Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


W trosce o pełnię wiary

LIST O POGRZEBIE KOŚCIELNYM
Complures Conferentiae(1)Ekscelencjo

Liczne Konferencje Episkopatu i wielu Ordynariuszy miejsca zapytało Świętą Kongregację Nauki Wiary, czy uległa złagodzeniu obecna praktyka pogrzebu kościelnego tych wiernych, którzy w chwili śmierci znajdują się w sytuacji nieuregulowanego małżeństwa.

Wnioski i refleksje w tej sprawie, po uważnym przestudiowaniu przez Kongregację, zostały poddane analizie na zebraniu plenarnym Kongregacji w 1972 r.

Na zebraniu tym Ojcowie zdecydowali, za aprobatą Ojca Świętego, że należy ułatwić celebrację pogrzebu kościelnego wiernych katolików, która była zabroniona w Kan. 1240.

Uchylając ten kanon w takiej mierze, w jakiej jest to konieczne, możliwie szybko zostanie ogłoszony nowy przepis, w którym nie będzie już zabroniona celebracja pogrzebu religijnego tych wiernym, którzy przed śmiercią znajdowaliby się w sytuacji umożliwiającej ujawnienie grzechu, zachowali łączność z Kościołem i dali jakieś oznaki pokuty, byle uniknąć zgorszenia innych wiernych.

Zgorszenia wiernych i wspólnoty kościelnej będzie można jednak uniknąć w takiej mierze, w jakiej pasterze będą umieli odpowiednio pokazać znaczenie pogrzebu chrześcijańskiego jako zwrócenia się do miłosierdzia Bożego i jako świadectwo wiary wspólnoty w zmartwychwstanie umarłych i w życie w świecie, który przyjdzie.

Niniejszym Listem proszę Ekscelencję, by zechciał przekazać Ordynariuszom miejsca Konferencji Episkopatu, że wkrótce zostanie opublikowany tekst nowego dekretu o pogrzebie kościelnym, obowiązujący z dniem jego ogłoszenia.

Przekazując niniejsze wiadomości, pozostaję oddany w Panu.

Rzym, 29 maja 1973

FRANJO Kard. ŠEPER
Prefekt

JÉRÔME HAMER OP
Sekretarz

1. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Documenta inde a Concilio Vaticano Secundo expleto edita (1966-1985), Libreria Editrice Vaticana 1985, 49.


opr. mg/jw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokuta zgorszenie pogrzeb kościelny rozwód nieuregulowane małżeństwo
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W