Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

18 XII 2008 — Z okazji 25-lecia Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego

Dzięki wam wielu ludzi czuje się bliżej Boga i KościołaBenedykt XVI przyjął 18 grudnia w Sali Konsystorza członków zarządu, pracowników i współpracowników Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego z okazji 25. rocznicy jego powstania. Kierujący Ośrodkiem o. Federico Lombardi SJ poinformował Ojca Świętego, iż zarówno katolickie, jak i publiczne, a nawet komercyjne telewizje na całym świecie korzystają z ok. 230 transmisji bezpośrednich i 2 tys. godzin nagrań archiwalnych rocznie. Watykański Ośrodek Telewizyjny nie jest telewizją, gdyż nie nadaje własnego programu, lecz niewielką stacją telewizyjną, która dokumentuje kościelne liturgie i działalność, a następnie udostępnia te materiały innym nadawcom. W przemówieniu do uczestników spotkania Papież zachęcił do dalszej współpracy z innymi mediami oraz do ściślejszej współpracy watykańskich mediów w internecie.

Drodzy bracia i siostry!

Miło mi spotkać się z wami, pracownikami, współpracownikami i członkami zarządu Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego (CTV), oraz z waszymi rodzinami dla uczczenia 25. rocznicy powstania Ośrodka. Pozdrawiam z szczególności kard. Johna Foleya oraz dyrektora generalnego o. Federica Lombardiego; temu ostatniemu dziękuję za słowa powitania, w których przedstawił działalność CTV. Pragnę wspomnieć również nieodżałowanego Emilia Rossiego, który przez wiele lat był prezesem CTV, a także stał na czele jego zarządu, dając świadectwo oddanej i kompetentnej służby Kościołowi i społeczeństwu. Watykański Ośrodek Telewizyjny został założony w 1983 r. z inicjatywy mego poprzednika Jana Pawła ii, przekonanego o tym, że Stolica Apostolska, oprócz środków przekazu, jakimi do tej pory dysponowała, powinna mieć także własną telewizję, tak aby papież w swej posłudze na rzecz Kościoła powszechnego i ludzkości mógł korzystać również i z tego środka, którego skuteczność stawała się coraz bardziej oczywista.

Videre Petrum, zobaczyć papieża — to pragnienie prowadziło do Rzymu niezliczone rzesze pielgrzymów. Dziś to pragnienie może być, przynajmniej częściowo zaspokojone, także dzięki radiu i telewizji, które wielu ludziom umożliwiły — najpierw za pośrednictwem dźwięku, a obecnie również obrazu — uczestniczenie w nabożeństwach i wydarzeniach odbywających się w Watykanie lub w innych miejscach, do których udaje się papież pełniąc swą posługę. Dlatego też wasza praca jest przede wszystkim cenną służbą dla jedności w Kościele. Od początku istnienia Ośrodek współpracował z katolickimi stacjami telewizyjnymi. We Włoszech prawie wszystkie wasze programy transmitują stacje Telepace i SAT2000, cieszy jednak także świadomość, że współpracuje z wami wiele katolickich stacji telewizyjnych z różnych regionów świata. Dzięki temu coraz większa liczba wiernych może śledzić — oglądając bezpośrednie transmisje lub retransmisje — to, co dzieje się w centrum Kościoła.

Ale telewizja dociera nie tylko do wiernych katolickich. Udostępniając materiały największym światowym agencjom telewizyjnym oraz dużym telewizyjnym stacjom publicznym lub komercyjnym, przyczyniacie się do właściwego i szybkiego przekazu informacji o życiu i nauczaniu Kościoła w dzisiejszym świecie, pełniąc posługę na rzecz godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości, dialogu i pokoju. Dobra współpraca, jaką nawiązaliście w rozległym świecie przekazu telewizyjnego, w szczególności przy okazji zagranicznych podróży papieża, poszerzyła zasięg waszej posługi, można by powiedzieć, aż po krańce świata, co odpowiada na ludzkie i duchowe potrzeby niezliczonych rzesz ludzi naszych czasów.

Wasza praca bardzo często polega na zapisywaniu i upowszechnianiu obrazów z ważnych i okazałych uroczystości liturgicznych, odbywających się w centrum chrześcijaństwa. Liturgia prawdziwie jest szczytem życia Kościoła, czasem i miejscem głębokiej relacji z Bogiem. Pokazywanie nabożeństwa liturgicznego za pomocą uważnego oka kamery telewizyjnej, by umożliwić autentyczne uczestnictwo duchowe także tym, którzy nie mogą być na nim fizycznie obecni, jest zadaniem szczytnym i ambitnym, wymagającym od was rzetelnego przygotowania i prawdziwego duchowego zjednoczenia z tym, czego jesteście — w pewien sposób — przekazicielami. Dobra współpraca z Urzędem ds. Celebracji Liturgicznych, jaką od dawna utrzymujecie, pomoże wam coraz bardziej rozwijać się w tej cennej duchowej służbie telewidzom na całym świecie.

Obrazy zarejestrowane na przestrzeni lat, teraz skrzętnie przechowywane, czynią z waszego archiwum cenne źródło, pomocne nie tylko do realizacji programów telewizyjnych obecnie i w przyszłości, ale również — możemy to z pewnością stwierdzić — dla historii Stolicy Apostolskiej i Kościoła. Należyte przechowywanie zapisanych dźwięków i obrazów to przedsięwzięcie trudne z punktu widzenia technicznego i kosztowne z punktu widzenia ekonomii, lecz zarazem jest to jedno z zadań waszej instytucji, i zachęcam was, byście je z ufnością wykonywali. Aby Kościół ze swym przesłaniem nadal był obecny «na wielkim areopagu środków społecznego przekazu» — jak go określił Jan Paweł ii — i nie czuł się obco w przestrzeni, w której porusza się niezliczenie wielu młodych ludzi, poszukujących odpowiedzi oraz sensu życia, powinniście szukać nowych sposobów i form przekazywania głosów i obrazów nadziei, korzystając z sieci telematycznej, która coraz ściślej oplata naszą planetę.

W wypełnianiu tej misji nie jesteście zresztą sami. Obecnie słusznie mówi się o «konwergencji» różnych mediów. Granice między nimi się zacierają, a wzrasta harmonijna współpraca. Oczywiście środki społecznego przekazu, którymi posługuje się Stolica Apostolska, również podlegają tej ewolucji — winny być tego świadome i uczestniczyć w tym procesie w sposób aktywny. Od początku wasz Ośrodek ściśle współpracował z Radiem Watykańskim, a z upływem czasu współpraca się zacieśniała, jako że w transmisjach nie można rozdzielać obrazu od dźwięku. W obecnych czasach internet skłania do coraz ściślejszej integracji przekazu pisemnego, dźwiękowego i wideo, co wymaga poszerzania i intensyfikowania współpracy mediów będących w służbie Stolicy Apostolskiej. Przyczynią się do tego w szczególności dobre relacje z Papieską Radą ds. Środków Społecznego Przekazu. Zachęcam was zatem do rozwijania i pogłębiania wspólnych i efektywnych inicjatyw.

Zatem odwagi! Nie obawiajcie się, że wasza struktura jest zbyt skromna w stosunku do rozmiarów stojących przed wami zadań. Dzięki waszej pracy wielu ludzi może poczuć, że są bliżej serca Kościoła. Wiedzcie także, że Papież jest wam wdzięczny. On wie, że z poświęceniem oddajecie się pracy, która przyczynia się do zwiększenia zasięgu i skuteczności jego codziennej posługi. Niech będzie z wami Pan, który przychodzi, i którego zbawienie pragniecie głosić za pośrednictwem przekazywanych przez was obrazów. Z tą nadzieją i specjalnymi życzeniami bożonarodzeniowymi dla was i waszych bliskich z serca wam błogosławię.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: massmedia liturgia środki społecznego przekazu Watykan transmisja TV John Foley CTV telewizja watykańska Frederico Lombardi archiwum telewizyjne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W