Głoście Ewangelię w zjednoczonej Europie

Przesłanie Jana Pawła II z okazji 95. Katholikentagu odbywającego się w Ulm, 10.06.2004

W dniach 16-20 czerwca w Ulm w Badenii-Wirtembergii trwały obchody 95. dorocznego Katholikentagu. Do jego uczestników Jan Paweł II skierował specjalne przesłanie, w którym nawiązał m.in. do rozszerzenia Unii Europejskiej. «Europa — stwierdził — nie jest przypadkowym związkiem państw, które łączy ze sobą położenie geograficzne. Europa, zachowując swą kulturową różnorodność, musi stawać się coraz doskonalszą jednością duchową, budowaną na fundamencie wartości ludzkich i chrześcijańskich, która będzie inspirować ludzkie działania. Wykorzystajmy zatem tę szansę, jaką stanowi zjednoczenie Europy, do skuteczniejszego głoszenia Ewangelii Chrystusa, aby żaden człowiek nie był pozbawiony wspaniałego zbawczego daru Boga!»

Czcigodny Brat
Bp Gebhard Fürst
Ordynariusz diecezji Rottenburg-Stuttgart

Czcigodni Współbracia w biskupstwie!
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

1. «Żyć dzięki mocy Bożej» — pod tym hasłem zgromadzili się w Ulm liczni katolicy, aby wraz z wieloma gośćmi należącymi do innych wyznań, jak również z przedstawicielami organizacji politycznych i społecznych wziąć udział w 95. niemieckim Katholikentagu. Pozdrawiam z Rzymu wszystkich uczestników uroczystej inauguracji na placu przed katedrą w Ulm. Potężna wieża katedry przypomina palec wzniesiony ku niebu, wskazujący na Boga — Stworzyciela życia. On jest źródłem naszej nadziei i mocy. Radość w Panu jest naszą ostoją (por. Ne 8, 10). Pozdrawiam również wszystkich, którzy biorą udział w tej uroczystości za pośrednictwem radia i telewizji.

Pokój ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, który zawsze towarzyszy swemu Kościołowi, niech będzie z wami! Serdeczne pozdrowienia kieruję do biskupa diecezji Rottenburg-Stuttgart oraz do Głównego Komitetu Katolików Niemieckich, którzy wspólnie organizują Katholikentag. Pozdrawiam wszystkich biskupów Niemiec i innych krajów Europy, a także całego świata, których obecność jest wyrazem żywej komunii katolików w diecezjach niemieckich z braćmi i siostrami tego samego wyznania w wielkim Kościele powszechnym.

2. «Żyć dzięki mocy Bożej» — oto motto zaczerpnięte z Drugiego Listu do Koryntian, będące punktem wyjścia programu Katholikentagu odbywającego się w Ulm. To hasło jest wezwaniem, by dzięki mocy Bożej napełnić życiem nabożeństwa, liturgie, rozmowy i modlitwy. Zachęcam was, abyście przeżyli razem te dni z otwartymi oczami i sercami, uświadamiając sobie na nowo, jak silnie działa w was moc Boża. Dzięki waszemu wiarygodnemu świadectwu niech stanie się ona udziałem całego społeczeństwa. Niech wydarzenia składające się na to wielkie spotkanie katolików, na które przybyło również wielu innych chrześcijan, napełnią was odwagą, byście zabierali głos z pozycji wierzących chrześcijan, gdy podważa się fundamenty wiary chrześcijańskiej i współżycia społecznego, gdy kwestionuje się cenne wartości chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny i gdy stawką w grze staje się wyjątkowa godność ludzkiego życia, pojmowanego jako dar Boży. Zachęcajcie się nawzajem do większego zaangażowania na rzecz ubogich i potrzebujących, na rzecz pokoju i sprawiedliwości na całej ziemi! Bądźcie dla wszystkich świadkami nadziei, która jest w was! (por. 1 Pt 3, 15).

3. Miasto Ulm, które jest miejscem waszego spotkania, leży nad Dunajem, wielką rzeką łączącą zachód i wschód Europy. W ostatnich dziesięcioleciach coraz bardziej umacniała się na kontynencie świadomość europejskiej tożsamości oraz poczucie przynależności narodów europejskich. Przed kilkoma tygodniami weszło do Unii Europejskiej kolejnych dziesięć państw, w tym osiem z Europy Środkowej i Wschodniej. To rozszerzenie może przynieść wspólnocie wielką korzyść. Europa nie jest przypadkowym związkiem państw, które łączy ze sobą położenie geograficzne. Europa, zachowując swą kulturową różnorodność, musi stawać się coraz doskonalszą jednością duchową, budowaną na fundamencie wartości ludzkich i chrześcijańskich, która będzie inspirować ludzkie działania. Wykorzystajmy zatem tę szansę, jaką stanowi zjednoczenie Europy, do skuteczniejszego głoszenia Ewangelii Chrystusa, aby żaden człowiek nie był pozbawiony wspaniałego zbawczego daru Boga! Chrześcijanie zawsze zabiegali o jedność Europy i będą nadal do niej dążyć. Europa również dzisiaj potrzebuje wkładu chrześcijan i chrześcijaństwa, aby jej narody mogły się pomyślnie rozwijać. W posynodalnej Adhortacji Ecclesia in Europa napisałem, że «trzeba, aby w Europie wzrosła znacznie świadomość jej duchowego dziedzictwa. Impulsem do tego może być jedynie słuchanie na nowo Chrystusowej Ewangelii» (n. 120). Jeśli chcemy dzięki mocy Bożej żyć i kształtować społeczeństwo, musimy w każdym momencie i na każdym miejscu wypełniać to zadanie.

4. Drodzy bracia i siostry! Zdajcie się w tych dniach na Boże działanie, które oświeca i wyzwala. Powierzcie wszelkie ludzkie cierpienia, wasze słabości i ograniczenia nieogarnionemu Bogu, którego miłość jest większa niż nasze serce. On da nam udział w swym Boskim życiu oraz miłość i siłę, której potrzebujemy, by służyć bliźnim i dawać świadectwo wspólnej wiary w czasie i w społeczeństwie. Abyście mogli żyć dzięki mocy Bożej, udzielam z serca wam wszystkim, którzy przybyliście do Ulm na Katholikentag, Apostolskiego Błogosławieństwa i polecam was wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, oraz św. Bonifacego, którego męczeńską śmierć sprzed 1250 lat wspomina w tych dniach Kościół w Niemczech.

Watykan, uroczystość Bożego Ciała 2004 r.

Joannes Paulus pp II


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao