy się dzisiaj z nową sytuacją społeczną i kulturową, która zbliża ją do sytuacji ludności Zachodu. Konsumpcjonizm i relatywizm stały się także dla niej podstępną trucizną, która niestety, popycha ją ku niszczącej sekularyzacji. Rosyjska Cerkiew Prawosławna, na przykład, musi zmierzyć się z nowymi uwarunkowaniami młodego pokolenia, które nie posiada żadnych ideałów, i zachodzi niebezpieczeństwo, że padnie ofiarą postępującego konsumizmu.

Oto dlaczego rzeczą pilną jest zaplanowanie wspólnej refleksji, a nawet jakichś prostych struktur porozumienia i współpracy między Kościołami, dla wypracowania strategii duszpasterskiej, która doprowadziłaby różne tradycje chrześcijańskie do ożywienia i uczynienia skuteczną ich działalności misyjnej. Tradycja Kościoła katolickiego może z pewnością okazać się znaczącym bodźcem i wsparciem, szczególnie dla Kościołów prawosławnych.

Jednocześnie Europa pilnie potrzebuje zgody chrześcijan, również w odniesieniu do wielkich wyzwań, etycznych i społecznych, z którymi musi się zmierzyć na początku tego tysiąclecia. W tej nowej perspektywie jawi się niezwykle pilne organiczne działanie. Istnieje już porozumienie między CCEE i KEK. Niedawno podpisane zostało porozumienie między Kościołem katolickim w Polsce i Patriarchatem prawosławnym w Moskwie. Zadaję sobie więc pytanie, czy nie powinno się wzmocnić naszego zaangażowania właśnie w kontekście «nowej ewangelizacji».

Wydaje się, że z takiej współpracy wynikłaby oczywista wielka korzyść dla ekumenizmu; podobnie wzmocniłaby ona siły tych, którzy przeciwstawiają się sekularyzacji. I byłaby również wspaniałym znakiem dla islamu.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Europa nowa ewangelizacja ekumenizm jedność Kościoła dechrystianizacja Synod Biskupów jedność chrześcijan Rosyjska Cerkiew Prawosławna Rumuńska Cerkiew Prawosławna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W