Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

Kościół was potrzebuje

26 IV 2002 — Do uczestników XI Zgromadzenia Krajowego Włoskiej Akcji Katolickiej26 kwietnia w Auli Pawła VI Ojciec Święty spotkał się z grupą ponad 700 uczestników XI Zgromadzenia Krajowego Włoskiej Akcji Katolickiej, poświęconego wewnętrznej reformie stowarzyszenia. «Na progu nowego tysiąclecia chcemy być w Kościele — powiedziała Papieżowi przewodnicząca Włoskiej Akcji Katolickiej Paola Bignardi — apostołami wiary przeżywanej na co dzień, świadkami świętości, która potrafi ukazać piękno życia». Aby sprostać tym wyzwaniom, uczestnicy XI Zgromadzenia Krajowego postanowili zwrócić szczególną uwagę na pracę w dziedzinie misji, kultury i apostolstwa w Kościele. «Właśnie dlatego, że Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej żywej, silnej i pięknej, pragnę powtórzyć każdemu z was: 'Duc in altum!'» — powiedział do zebranych Jan Paweł II.

Drodzy Dzieci, Młodzi i Dorośli — Członkowie Akcji Katolickiej!

1. Z wielką radością przyjmuję was na tej specjalnej audiencji z okazji waszego XI Zgromadzenia Krajowego. Więź między Akcją Katolicką a Papieżem jest bardzo bliska, a z biegiem czasu coraz bardziej się umacnia. Osoba i nauczanie «Białego Ojca» od początku stanowiły bowiem istotny punkt odniesienia dla programów i działalności waszego stowarzyszenia. Ta więź ma postać trwałej przyjaźni, a jej wyrazem są pewne wymowne spotkania: co roku na Boże Narodzenie młodzież z ACR (Akcji Katolickiej Dzieci) przychodzi złożyć mi życzenia, zaś co trzy lata spotykamy się przy okazji waszego zgromadzenia krajowego. Nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się właśnie na samym początku waszego XI Zgromadzenia Krajowego.

Witam w szczególny sposób kard. Camillo Ruiniego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch, biskupów, którzy wam towarzyszą, krajową przewodniczącą panią Paolę Bignardi, generalnego asystenta kościelnego bpa Francesco Lambiasiego, pozostałych asystentów i członków kierownictwa. Słowa powitania kieruję również do wszystkich uczestników zgromadzenia i do wszystkich członków stowarzyszenia.

Służba Kościołowi

2. Przede wszystkim pragnę przy tej okazji podziękować wam za miłość do Kościoła, który dzięki wierze uznajecie za własną rodzinę. Dziękuję wam za aktywny udział w zwyczajnym życiu waszych parafii. Wiem, że w nim uczestniczycie, nawet wówczas, gdy wasza obecność jest dyskretna i przybiera formy pokornej, codziennej posługi, bez wyróżniania się spośród Ludu Bożego.

Niech wasza służba Kościołowi nie polega jedynie na zewnętrznej aktywności, ale niech będzie też konkretnym znakiem współczucia, z jakim Bóg pochyla się nad cierpieniem ubogich, oczekując od każdego, aby otworzył serce na dramaty tych, którzy zmagają się z trudnościami.

Nie przestawajcie budować więzi komunii i umacniać dialogu w Ludzie Bożym — w radach duszpasterskich, w relacjach z kapłanami, z innymi stowarzyszeniami i ruchami. Wasza posługa będzie jeszcze bardziej ceniona, jeśli działając w sposób spokojny i wyważony będziecie umieli ukazywać dojrzałe oblicze laikatu, otwartego i pełnego inicjatywy.

Aby to było możliwe, trzeba kształtować autentyczną świadomość chrześcijańską poprzez formację młodzieży i dorosłych, dzieci, ludzi starszych i rodzin. Mówiąc o tym, pragnę skierować słowa szczególnego uznania do wszystkich, którzy w ramach Akcji Katolickiej pełnią rolę wychowawczą, starają się pomagać ludziom, ucząc ich i rozmawiając z nimi, okazując zrozumienie, umacniając zachętą i przykładem. Ruch Młodzieży Żeńskiej głosił kiedyś hasło: «Ideał jest wart więcej niż życie». Przede wszystkim wy, drodzy wychowawcy, starajcie się ukazywać młodszym piękno życia, które także dzisiaj może z pełnym oddaniem służyć ideałowi ukazanemu przez Chrystusa w Ewangelii.

Apostolstwo świeckich

3. Pozwólcie, że skorzystam z tej miłej sposobności, aby przekazać wam kilka myśli, które uważam za bardzo istotne.

Przede wszystkim chcę wam powiedzieć, że Akcja Katolicka jest niezbędna w Kościele. Kościół potrzebuje grupy ludzi świeckich, wiernych swemu powołaniu i zgromadzonych wokół prawowitych pasterzy, którzy gotowi są dzielić z nimi codzienny trud ewangelizowania wszystkich środowisk.

Jak napisali do was niedawno wasi biskupi, «bezpośrednia i organiczna więź Akcji Katolickiej z diecezją i jej biskupem, uczestnictwo w misji Kościoła, świadomość 'poświęcenia się' Kościołowi lokalnemu i jego misji we wszystkich jej wymiarach, udział w dążeniach, w decyzjach duszpasterskich i duchowości Kościoła diecezjalnego — wszystko to sprawia, że Akcja Katolicka nie jest tylko jednym z wielu stowarzyszeń kościelnych, ale darem Bożym i bogactwem wspomagającym wzrost kościelnej wspólnoty» (List Rady Stałej Konferencji Episkopatu Włoch do Krajowego Prezydium Włoskiej Akcji Katolickiej z 12 marca 2002 r.).

Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej, bo potrzebuje ludzi świeckich gotowych poświęcić życie apostolstwu i nawiązywać relacje — przede wszystkim z Kościołem diecezjalnym — które będą głęboko oddziaływać na ich życie i rozwój duchowy. Potrzebuje świeckich, których doświadczenie będzie konkretnym i codziennym znakiem wielkości i radości życia chrześcijańskiego; świeckich, umiejących dostrzegać w chrzcie źródło swojej godności, w chrześcijańskiej wspólnocie rodzinę złączoną jedną wiarą, a w duszpasterzu ojca, który prowadzi braci i wspomaga ich w drodze; świeckich, którzy nie traktują wiary wyłącznie jako sprawy prywatnej i nie wahają się wnosić zaczynu Ewangelii w rzeczywistość relacji międzyludzkich i w działalność instytucji, szerzyć jej w kraju i na nowych obszarach globalizacji, aby budować cywilizację miłości.

Wypłyń na głębię

4. Właśnie dlatego, że Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej żywej, silnej i pięknej, pragnę powtórzyć każdemu z was: Duc in altum!

Duc in altum, Akcjo Katolicka! Z odwagą patrz w przyszłość. Niech twoja historia, rozjaśniona przykładem świętych i błogosławionych, także dzisiaj promieniuje wiernością Kościołowi, niech się wyróżnia wrażliwością na potrzeby naszej epoki i wolnością właściwą tym, którzy pozwalają się prowadzić natchnieniom Ducha i usilnie dążą do wielkich ideałów.

Duc in altum! Niech twoja obecność w świecie będzie prorocza, niech ukazuje wartość tych wymiarów życia, o których dziś często się zapomina, a które stają się przez to tym pilniej potrzebne — takich jak życie wewnętrzne i milczenie, odpowiedzialność i wychowanie, bezinteresowność i służba, powściągliwość i braterstwo, nadzieja na przyszłość i umiłowanie życia. Działaj skutecznie, aby współczesne społeczeństwo odzyskało prawdziwą świadomość, kim naprawdę jest człowiek i na czym polega jego godność, jaka jest wartość życia i rodziny, pokoju i solidarności, sprawiedliwości i miłosierdzia.

Duc in altum! Z pokorną odwagą wpatruj się w Jezusa, aby od Niego rozpoczęła się twoja prawdziwa odnowa. Dzięki temu łatwiej ci będzie odróżnić to, co niezbędne, od tego, co doraźne, i przeżyć tak potrzebną odnowę jako przygodę w Duchu Świętym. On pomoże ci przemierzyć nawet uciążliwe ścieżki pustyni i oczyszczenia, abyś mogła zaznać piękna nowego życia, którym Bóg nieustannie obdarza wszystkich, którzy Mu zawierzają.

Akcjo Katolicka, nie lękaj się! Należysz do Kościoła i mieszkasz w sercu Boga, który nie przestaje kierować twoich kroków ku doświadczeniu nieprzemijającej i niezrównanej nowości Ewangelii.

Wy wszyscy, którzy tworzycie to wspaniałe stowarzyszenie, wiedzcie, że Papież wspiera was i towarzyszy wam modlitwą w tej drodze, a zachęcając was gorąco do wytrwania w podjętych zobowiązaniach, z serca wam błogosławi.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: dialog wierność społeczeństwo apostolstwo rada duszpasterska świeccy Akcja Katolicka odnowa godność człowieka cywilizacja miłości współczucie relacje międzyosobowe umiłowanie życia

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W