Komunikat na zakończenie spotkania 19-20.01.2004

Komunikat na zakończenie spotkania Islamsko-Katolickiego Komitetu Łączności, wydany 20.01.2004

Na zakończenie spotkania Islamsko-Katolickiego Komitetu Łączności, które odbyło się w Watykanie w dniach 19-20 stycznia, został opublikowany komunikat następującej treści:

Z Bożą pomocą w dniach 19-20 stycznia 2004 r., czyli 27-28 Dhu al-Qa'da 1424 r., odbyło się w Watykanie IX spotkanie Islamsko-Katolickiego Komitetu Łączności. Na czele delegacji katolickiej stał abp Michael L. Fitzgerald, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego w Watykanie, zaś delegacji islamskiej — prof. dr Hamid bin Ahmad Al-Rifaie, przewodniczący Międzynarodowego Forum Islamskiego ds. Dialogu w Jeddah. Temat spotkania brzmiał: «Godność człowieka oraz prawa humanitarne podczas konfliktów zbrojnych». Zagadnienia te zostały przedyskutowane z religijnego punktu widzenia, zgodnie z nauczaniem naszych dwóch tradycji religijnych. Wymieniono także poglądy na temat stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich w odniesieniu do niektórych aktualnych problemów. Obie strony uzgodniły co następuje:

1) Jako chrześcijanie i muzułmanie wierzymy w jednego Boga i dlatego uznajemy, że pokój to imię Boga, oraz że godność człowieka stanowi dar Wszechmogącego Boga. Apelujemy zatem o wytrwałą modlitwę w intencji pokoju i stwierdzamy, że sprawiedliwość oraz pokój są podstawą relacji między ludźmi i ich wzajemnego oddziaływania.

2) Wzywamy do natychmiastowego zakończenia wszystkich konfliktów, w tym wszelkich form konfliktów zbrojnych, oraz do zaprzestania ataków na bezpieczeństwo i stabilność narodów. Potwierdzamy, że wszystkie narody mają prawo do samostanowienia, z poszanowaniem życia ludzkiego, zwłaszcza życia niewinnych ludzi, dzieci, kobiet, osób w podeszłym wieku oraz upośledzonych.

3) Wzywamy do pełnego przestrzegania prawa humanitarnego oraz praw ludności cywilnej i jeńców podczas konfliktów zbrojnych. Żaden człowiek nie powinien być pozbawiony dostępu do wody, pożywienia, lekarstw i opieki medycznej. Apelujemy również o poszanowanie infrastruktury, nieruchomości, domów, drzew, zwierząt oraz tego wszystkiego, co jest niezbędne do życia. Apel ten formułujemy, kierując się naszymi wspólnymi wartościami religijnymi oraz troską o przestrzeganie konwencji międzynarodowych.

4) Apelujemy o poszanowanie sakralnego charakteru miejsc kultu, o ich ochronę w okresie wojny i pokoju oraz o poszanowanie prawa wierzących do uczestnictwa w praktykach religijnych.

5) Potwierdzamy prawo do wolności religijnej oraz do praktykowania naszych religii zgodnie z ich specyfiką.

6) Jesteśmy przekonani, że przemoc rodzi przemoc, i że to błędne koło musi zostać przerwane. Stwierdzamy, że dialog jest najlepszym sposobem rozwiązywania konfliktów i zapobiegania wojnom oraz umacniania sprawiedliwości i pokoju między osobami i społeczeństwami. Zachęcamy zatem do rozwijania kultury dialogu.

Uczestnicy spotkania zostali przyjęci na audiencji przez Jego Świątobliwość Papieża Jana Pawła II, który wyraził uznanie dla pracy komitetu oraz zachęcił jego członków do dalszych wysiłków na rzecz pokoju.

Watykan, 20 stycznia 2004 r. — 28 Dhu al-Qa'da 1424 r.

Abp Michael L. Fitzgerald
Przewodniczący delegacji katolickiej

Prof. dr Hamid bin Ahmad Al-Rifaie Przewodniczący delegacji islamskiej

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama