Wyjdźmy na spotkanie Emmanuela

Katecheza podczas audiencji generalnej, 18.12.2002

Podczas ostatniej audiencji generalnej w 2002 r., która odbyła się w Auli Pawła VI 18 grudnia, Jan Paweł II mówił o znaczeniu tajemnicy Bożego Narodzenia oraz złożył pielgrzymom życzenia świąteczne w kilku językach. Ze słowami pozdrowień i życzeń zwrócił się również do rodaków.

1. W tym czasie Adwentu towarzyszą nam słowa proroka Izajasza: «Powiedzcie małodusznym: 'Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg (...) przychodzi, by was zbawić'» (Iz 35, 4). Stają się one tym bardziej aktualne, gdy bliskie jest Boże Narodzenie; dołącza się do nich wezwanie, by przygotować serce na przyjęcie Mesjasza. Oczekiwany przez narody, przyjdzie na pewno, a Jego zbawienie obejmie wszystkich ludzi.

W Świętą Noc będziemy wspominać Jego narodziny w Betlejem, w pewien sposób doznamy wzruszenia pasterzy, przeżyjemy ich radość oraz ich zdumienie. Wraz z Maryją i Józefem będziemy kontemplować chwałę Słowa, które stało się ciałem dla naszego odkupienia. Będziemy się modlić, aby wszyscy ludzie przyjęli nowe życie, które Syn Boży przyniósł światu, przybrawszy naszą ludzką naturę.

2. W liturgii adwentowej nieustannie rozbrzmiewają wezwania do radosnego oczekiwania Mesjasza; pomaga nam ona zrozumieć w pełni wartość i znaczenie tajemnicy Bożego Narodzenia. To święto nie jest tylko upamiętnieniem historycznego wydarzenia, które przed dwoma tysiącami lat miało miejsce w małym miasteczku Judei. Konieczne jest raczej, byśmy zrozumieli, że całe nasze życie powinno być «adwentem», czujnym oczekiwaniem na ostateczne przyjście Chrystusa. Aby przygotować nasze serce na przyjęcie Pana, który — jak mówimy w Credo — pewnego dnia przyjdzie sądzić żywych i umarłych, musimy nauczyć się dostrzegać Jego obecność w wydarzeniach codziennego życia. Adwent jest więc, by tak powiedzieć, intensywnym przygotowaniem do przyjęcia w sposób zdecydowany Tego, który już przyszedł, który przyjdzie i który nieustannie przychodzi.

3. W tym duchu Kościół się przygotowuje, by za tydzień kontemplować z radością tajemnicę Wcielenia. Ewangelia opowiada o poczęciu i narodzinach Jezusa i przytacza liczne opatrznościowe okoliczności, które poprzedziły to cudowne wydarzenie i które mu towarzyszyły: zwiastowanie Maryi przez anioła, narodziny Jana Chrzciciela, chór aniołów w Betlejem, przybycie Mędrców ze Wschodu, wizje św. Józefa. Wszystkie te znaki i świadectwa ukazują Boskość tego Dziecięcia. W Betlejem rodzi się Emmanuel — Bóg z nami.

Kościół w liturgii tych dni przedstawia nam troje szczególnych «przewodników», którzy pouczają nas, z jakim nastawieniem należy wyjść na spotkanie temu Boskiemu «Gościowi» ludzkości.

4. Pierwszym jest Izajasz, prorok pocieszenia i nadziei. Głosi on prawdziwą, w pełnym sensie tego słowa ewangelię dla ludu Izraela, przebywającego w niewoli babilońskiej, i nawołuje do czuwania na modlitwie, aby rozpoznać «znaki» oznajmiające przyjście Mesjasza.

Drugi to Jan Chrzciciel, zwiastun Mesjasza, który mówi o sobie, że jest «głosem wołającego na pustyni», i głosi «chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów» (por. Mk 1, 3. 4). Jest to jedyny warunek, który trzeba spełnić, by rozpoznać Mesjasza, już obecnego w świecie.

I wreszcie Maryja, która przez tę nowennę przygotowującą do Bożego Narodzenia prowadzi nas do Betlejem. Maryja jest Kobietą, która powiedziała «tak», która — w odróżnieniu od Ewy — bez zastrzeżeń przyjmuje plan Boży. Dzięki temu jasnym światłem oświeca naszą drogę i jest dla nas najwznioślejszym wzorem do naśladowania.

Drodzy bracia i siostry, pozwólmy, by Dziewica prowadziła nas do Pana, który przychodzi, i starajmy się, «aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności» (II Prefacja Adwentowa).

Wszystkim życzę dobrego przygotowania do bliskich świąt Bożego Narodzenia.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Serdecznie witam pielgrzymów z Polski i z innych krajów.

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis! Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!

Tymi słowami w noc betlejemską aniołowie obwieścili przyjście na świat Zbawiciela. Przeżywając tajemnicę Bożego Narodzenia, pełni radości ochotnie wychodzimy naprzeciw potrzebom innych, łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia. I ja już dziś pragnę złożyć wam tu obecnym i wszystkim rodakom w kraju i na świecie najserdeczniejsze życzenia. Niech czas Bożego Narodzenia będzie dla wszystkich obfity w łaski; niech przyniesie wszystkim błogosławieństwo pokoju, pomyślności i szczęścia. Niech to błogosławieństwo stale wam towarzyszy.

«Bóg się rodzi, moc truchleje,

Pan niebiosów obnażony!

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,

Ma granice Nieskończony;

Wzgardzony, okryty chwałą,

Śmiertelny Król nad wiekami!

A Słowo ciałem się stało

i mieszkało między nami».

Pozdrawiam wszystkich słowami tej wspaniałej kolędy Franciszka Karpińskiego. Wesołych Świąt!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama