Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Dom przyszłych kapłanów

Przesłanie Ojca Świętego z okazji otwarcia Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w PińskuW środę 12 września metropolita mińsko-mohylewski kard. Kazimierz Świątek otworzył i poświęcił Międzydiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Pińsku. W uroczystości uczestniczył cały Episkopat Białorusi oraz nuncjusz apostolski abp Dominik Hrušovský. W okolicznościowym przesłaniu skierowanym w języku łacińskim do kard. Kazimierza Świątka, administratora apostolskiego diecezji pińskiej, Ojciec Święty zwrócił uwagę na potrzebę dobrego przygotowania duchowego i intelektualnego przyszłych sług ołtarza, aby wspólnoty chrześcijańskie mogły harmonijnie rozwijać i umacniać swoją wiarę.

Do czcigodnego Brata
Kazimierza Świątka
Kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego
Arcybiskupa łacińskiego Mińska-Mohylewa

Z wielką radością przyjąłem wiadomość, że niebawem zostanie poświęcone Międzydiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Pińsku. Cieszę się niezmiernie razem z Tobą, czcigodny Bracie, który z ojcowską troską doprowadziłeś to dzieło do końca, i z całą wspólnotą Kościoła na Białorusi, gdyż jestem świadomy, że ta odnowiona instytucja będzie mogła przynieść kształcącym się w niej kandydatom do kapłaństwa wielki duchowy pożytek, a także przyczyni się do rozwoju duszpasterstwa powołaniowego.

Ów pieczołowicie odnowiony budynek przywołuje na pamięć słynne wydarzenia z historii Kościoła na Białorusi. Było to bowiem seminarium sługi Bożego Zygmunta Łozińskiego, niezapomnianego pasterza Chrystusowej owczarni w tym kraju w szczególnie trudnych latach ubiegłego stulecia. Później ten budynek przejęły władze komunistyczne i przeznaczyły go na inne cele. Teraz zaś, odnowiony zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem i poświęco-ny uznawanemu powszechnie patronowi studiów teologicznych św. Tomaszowi z Akwinu, będzie otwarty, aby służyć Kościołowi mińsko-mohylewskiemu, jak również pińskiemu i witebskiemu.

Czyż w tym odradzającym się seminarium można nie widzieć znaku wielkiej nadziei na przyszłość Kościoła w tym regionie świata? Pielęgnowanie powołań kapłańskich jest bowiem działalnością apostolską skierowaną ku przyszłości: jej cel to «żniwo wielkie» (Mt 9, 37), które potrzebuje robotników gorliwych i dobrze przygotowanych. Dlatego opieka nad przyszłymi kapłanami ma tak wielkie znaczenie: jej podstawą jest wytrwała i ufna modlitwa do «Pana żniwa», ażeby «posłał robotników na swoje żniwo» (por. Mt 9, 38), następnie każdy z powołanych musi otrzymać gruntowne i staranne wychowanie, które przyczyni się do jego rozwoju ludzkiego i chrześcijańskiego.

Dobrze wiesz, czcigodny Bracie, jak wielką wagę przywiązuję do poważnego przygotowania przyszłych sług ołtarza. Duszpasterska posługa kapłanów, wykształconych i gorliwych, zapewnia i umacnia harmonijny rozwój wspólnot chrześcijańskich. Oto dlaczego zawsze powinniśmy modlić się do Boga w tej intencji. Z całego serca pragnę, aby to Międzydiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Pińsku stało się przede wszystkim domem nieustannej modlitwy o powołania i za kapłanów. Niech Najświętsza Maryja Panna czuwa nad tym seminarium i wspiera w potrzebie tych, którzy spędzać tam będą bardzo ważne lata swojego życia, aby stało się ono swoistym laboratorium, z którego wyjdą liczni i święci kapłani.

Wyrażam głęboką wdzięczność tym wszystkim, którzy w różny sposób wnieśli swój wkład w to użyteczne dzieło kościelne, które przyniesie wielki pożytek całej katolickiej ludności tego kraju. Niech im Bóg wynagrodzi.

Z takimi uczuciami Tobie, czcigodny Bracie, i Twoim współpracownikom udzielam z całego serca szczególnego Apostolskiego Błogosławieństwa i pragnę, aby objęło ono wszystkich członków wspólnot diecezjalnych, a przede wszystkim tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa.

Castel Gandolfo, 25 lipca roku 2001, w dwudziestym trzecim roku naszego Pontyfikatu.

Joannes Paulus pp IIopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: seminarium powołania Białoruś Mińsk Pińsk Kazimierz Świątek Mohylew
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W