Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Radujcie się zawsze, Pan jest blisko!

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 14 grudnia 2008


Drodzy bracia i siostry!

Dzisiejsza iii Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Gaudete — radujcie się — ponieważ antyfona na wejście z Mszy św. zawiera te słowa św. Pawła z Listu do Filipian: «Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!» Po czym natychmiast podaje tego powód: «Pan jest blisko!» (Flp 4, 4-5). Oto przyczyna radości. Cóż to jednak znaczy, że «Pan jest blisko»? Jak mamy rozumieć tę «bliskość» Boga? Pisząc do chrześcijan z Filippi, Apostoł Paweł miał na myśli niewątpliwie powrót Chrystusa i wzywał ich do radości, bo jest to pewne. Jednakże ten sam św. Paweł w Liście do Tesaloniczan pisze, że nikt nie zna chwili przyjścia Pana (por. 1 Tes 5, 1-2), i ostrzega, że nie należy wpadać w panikę, tak jakby powrót Chrystusa miał nastąpić lada chwila (por. 2 Tes 2, 1-2). Już wówczas zatem Kościół, oświecony przez Ducha Świętego, coraz lepiej pojmował, że «bliskość» Boga nie jest kwestią przestrzeni i czasu, ale miłości: to miłość zbliża! Boże Narodzenie, które nadejdzie już niedługo, przypomni nam tę podstawową prawdę naszej wiary, i stojąc przed żłóbkiem, zakosztujemy chrześcijańskiej radości, gdy będziemy kontemplowali w nowo narodzonym Jezusie oblicze Boga, który z miłości zbliżył się do nas.

W takim świetle z prawdziwą przyjemnością, zgodnie z piękną tradycją, poświęcę «Dzieciątka», figurki małego Jezusa, które znajdą się w szopkach. Zwracam się w szczególności do was, drodzy chłopcy i dziewczynki z Rzymu, którzy przynieśliście dziś swoje «Dzieciątka». Poświęcę je teraz, a was proszę, byście przyłączyli się do mnie, uważnie słuchając następującej modlitwy:

Boże, Ojcze nasz,

tak bardzo umiłowałeś ludzi,

że posłałeś do nas swego jedynego Syna Jezusa,

zrodzonego z Maryi Dziewicy,

by nas zbawić i doprowadzić do siebie.

Prosimy Cię, aby Twoje błogosławieństwo sprawiło,

że te wizerunki Jezusa,

który wkrótce do nas przyjdzie,

były w naszych domach

znakiem Twojej obecności i Twojej miłości.

Dobry Ojcze, swoim błogosławieństwem

obdarz również nas,

naszych rodziców, nasze rodziny

i naszych przyjaciół.

Otwórz nasze serca,

abyśmy potrafili przyjąć Jezusa z radością,

czynić zawsze to, o co On nas prosi,

i widzieć Go w tych wszystkich,

którzy potrzebują naszej miłości.

Prosimy Cię o to w imię Jezusa,

Twego umiłowanego Syna, który przychodzi,

by dać światu pokój.

On żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

A teraz odmówmy razem modlitwę «Anioł Pański», prosząc Maryję o wstawiennictwo, by Jezus, który przychodząc na świat przynosi ludziom błogosławieństwo Boga, został przyjęty z miłością we wszystkich domach Rzymu i świata.

po polsku:

Serdecznie pozdrawiam Polaków obecnych na placu św. Piotra i tych, którzy jednoczą się z nami w modlitwie «Anioł Pański» przez radio i telewizję. Figurki Dzieciątka Jezus, które dzisiaj poświęcam, przyniesione przez dzieci Rzymu, są znakiem, że bliskie jest spełnienie się adwentowego oczekiwania. Radujcie się zawsze w Panu, Pan jest blisko! (por. Flp 4, 4-5). Oczekując Chrystusa, otwórzmy serca na dar Jego miłości. Serdecznie wam błogosławię.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Adwent bliskość Boga szopka spotkanie z Bogiem Dzieciątko Jezus gaudete przyjąć Jezusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W