Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Franciszek

Miłość Chrystusa jest dla każdego człowieka

Streszczenie homilii w Domu św. Marty - 23 marca 2013Na porannej Mszy św. odprawianej przez Papieża Franciszka w Domu św. Marty była druga grupa pracowników watykańskich zajmujących się ogrodami, sprzątaniem i wywozem śmieci, a także siostry z centrali telefonicznej.

W homilii Ojciec Święty przedstawił krótką refleksję na temat czytań liturgicznych tego dnia (Ez 37,21-28; Psalm responsoryjny, por. Jr 31, 10, 11-12b, 13), a w szczególności fragmentu Ewangelii św. Jana (11, 45-56), gdzie czytamy słowa najwyższego kapłana Kajfasza wypowiedziane do arcykapłanów i faryzeuszy, zgromadzonych w Sanhedrynie, i komentarz Ewangelisty: «Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno». Jezus umarł za swój lud i umarł za wszystkich. Ale tego — zauważył Papież — nie należy pojmować w sensie ogólnym: oznacza to, że Jezus umarł za każdego jednego człowieka. Każdy chrześcijanin winien zatem powiedzieć: «Chrystus umarł za mnie». To jest najwyższy przejaw miłości Jezusa do każdego człowieka. A świadomość tej miłości — podkreślił Papież Franciszek — winna rodzić wdzięczność. Wdzięczność tak bardzo głęboką i żarliwą, że mogłaby nawet przemienić się w łzy radości na obliczu każdego wiernego.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wdzięczność człowiek jednostka miłość Chrystusa godność człowieka Homilia w domu św. Marty
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W