Mniejszości chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie pragną wolności religijnej i pokoju

Przemówienie do delegacji Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola 28.06.2010

Jak co roku, na rzymskie obchody uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła przybyła delegacja Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola, której przewodniczył metropolita Gennadios, wicemoderator Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów i drugi sekretarz Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego Kościoła Katolickiego z Kościołami Prawosławnymi. W przemówieniu do delegacji Benedykt xvi powiedział, że stosunki Kościołów katolickiego i prawosławnego cechuje wzajemne zaufanie, poważanie oraz braterstwo, o czym świadczą liczne spotkania ich przedstawicieli. Papież wyraził też radość z tego, że w najbliższym Synodzie Biskupów poświęconym Bliskiemu Wschodowi będą uczestniczyli jako bratni delegaci przedstawiciele Patriarchatu Konstantynopola.

Drodzy bracia w Chrystusie!

«Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego!» (Kol 1, 2). Z wielką radością i szczerą miłością witam was w Panu tu, w Rzymie, z okazji dorocznych uroczystości upamiętniających męczeństwo świętych Piotra i Pawła. Ich święto, które Kościół katolicki i Cerkwie prawosławne obchodzą tego samego dnia, jest jedną z najstarszych uroczystości roku liturgicznego oraz świadectwem czasów, kiedy nasze wspólnoty żyły w pełnej wzajemnej komunii. Wasza obecność tutaj — za którą jestem głęboko wdzięczny Patriarsze Konstantynopola, Jego Świątobliwości Bartłomiejowi i i Świętemu Synodowi Patriarchatu Ekumenicznego — napełnia dziś wielką radością serca nas wszystkich.

Dzięki składam Panu za to, że nasze stosunki cechuje wzajemne zaufanie, poważanie i braterstwo, o czym przekonująco świadczą liczne spotkania, które już się odbyły w tym roku.

Wszystko to daje podstawy do nadziei, że w dialogu katolicko-prawosławnym dojdzie do dalszych znaczących postępów. Eminencja wie przecież, że prace Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego, w której Eminencja pełni funkcję drugiego sekretarza, są już w przełomowym punkcie, bo w październiku zeszłego roku w Pafos rozpoczęła się dyskusja na temat «Roli Biskupa Rzymu we wspólnocie Kościoła w pierwszym tysiącleciu». Całym sercem modlimy się, by członkowie komisji, oświeceni przez Ducha Świętego, dalej podążali tą drogą podczas najbliższej sesji plenarnej w Wiedniu i poświęcili tyle czasu, ile trzeba, na dokładne przestudiowanie tej tak delikatnej i ważnej kwestii. Pokrzepiające i znaczące jest dla mnie to, że Ekumeniczny Patriarcha Bartłomiej i i Święty Synod Konstantynopola, podobnie jak my, są głęboko przekonani, że dialog jest bardzo ważny, co Jego Świątobliwość jasno wyraził w Patriarchalnej i Synodalnej Encyklice z okazji Niedzieli Triumfu Prawosławia 21 lutego 2010 r.

Podczas zbliżającego się Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Bliskiemu Wschodowi, które odbędzie się w październiku tu, w Rzymie, z pewnością wiele uwagi zostanie poświęcone tematowi współpracy ekumenicznej chrześcijan tego regionu. Oczywiście podkreśla to Instrumentum laboris, które wręczyłem katolickim biskupom Bliskiego Wschodu podczas mojej niedawnej wizyty na Cyprze, gdzie z wielką braterską serdecznością podejmował mnie Wielce Błogosławiony Chryzostom II, arcybiskup Nowej Justyniany i całego Cypru. Trudności, z którymi borykają się chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, w wielkiej mierze są wspólne: stanowią oni mniejszość i pragną autentycznej wolności religijnej i pokoju. Potrzebny jest dialog ze wspólnotą muzułmańską i żydowską. W związku z tym z wielką radością powitam braterską delegację, którą Patriarcha Ekumeniczny przyśle i która będzie uczestniczyła w obradach zgromadzenia synodalnego.

Eminencjo, drodzy członkowie delegacji, dziękuję wam za wizytę. Proszę o przekazanie moich braterskich życzeń Jego Świątobliwości Bartłomiejowi i, Świętemu Synodowi, duchowieństwu i wszystkim wiernym Patriarchatu Ekumenicznego. Niech za wstawiennictwem apostołów Piotra i Pawła Pan obficie nam błogosławi i zachowa nas w miłości do Niego.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama