Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

W pierwszym dniu Nowego Roku mówimy Maryi: dziękujemy, Święta Boża Rodzicielko!

1 I 2017 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

W minionych dniach skierowaliśmy nasze adorujące spojrzenie na Syna Bożego, narodzonego w Betlejem; dzisiaj, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi kierujemy oczy ku Matce, jednak postrzegając Jedną i Drugiego w ich ścisłym powiązaniu. Ta więź nie sprowadza się do faktu zrodzenia i bycia zrodzonym — Jezus został «zrodzony z niewiasty» (por. Ga 4, 4) dla misji zbawienia, a Jego Matka nie jest wyłączona z tej misji, jest wręcz z nią ściśle związana. Maryja jest tego świadoma, dlatego nie skupia się na rozważaniu jedynie swojej macierzyńskiej relacji z Jezusem, ale pozostaje otwarta i troskliwa wobec wszystkich wydarzeń, jakie zachodzą wokół Niego: zachowuje i rozważa, bada i zgłębia, jak to nam przypomina dzisiejsza Ewangelia (por. Łk 2, 19). Już powiedziała swoje «tak» i wyraziła gotowość do udziału w realizacji zbawczego planu Boga, który «rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym» (Łk 1, 51-53). Teraz, cicha i uważna, stara się zrozumieć, czego Bóg od Niej chce dzień po dniu.

Wizyta pasterzy stwarza Jej okazję, aby pojąć pewne elementy woli Boga, która przejawia się w obecności tych osób pokornych i ubogich. Ewangelista Łukasz opowiada nam o wizycie pasterzy w grocie, posługując się ciągiem następujących po sobie czasowników, wyrażających ruch. Mówi tak: udali się pospiesznie, znaleźli Dziecię z Maryją i Józefem, ujrzeli Je, opowiedzieli o tym, co im o Nim zostało objawione, i wreszcie wielbili Boga (por. Łk 2, 16-20). Maryja uważnie przygląda się temu poruszeniu — co mówią pasterze, co im się przydarzyło, bo dostrzega już w tym część zbawienia, które wyniknie z dzieła Jezusa, i dostosowuje się, gotowa wypełnić każde żądanie Pana. Bóg wymaga od Maryi, by była nie tylko Matką Jego Jednorodzonego Syna, ale także aby współpracowała z Synem i poprzez Syna w planie zbawienia, aby w Niej, pokornej służebnicy dokonały się wielkie dzieła Bożego miłosierdzia.

I oto gdy, jak pasterze, kontemplujemy obraz Dzieciątka w ramionach Matki, odczuwamy, że narasta w naszym sercu poczucie ogromnej wdzięczności dla Tej, która dała światu Zbawiciela. Dlatego w pierwszym dniu Nowego Roku mówimy Jej:

Dziękujemy, Święta Matko Jezusa, Syna Bożego, Święta Boża Rodzicielko!
Dziękujemy za Twą pokorę, która przyciągnęła spojrzenie Boga;
dziękujemy za wiarę, z jaką przyjęłaś Jego Słowo;
dziękujemy za odwagę,
z którą powiedziałaś «oto ja»,
zapominając o sobie, zafascynowana Świętą Miłością,
uczyniona jednym z Jego nadzieją.
Dziękujemy, o Święta Matko Boga!
Módl się za nami, pielgrzymami w czasie;
pomagaj nam iść drogą pokoju.
Amen.

Po modlitwie «Anioł Pański» Papież powiedział:

Drodzy bracia i siostry, dobrego roku!

A rok będzie dobry na tyle, na ile każdy z nas, z Bożą pomocą, będzie starał się czynić dobro dzień po dniu. W taki sposób buduje się pokój, mówiąc czynami «nie» nienawiści i przemocy, a «tak» braterstwu i pojednaniu. Przed 50 laty bł. papież Paweł VI zapoczątkował obchody Światowego Dnia Pokoju w tym dniu, aby umocnić wspólne zaangażowanie w budowanie świata pokojowego i braterskiego. W tegorocznym Orędziu zaproponowałem, by wyrzeczenie się przemocy przyjąć jako styl polityki pokojowej.

Niestety, przemoc uderzyła także w tę noc, gdy składamy sobie życzenia i żywimy nadzieję. Ubolewając, wyrażam moją solidarność z narodem tureckim. Modlę się za liczne ofiary i rannych oraz za cały naród pogrążony w żałobie. Proszę Pana, by wspierał wszystkich ludzi dobrej woli, którzy z odwagą podejmują działania, by walczyć z plagą terroryzmu, z tą krwawą plamą, spowijającą świat i pogrążającą go w strachu i zamęcie.

Pragnę podziękować prezydentowi Republiki Włoskiej za życzenia, które skierował do mnie wczoraj wieczorem, podczas swego orędzia do narodu. Serdecznie je odwzajemniam, modląc się o Boże błogosławieństwo dla narodu włoskiego, aby dzięki odpowiedzialnemu i solidarnemu wkładowi wszystkich mógł patrzeć w przyszłość z ufnością i nadzieją.

Pozdrawiam was wszystkich tu obecnych, rodziny, stowarzyszenia, grupy młodzieżowe, życząc szczęśliwego i spokojnego Nowego Roku. Wyrażam wdzięczność za liczne inicjatywy modlitwy i zaangażowania na rzecz pokoju, które są realizowane we wszystkich częściach świata. Przypomnę w szczególności krajowy marsz, który odbył się wczoraj wieczorem w Bolonii, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Włoch, Caritasu, Akcji Katolickiej i Pax Christi, przy wsparciu diecezji i władz samorządowych Bolonii.

Pozdrawiam uczestników manifestacji «Pokój na całym świecie», zorganizowanej przez Wspólnotę św. Idziego. Dziękuję za waszą obecność i wasze świadectwo!

Wszystkim życzę roku pokoju w łasce Pana i z matczyną opieką Maryi, Bożej Rodzicielki!

Dobrego świętowania i proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: serce pokora Maryja Matka Boża matka pamięć macierzyństwo plan zbawienia nowy rok

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W