Cenny dar dla Kościoła

Przesłanie Jana Pawła II z okazji 60. rocznicy powstania Ruchu Focolari, 4.12.2003

 

«Wierne ożywczemu działaniu Ducha Świętego, nowe ruchy kościelne stanowią cenny dar dla Kościoła, który je zachęca i zaprasza do rozwijania swych proroczych działań pod kierunkiem pasterzy, dla zbudowania całego Ludu Bożego» — napisał Jan Paweł II w przesłaniu skierowanym do założycielki Ruchu Focolari Chiary Lubich z okazji 60. rocznicy jego powstania. Przesłanie zostało odczytane przez przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich abpa Stanisława Ryłkę podczas dorocznego spotkania członkiń ruchu, które odbywało się w Castel Gandolfo w dniach 5-8 grudnia 2003 r.

Szanowna Pani
Chiara Lubich
Założycielka Ruchu Focolari

1. 7 grudnia br., w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Ruch Focolari będzie obchodził 60. rocznicę swego powstania. Z tej okazji z radością przekazuję Pani serdeczne życzenia i zapewniam o mojej duchowej bliskości z tą wielką rodziną duchową, istniejącą już w wielu miejscach świata.

Z wdzięcznością pragnę pozdrowić szczególnie Panią, założycielkę tej rodziny. Dzieło Maryi narodziło się bowiem dzięki szczególnemu poświęceniu Bogu, którego dokonała Pani w Trydencie pod koniec r. 1943, i odtąd rozwijało się całkowicie ukierunkowane na miłość Boga oraz służbę jedności w Kościele i w świecie.

2. Wierni Magisterium Kościoła — myślę zwłaszcza o Soborze Watykańskim II i Encyklice Ecclesiam suam mojego czcigodnego poprzednika sługi Bożego Pawła VI — członkowie Ruchu Focolari stali się apostołami dialogu, który jest uprzywilejowaną drogą budowania jedności: dialogu wewnątrz Kościoła, dialogu ekumenicznego, dialogu międzyreligijnego, dialogu z niewierzącymi.

Ileż szybkich i wstrząsających przemian społecznych naznaczyło życie świata w ciągu tych 60 lat! Ludzie coraz bardziej uzależniają się od siebie nawzajem, a zabiegając o krótkotrwałe korzyści, tracą niekiedy wartości wypływające z wielkich ideałów. Grozi więc dzisiaj ludzkości, że pozostanie jakby «bez duszy», to znaczy bez podstawowej zasady jednoczącej wszelkie zamysły i działania.

Myślę w szczególności o kontynencie europejskim, na którym tradycja chrześcijańska liczy już dwa tysiące lat. Na początku nowego tysiąclecia wierzący muszą pilnie odnowić swe zaangażowanie, aby mogli odpowiedzieć na wyzwania nowej ewangelizacji. W tej perspektywie ważne zadanie powierzone zostało ruchom kościelnym, wśród których znaczące miejsce zajmuje Ruch Focolari. Wierne ożywczemu działaniu Ducha Świętego, nowe ruchy kościelne stanowią cenny dar dla Kościoła, który je zachęca i zaprasza do rozwijania swej proroczej działalności pod kierunkiem pasterzy, dla zbudowania całego Ludu Bożego.

3. Przyłączając się do wspólnego dziękczynienia Bogu za wielkie rzeczy, których dokonał w ciągu tych sześćdziesięciu lat, zawierzam członków Dzieła Maryi oraz prowadzoną przez nich różnorodną działalność opiece Matki Najświętszej. Zachęcam wszystkich, aby wiernie szli za Chrystusem i w łączności z Nim przyjmowali tajemnicę Krzyża, by składając dar ze swego życia, współpracowali w dziele zbawienia świata.

Powodowany tymi uczuciami, z serca udzielam Pani, Pani współpracownikom oraz całemu Ruchowi Focolari mojego błogosławieństwa.

Watykan, 4 grudnia 2003 r.

Joannes Paulus pp II


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao