Dziękuję wszystkim za gorące przyjęcie

Przemówienie podczas ceremonii pożegnalnej w Ammanie - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009


Benedykt XVI

Dziękuję wszystkim za gorące przyjęcie

11 maja 2009 — Amman. Ceremonia pożegnalna na lotnisku Królowej Alii

Wasze Królewskie Wysokości, ekscelencje, drodzy przyjaciele!

Przygotowując się do następnego etapu mojego pielgrzymowania po ziemiach biblijnych, pragnę podziękować wam wszystkim za gorące przyjęcie, z jakim spotkałem się w Jordanii w tych kilku ostatnich dniach. Dziękuję Jego Wysokości królowi Abdullahowi ii za zaproszenie do Królestwa Haszymidzkiego, za gościnność i życzliwe słowa. Wyrażam także uznanie dla ogromnych wysiłków, które zostały podjęte, aby umożliwić moją wizytę i zapewnić sprawny przebieg licznych spotkań i uroczystości. Władze publiczne, wspierane przez bardzo wielką liczbę wolontariuszy, nie szczędziły czasu i trudu, by dobrze zorganizować uroczystości z udziałem wielkich rzesz ludzi. Transmisje radiowo-telewizyjne umożliwiły śledzenie tych wydarzeń ogromnej liczbie osób, które nie mogły uczestniczyć w nich bezpośrednio. Pragnę podziękować tym, dzięki którym stało się to możliwe, a równocześnie w sposób szczególny pozdrowić wszystkich, którzy uczestniczą w tych wydarzeniach za pośrednictwem radia i telewizji, zwłaszcza osoby chore i te, które nie mogą wychodzić z domu.

Ze szczególną radością uczestniczyłem w inauguracji wielu ważnych dzieł, zainicjowanych przez wspólnotę katolicką Jordanii. Nowe skrzydło ośrodka Regina Pacis stworzy nowe możliwości niesienia nadziei tym, którzy zmagają się z różnego rodzaju trudnościami, a także ich rodzinom. Dwa kościoły, które zostaną zbudowane w Betanii, pozwolą obu wspólnotom przyjmować pielgrzymów i wspierać duchowy rozwój wszystkich, którzy będą się modlić w tym świętym miejscu. Uniwersytet w Madabie będzie pełnił wobec całej społeczności szczególnie ważne zadanie, zapewniając młodym ludziom, wychowanym w różnych tradycjach kulturowych, umiejętności zawodowe, które umożliwią im kształtowanie przyszłości kraju. Wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji tych zamierzeń składam serdeczne życzenia oraz zapewniam je o mojej modlitwie.

Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich dni była dla mnie wizyta w meczecie im. Husajna Bin Talala, gdzie miałem przyjemność spotkać się z muzułmańskimi przywódcami religijnymi, a także członkami korpusu dyplomatycznego i rektorami uniwersytetów. Pragnę zachęcić wszystkich Jordańczyków, zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów, do budowania na trwałych fundamentach tolerancji religijnej, która pozwala członkom różnych społeczności wspólnie żyć w pokoju i wzajemnym poszanowaniu. Jego Królewska Wysokość aktywnie popiera rozwój dialogu międzyreligijnego — pragnę podkreślić, że bardzo cenię to zaangażowanie. Pragnę także wyrazić wdzięczność za uznanie okazywane wspólnocie chrześcijańskiej w Jordanii. Taki duch otwartości nie tylko pomaga członkom różnych społeczności etnicznych w tym kraju żyć wspólnie w zgodzie i harmonii, lecz sprzyja także podejmowaniu przez Jordanię dalekowzrocznych inicjatyw politycznych, których celem jest budowanie pokoju na całym Bliskim Wschodzie.

Drodzy przyjaciele, jak wiecie, przybyłem do Jordanii przede wszystkim jako pielgrzym i pasterz. Dlatego spośród wydarzeń ostatnich dni najbardziej zapadną mi w pamięć odwiedziny miejsc świętych, a także chwile naszej wspólnej modlitwy. Pragnę raz jeszcze wyrazić uznanie całego Kościoła tym, którzy opiekują się miejscami będącymi celem pielgrzymek w tym kraju; dziękuję także licznym osobom, które przyczyniły się do przygotowania sobotnich Nieszporów w katedrze św. Jerzego oraz wczorajszej Mszy św. na Stadionie Międzynarodowym. Naprawdę wielką radością było dla mnie uczestniczenie w tych uroczystościach okresu wielkanocnego w gronie katolików różnych tradycji, zjednoczonych w komunii Kościoła i świadectwie dawanym o Chrystusie. Zachęcam ich wszystkich, by dochowali wierności swym przyrzeczeniom chrzcielnym, pomni, że sam Chrystus przyjął chrzest od Jana w wodach rzeki Jordan.

Żegnając się z wami, pragnę powiedzieć, że ludność Królestwa Haszymidzkiego i wszyscy mieszkańcy tego regionu są w moim sercu. Modlę się, byście mogli cieszyć się pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości. Jeszcze raz wam dziękuję. I niech Bóg was wszystkich błogosławi!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama