Rozważanie przed modlitwą "Regina Coeli" - święcenia kapłańskie

Rozważanie przed modlitwą "Regina Coeli", 15.05.2005

Do modlitw o liczne i święte powołania kapłańskie wezwał Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą „Regina Coeli" w niedzielę 15 maja. Nastąpiło to po zakończeniu Mszy św. w Bazylice św. Piotra, podczas której Papież wyświęcił 21 nowych kapłanów dla diecezji rzymskiej. Po wygłoszeniu z okien swego apartamentu w Pałacu Apostolskim krótkiego przemówienia i odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego i pozdrowił pielgrzymów po niemiecku i włosku.

Drodzy Bracia i Siostry!

W Bazylice św. Piotra zakończyła się przed chwilą uroczysta Eucharystia, podczas której z radością wyświęciłem 21 nowych kapłanów. Jest to wydarzenie, które wyznacza moment istotnego wzrostu naszej wspólnoty. Nowo wyświęceni szafarze wnoszą bowiem do niej życie, przede wszystkim przez posługę Słowa Bożego i sakramentów. Jest to zatem dzień święta dla Kościoła Rzymu. Dla nowych kapłanów zaś jest to w sposób szczególny ich Pięćdziesiątnica: ponownie ich pozdrawiam i modlę się, aby Duch Święty towarzyszył zawsze ich posłudze. Dziękujemy Bogu za dar nowych kapłanów i modlimy się, aby w Rzymie, jak i na całym świecie, zakwitały i dojrzewały liczne i święte powołania kapłańskie.

Szczęśliwa zbieżność Pięćdziesiątnicy i święceń kapłańskich każe mi podkreślić nierozerwalną więź istniejącą w Kościele między Duchem a urzędem. Wspomniałem o tym w ubiegłą sobotę podczas ingresu do katedry Biskupa Rzymu, w Bazylice św. Jana na Lateranie. Katedra i Duch to rzeczywistości głęboko połączone, tak jak charyzmat i kapłaństwo urzędowe. Bez Ducha Świętego Kościół sprowadzałby się do roli organizacji czysto ludzkiej, obciążonej swoją własną strukturą. Ale z kolei w planach Bożych Duch posługuje się zazwyczaj pośrednictwem ludzi, by działać w historii.

Właśnie dlatego Chrystus, który ustanowił swój Kościół na fundamencie apostołów skupionych wokół Piotra, wzbogacił go także darem swego Ducha, aby w ciągu wieków pocieszał go (por. J 14, 16) i prowadził do całej prawdy (por. J 16,13). Oby wspólnota kościelna mogła być zawsze otwarta na działanie Ducha Świętego i posłuszna Mu, aby być wśród ludzi wiarygodnym znakiem i skutecznym narzędziem Bożego działania! Zawierzamy to życzenie wstawiennictwu Maryi Panny, którą dzisiaj kontemplujemy w chwalebnej tajemnicy Pięćdziesiątnicy. Duch Święty, który w Nazarecie zstąpił na Nią, aby uczynić z Niej Matkę Słowa wcielonego (por. Łk 1, 35), zstąpił dziś na rodzący się Kościół zebrany wokół Niej w Wieczerniku (por. Dz 1, 14). Wzywamy z ufnością Maryję Najświętszą, aby wyjednała nowe rozlanie Ducha na Kościół naszych dni.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama