Dekret o odpustach z okazji Roku Kapłańskiego

"Urbis et orbis" - Dekret o odpustach z okazji Roku Kapłańskiego (2009/10)

Dar odpustów jako wzbogacenie szczególnych praktyk pobożności podczas ogłoszonego na cześć św. Jana Marii Vianneya Roku Kapłańskiego.

Zbliża się dzień obchodów 150. rocznicy pobożnego odejścia do nieba św. Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ars, który tutaj na ziemi był wspaniałym wzorem prawdziwego pasterza w służbie Chrystusowej owczarni.

Przykład świętego może zachęcać wiernych, a zwłaszcza kapłanów, do naśladowania jego cnót i dlatego Ojciec Święty Benedykt xvi postanowił, że z tej okazji od 19 czerwca 2009 r. do 19 czerwca 2010 r. będzie obchodzony w całym Kościele specjalny Rok Kapłański, podczas którego kapłani będą się starali być jeszcze bardziej wierni Chrystusowi, oddając się pobożnym rozważaniom, ćwiczeniom duchownym i innym stosownym dziełom.

Ten święty okres rozpocznie się w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w dniu modlitw o uświęcenie kapłanów, kiedy to Ojciec Święty odprawi Nieszpory przy relikwiach św. Jana Marii Vianneya, przywiezionych do Rzymu przez biskupa diecezji Belley-Ars. Także Ojciec Święty zamknie Rok Kapłański na placu św. Piotra w obecności kapłanów pochodzących z całego świata, którzy odnowią swoją wierność Chrystusowi oraz więzi braterstwa.

Kapłani winni się starać, poprzez modlitwy i dobre uczynki, uzyskać od Najwyższego i Wiecznego Kapłana Chrystusa łaskę, by zajaśnieć wiarą, nadzieją i miłością oraz innymi cnotami, i okazywać stylem życia — również wyglądem zewnętrznym — że są całkowicie oddani dobru duchowemu ludu. To przede wszystkim zawsze leżało Kościołowi na sercu.

Do jak najlepszego osiągnięcia upragnionego celu wielce przyczynią się święte odpusty, którymi Penitencjaria Apostolska obdarza w Roku Kapłańskim niniejszym dekretem, wydanym zgodnie z wolą Ojca Świętego.

A. Kapłanom, którzy szczerze skruszeni w dowolnym dniu odmówią pobożnie przynajmniej Jutrznię lub Nieszpory przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym do publicznej adoracji albo złożonym w tabernakulum, i na wzór św. Jana Marii Vianneya z gotowością i wielkodusznie oddadzą się sprawowaniu sakramentów, zwłaszcza spowiedzi, udziela się miłosiernie w Bogu odpustu zupełnego, który mogą ofiarować również za zmarłych współbraci, jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami przystąpią do spowiedzi sakramentalnej i Stołu eucharystycznego oraz pomodlą się w intencjach Ojca Świętego.

Ponadto udziela się odpustu cząstkowego, który można również ofiarować za zmarłych współbraci, kapłanom, ilekroć pobożnie odmówią zatwierdzone modlitwy, prosząc o to, by mogli prowadzić święte życie i święcie wypełniać powierzone im funkcje.

B. Wszystkim wiernym, którzy, prawdziwie skruszeni, w kościele lub kaplicy będą uczestniczyć pobożnie w najświętszej Ofierze Mszy i będą modlić się za kapłanów Kościoła do Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, oraz ofiarują jakiś dobry uczynek spełniony w tym dniu, aby ich uświęcił i kształtował według swego Serca, udziela się odpustu zupełnego, pod warunkiem, że będą żałowali za własne grzechy, przystąpią do sakramentu pokuty i odmówią modlitwy w intencjach Ojca Świętego: w dniach rozpoczęcia i zakończenia Roku Kapłańskiego, w dniu 150. rocznicy pobożnej śmierci św. Jana Marii Vianneya, w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu wyznaczonym przez ordynariusza miejsca dla pożytku wiernych.

Jest bardzo wskazane, by w kościołach katedralnych i parafialnych kapłani odpowiedzialni za duszpasterstwo przewodzili publicznie tym praktykom pobożności, odprawiali Mszę św. i spowiadali wiernych.

Osobom w podeszłym wieku, chorym i wszystkim, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą wyjść z domu, a wyzbyli się w duchu przywiązania do wszelkiego grzechu i pragną wypełnić — jak tylko będzie to możliwe — trzy zwykłe warunki, we własnym domu lub tam, gdzie są zmuszeni przebywać, również udziela się odpustu zupełnego, jeśli w wymienionych powyżej dniach odmówią modlitwy o uświęcenie kapłanów i za pośrednictwem Maryi, Królowej Apostołów, z ufnością ofiarują Bogu swoje choroby i trudności życiowe.

Wreszcie, udziela się odpustu cząstkowego wszystkim wiernym, ilekroć odmówią pobożnie pięć razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu albo inne zatwierdzone modlitwy ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji kapłanów, aby trwali w czystości i świętości życia.

Niniejszy Dekret zachowuje ważność przez cały Rok Kapłański. Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń.

Rzym, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 25 kwietnia, w święto św. Marka Ewangelisty, roku 2009 od Wcielenia Pana

Kard. James Francis Stafford
Penitencjarz Większy
Bp Gianfranco Girotti ofmconv (tyt. Meta)
Regens

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama