reklama

Purpura - kolor krwi i miłości

Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański z nowymi kardynałami - konsystorz publiczny, 19.02.2012


Benedykt XVI

Purpura — kolor krwi i miłości

19 II 2012 — Rozważanie papieskie przed modlitwą «Anioł Pański»

Drodzy bracia i siostry!

Ta niedziela jest w Watykanie szczególnie uroczysta ze względu na wczorajszy konsystorz, podczas którego kreowałem 22 nowych kardynałów. Razem z nimi z radością celebrowałem dziś rano Mszę św. w Bazylice św. Piotra, przy grobie Apostoła, którego Jezus powołał, aby był «opoką», na której zbuduje swój Kościół (por. Mt 16, 18). Dlatego zachęcam was wszystkich, byście także wy dołączyli swoją modlitwę za tych czcigodnych braci, którzy są teraz jeszcze bardziej zobowiązani do współpracy ze mną w kierowaniu Kościołem powszechnym i dawania świadectwa Ewangelii, aż po ofiarę ze swojego życia. To oznacza czerwony kolor ich szat: kolor krwi i miłości. Niektórzy z nich pracują w Rzymie, w służbie Stolicy Apostolskiej, inni są pasterzami ważnych Kościołów diecezjalnych, jeszcze inni wyróżnili się dzięki długiej i cennej działalności naukowej i dydaktycznej. Teraz wchodzą w skład Kolegium, które ściślej współdziała z papieżem w jego posłudze jedności i ewangelizacji: przyjmujemy ich z radością, przypominając to, co Jezus powiedział dwunastu apostołom: «Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu» (Mk 10, 44-45).

To wydarzenie kościelne wpisuje się w liturgiczny kontekst święta Katedry św. Piotra, obchodzonego dzisiaj, bo 22 lutego — w dniu tego święta — przypada Środa Popielcowa, początek Wielkiego Postu. «Katedra» jest miejscem zarezerwowanym dla biskupa, stąd pochodzi nazwa «katedry», nadawana kościołowi, w którym właśnie biskup przewodniczy liturgii i naucza lud. Katedra św. Piotra, przedstawiona w absydzie Bazyliki św. Piotra przez monumentalną rzeźbę Berniniego, jest symbolem szczególnej misji Piotra i jego następców — mają oni paść owczarnię Chrystusową, dbając o to, by była zjednoczona w wierze i miłości. Już w początkach drugiego wieku św. Ireneusz, biskup Lyonu, przypisywał Kościołowi w Rzymie szczególny prymat, pozdrawiając go w swoim liście do Rzymian jako ten, który «przewodzi w miłości». Wspólnota rzymska i jej biskup otrzymują to szczególne zadanie służby dlatego, że w tym mieście przelali swoją krew apostołowie Piotr i Paweł, a także wielu innych męczenników. Powracamy w ten sposób do świadectwa krwi i miłości. Katedra Piotra jest zatem oznaką władzy, ale władzy Chrystusa, opartej na wierze i miłości.

Drodzy przyjaciele, zawierzmy nowych kardynałów macierzyńskiej opiece Najświętszej Maryi, aby zawsze ich wspomagała w eklezjalnej posłudze i umacniała w obliczu prób. Maryjo, Matko Kościoła, pomagaj mnie i moim współpracownikom pracować niestrudzenie na rzecz jedności ludu Bożego i głosić wszystkim ludom orędzie zbawienia, wypełniając pokornie i odważnie posługę prawdy w miłości.

po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków, a dziś szczególnie do wszystkich polskich kardynałów. Konsystorz jest zgromadzeniem tych, którzy zostali powołani do wspierania następcy Piotra w jego posłudze utwierdzania braci w wierze i głoszenia Ewangelii Chrystusa, oraz wymownym znakiem jedności całego Kościoła. Módlmy się, aby światło i moc Ducha Świętego towarzyszyły wszystkim, a zwłaszcza nowym kardynałom. Niech Bóg wam błogosławi!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao