Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


DEKRET KONGREGACJI SPRAW KANONIZACYJNYCH

13.02.2008Na prośbę Jego Ekscelencji bpa Albina Mamede Cleta, ordynariusza Coimbry, oraz licznych biskupów i wiernych na całym świecie Papież Benedykt XVI udzielił dyspensy od przepisu mówiącego o konieczności odczekania pięciu lat od śmierci (por. «Normae Servandae», art. 9) służebnicy Bożej siostry Łucji dos Santos, karmelitanki, jednej z trojga dzieci fatimskich, którym objawiła się Matka Boża. Ponieważ 13 lutego upłynęły trzy lata od śmierci siostry Łucji, dochodzenie diecezjalne w sprawie jej beatyfikacji może się rozpocząć natychmiast. Poniżej zamieszczamy Dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, powiadamiający o dyspensie.

Instante Exc.mo ac Rev.mo Domino D. Albino Mamede Cleto, Episcopo Conimbricensi, Summus Pontifex Benedictus PP. XVI, attentis peculiaribus expositis adiunctis, in audientia Em.mo ac Rev.mo D. Iosepho Saraiva Martins, S.R.E. Cardinali, Praefecto Congregationis de Causis Sanctorum, die 17 mensis Decembris 2007 concessa, benigne dispensationem concessit a tempore duorum annorum expectationis post mortem Servae Dei Mariae Luciae a lesu et a Corde Immaculato (In saec.: Lucia dos Santos) Monialis professae Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, ita ut Causa Beatificationis et Canonizationis eiusdem Servae Dei statim incipi possit, servatis de cetero omnibus aliis de iure servandis. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus huius Congregationis de Causis Sanctorum, die 13 februarii A.D. 2008.

Iosephus Card. Saraiva Martins
Praefectus

Michael Di Ruberto
Archiep. Tit. Biccarensis
A Secretis


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Fatima beatyfikacja siostra Łucja tajemnica fatimska dyspensa Łucja dos Santos
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W