Powstrzymać klęskę suszy

List kard. Angelo Sodano do Fundacji Jana Pawła II na rzecz Sahelu, 18.02.2005

24 lutego 1984 r. Ojciec Święty zatwierdził watykańską Fundację Jana Pawła II na rzecz Sahelu. Powstała ona w odpowiedzi na apel o pomoc dla krajów tego regionu dotkniętych suszą, jaki Ojciec Święty skierował do wspólnoty międzynarodowej 10 maja 1980 r. w Wagadugu podczas swej pierwszej podróży do Afryki: «Z tego miejsca — mówił wówczas Papież — zwracam się do całego świata z uroczystym apelem. Ja, Jan Paweł II, Biskup Rzymu i Następca św. Piotra, wznoszę błagalny głos, bowiem nie mogę milczeć wobec zagrożenia moich braci i sióstr. Czynię to głosem tych, którzy nie mają głosu, głosem niewinnych, którzy umierali, ponieważ nie mieli wody i chleba; głosem ojców i matek, którzy widzieli, jak umierają ich nie mogące tego pojąć dzieci» («L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 6/1980, s. 20). Z okazji 25. rocznicy tego wydarzenia kard. Angelo Sodano napisał w imieniu Ojca Świętego list do rady administracyjnej Fundacji, w którym zwraca uwagę na problemy, z jakimi wciąż muszą się borykać mieszkańcy Sahelu.

Abp Séraphin Rouamba
Przewodniczący rady administracyjnej Fundacji Jana Pawła II na rzecz Sahelu

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie!

Przed 25 laty, 10 maja 1980 r., w Wagadugu Ojciec Święty skierował doniosły apel o pomoc dla społeczeństw, które cierpiały na skutek poważnej klęski suszy i postępującego pustynnienia Sahelu. Wspominając to ważne wydarzenie, pragnie on wyrazić swą szczerą wdzięczność wszystkim, którzy w różnych częściach świata szybko odpowiedzieli na jego wezwanie i wspaniałomyślnie podzielili jego troskę o wielu ludzi, którzy żyją w naprawdę ciężkich warunkach.

W odpowiedzi na papieskie wezwanie podjęto wiele konkretnych inicjatyw, co doprowadziło do utworzenia watykańskiej Fundacji Jana Pawła II na rzecz Sahelu, której bezpośredni zarząd Ojciec Święty powierzył przedstawicielom Episkopatów 9 krajów tego regionu, natomiast jej oficjalnym przedstawicielem został przewodniczący Papieskiej Rady «Cor Unum».

Po 25 latach widoczne są owoce działalności tej opatrznościowej instytucji i rezultaty pomocy, jakiej dzięki niej można było udzielić mieszkańcom Sahelu. Aktywna i skuteczna działalność Fundacji pozwoliła bowiem sfinansować pokaźną ilość projektów, które wszędzie spotkały się z aprobatą i powszechnym uznaniem ze względu na osiągnięte rezultaty. W związku z obchodzoną teraz rocznicą Papież życzy z całego serca, aby z wciąż większym i stale odnawianym rozmachem rozwijała się nadal ta działalność na rzecz społeczeństw, które korzystając z niej, mogą w coraz większym stopniu brać odpowiedzialność za swój harmonijny i integralny rozwój.

Niestety, pomimo zaangażowania rządów krajów afrykańskich położonych w regionie Sahelu i wspólnoty międzynarodowej, sytuacja nadal jest niepokojąca. Dlatego Ojciec Święty, korzystając z okazji, pragnie ponowić swój apel i zachęcić do kontynuowania działań mających na celu rozwiązanie wielu problemów i zaspokojenie wielu potrzeb, które wciąż istnieją i są związane ze zbyt małą, niestety, ilością zasobów. Wystarczy pomyśleć o problemie wody, a zwłaszcza wody pitnej. Papież zachęca do podejmowania wszelkich starań zmierzających do bardziej równomiernego podziału zasobów wodnych i stosownej polityki ekologicznej.

Ojciec Święty ma nadzieję, że rocznica ta będzie okazją sprzyjającą złożeniu nowego świadectwa solidarności, dzięki czemu zasłużona Fundacja Jana Pawła II na rzecz Sahelu otrzyma odpowiednie środki, które pozwolą jej kontynuować z powodzeniem swą misję ludzkiej i chrześcijańskiej solidarności i odpowiadać w ten sposób na oczekiwania ubogich. Trzeba tu odwołać się do owej «wyobraźni miłosierdzia», o której mówił Ojciec Święty na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 w Liście apostolskim Novo millennio ineunte (n. 50).

Ojciec Święty wspomina ze szczerą wdzięcznością dzieło śp. kard. Zoungrany, który był przewodniczącym rady administracyjnej Fundacji, jak również wielką gorliwość i żarliwy zapał wszystkich jego następców, zwłaszcza bpa Guya Romana, a także gorąco życzy księdzu arcybiskupowi owocnej działalności. Zachęca księdza arcybiskupa oraz radę administracyjną do rozwijania z ufnością podjętej działalności; a zapewniając o swej duchowej bliskości i nieustannej modlitwie, z całego serca udziela wam wszystkim specjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego jako zadatku obfitych łask Bożych.

Łączę wyrazy szacunku. Oddany w Panu

Kard. Angelo Sodano
Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości
Watykan, 18 lutego 2005 r.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama