Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

NOWI KARDYNAŁOWIE

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański». 18 I 1998W niedzielę 18 stycznia, przed odmówieniem południowej modlitwy «Anioł Pański», Ojciec Święty wygłosił przemówienie, w którym nawiązał do Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz zapowiedział zwołanie nowego Konsystorza na 21 lutego.

1. Rozpoczyna się dziś doroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego temat brzmi: «Duch przychodzi z pomocą naszej słabości» (Rz 8, 26). Wyzwanie ekumenizmu, wobec którego stoją wszyscy uczniowie Chrystusa, wymaga przede wszystkim usilnej modlitwy. Potrzebna jest wspólna i wytrwała modlitwa o to, aby z pomocą Ducha Jezusa chrześcijanie zdołali — mimo ludzkich słabości i ograniczeń — przekroczyć próg nowego tysiąclecia «jeśli nie całkowicie pojednani, to przynajmniej o wiele bliżsi przezwyciężenia podziałów powstałych w drugim tysiącleciu» (Tertio millennio adveniente, 34). Nie możemy się zniechęcać w obliczu podziałów. Należy raczej okazać odwagę, którą daje ufność w pomoc Bożą, i wszelkimi środkami podążać naprzód drogą szczerego dialogu, opartego na wzajemnym szacunku.

Przeżywamy drugi rok przygotowań do Jubileuszu. Jest to rok poświęcony Duchowi Świętemu, prawdziwemu sprawcy wszelkich dążeń do pełnej jedności. To On bowiem odnawia w każdej epoce jedyne Objawienie, które Chrystus przyniósł ludziom, czyni je żywym i skutecznym w sercu każdego człowieka i całego Kościoła. Dlatego «u schyłku obecnego tysiąclecia Kościół powinien zwrócić się z jeszcze żarliwszym błaganiem do Ducha Świętego, prosząc Go o łaskę zjednoczenia chrześcijan» (tamże).

2. Pragnę teraz z radością ogłosić, że 21 lutego, w wigilię święta Katedry św. Piotra, zwołam Konsystorz, na którym mianuję dwudziestu nowych kardynałów. Oto ich nazwiska:

Ponadto, przekraczając limit wyznaczony przez papieża Pawła VI w konstytucji apostolskiej Romano Pontifici eligendo (por. n. 33), zamierzam wynieść do godności kardynalskiej trzech innych dostojników Kościoła, aby wyrazić w ten sposób uznanie dla ich poświęcenia, z jakim służą Stolicy Apostolskiej. Są to:

Na liście znajdował się także abp Josip Uhač, sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, który trzy dni temu został o tym powiadomiony, ale dziś rano Bóg powołał go do siebie.

Nominacje kardynalskie dwóch innych dostojników zachowałem in pectore.

Grupa nowych purpuratów, pochodzących z różnych części świata, jest wymownym symbolem powszechności Kościoła: są wśród nich osoby, które odznaczyły się zarówno w służbie Stolicy Apostolskiej, jak i w posłudze duszpasterskiej, nie szczędząc sił w pracy w różnych dziedzinach.

3. Powierzajmy nowo mianowanych kardynałów macierzyńskiej opiece Maryi, prosząc Ją, by wspomagała ich w życiu osobistym i w sprawowaniu ich zadań w Kościele. Niech Najświętsza Panna wyjedna im, by umieli zawsze świadczyć odważnie i konsekwentnie o swojej miłości do Chrystusa i Kościoła.

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Ojciec Święty pozdrowił różne grupy wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra. Do dzieci i młodzieży z rzymskiej Akcji Katolickiej powiedział:

Bardzo wam dziękuję za obecność. Miejmy nadzieję, że również dzięki waszym modlitwom da się nie tylko pojechać na Kubę, ale także wrócić. 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pojednanie Duch Święty jedność kardynał konsystorz Adam Kozłowiecki
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W