Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Polskie pięciolecie walki z freonami - Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON

Michał Dobrzyński

Niedawno minęło pięć lat od powołania do życia Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON. Czas więc na podsumowanie jej dotychczasowych osiągnięć.

Po co nam PROZON?

Jak sama nazwa wskazuje, misją Fundacji PROZON jest ochrona warstwy ozonowej. Przesłanie to realizowane jest poprzez wszelkie działania prowadzące do zapobieżenia emisji do atmosfery substancji niszczących ozon, głównie freonów i halonów. Działalność Fundacji jest odpowiedzią na międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska, wynikające z ratyfikowania przez nasz Parlament globalnych porozumień w tej sprawie, z których najważniejsze to Konwencja Wiedeńska i Protokół Montrealski.

Fundacja utworzyła i prowadzi ogólnopolską sieć odzysku i regeneracji czynników chłodniczych, w tym freonów (tzw. Sieć 3R). Sieć 3R zorganizowana jest na czterech poziomach. Pierwszy szczebel to Fundacja PROZON, koordynująca całość przedsięwzięcia i będąca właścicielem Centrum Regeneracji Czynników Chłodniczych zlokalizowanego w Warszawie. Drugie ogniwo stanowi wspomniane Centrum Regeneracji, połączone ze specjalistycznym laboratorium. Ich rolą jest odpowiednia regeneracja zużytego czynnika chłodniczego pochodzącego z odzysku i wydanie atestu jakości na w pełni oczyszczony freon.

Na trzeci tryb Sieci 3R składa się 21 tzw. Lokalnych Centrów Odzysku (LCO). Są to oddziały dwóch prywatnych firm - założycieli PROZON-u. Pełnią one funkcję logistycznego pośrednika, uczestnicząc w sprawnym przekazywaniu zużytych czynników chłodniczych do Centrum Regeneracji. Czwartym szczeblem jest niemalże 900 niezależnych Firm Serwisowych w całej Polsce, na co dzień wykorzystujących czynniki chłodnicze w swej działalności gospodarczej. Firmy te pełnią niezwykle ważną funkcję, bowiem są odpowiedzialne za odzyskanie zużytych czynników i dostarczenie ich do LCO. Do tej pory, Fundacja odzyskała z rynku i zapobiegła emisji do atmosfery łącznie już ponad 30 ton freonów! Przeszkoliliśmy także ponad 1.800 serwisantów urządzeń chłodniczych w zakresie ekologicznego postępowania z freonami.

Fundatorzy PROZON-u

Twórcami Fundacji PROZON są czołowi polscy dystrybutorzy czynników chłodniczych - firmy PRAXAIR POLSKA oraz TERMO SCHIESSL. Obie firmy wykazują szczególne poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne i szeroko pojęty interes branży chłodniczej. Warto zauważyć, że przedsiębiorstwa te potrafią skutecznie współpracować na rzecz ochrony warstwy ozonowej, mimo iż jednocześnie "de facto" konkurują na rynku czynników.

Praxair Polska Sp. z o.o., ul. Bukowiecka 71, 03-893 Warszawa
tel.: (22) 511 67 00, faks: (22) 511 67 01
Serwis web: www.praxair.com

Praxair jest największym dostawcą gazów technicznych w Ameryce Północnej i Południowej i jednym z największych na świecie. Działa na rynku gazów technicznych od 1907 r., a wartość jego rocznej sprzedaży przekracza 5 miliardów USD. Firma produkuje, sprzedaje i dystrybuuje gazy atmosferyczne i procesowe oraz wysoko wydajne powłoki powierzchniowe.

Produkty, usługi i technologia firmy Praxair służą wielu branżom przemysłowym pozwalając na zwiększenie wydajności i ograniczenie zanieczyszczania środowiska. Znajdują one zastosowanie między innymi w przemyśle lotniczym i kosmicznym, medycynie, w przemyśle spożywczym, w produkcji napojów, w przemyśle elektronicznym, stalowym, chemicznymi rafinacyjnym, metalurgicznym, szklarskim, jak również w oczyszczalniach ścieków.

Praxair jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce czynników chłodniczych niemieckiej firmy Solvay Fluor und Derivate. Czynniki produkowane przez Solvay sprzedawane są pod nazwą handlową Solkane(R).

Praxair gwarantuje ciągłość i pewność dostaw czynników najwyższej jakości oraz stały kontakt z nowymi produktami. Specjaliści Praxair udzielają porad w doborze najbardziej odpowiednich czynników chłodniczych, zaś organizowane seminaria i konferencje poświęcone chłodnictwu są okazją do podniesienia fachowej wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i naukowcami.

Termo Schiessl Sp. z o.o., ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa
tel.: (22) 644 81 75, faks: (22) 644 92 58
Serwis web: www.termo-schiessl.pl

Termo Schiessl jest spółką joint-venture powstałą na początku 1997 r. z połączenia potencjału, wiedzy i doświadczeń firm Termo Products Ltd. i Robert Schiessl GmbH. Działająca od 1990 r. firma Termo Products to jeden z najstarszych i największych w Polsce importerów i dystrybutorów czynników chłodniczych. Natomiast założona w 1924 r. niemiecka firma Robert Schiessl posiada 15 oddziałów na terenie Niemiec, Austrii i Czech, należąc do największych w Europie hurtowników komponentów i urządzeń dla chłodnictwa i klimatyzacji.

Termo Schiessl kompleksowo zaopatruje firmy z branży chłodnictwa i klimatyzacji we wszelkie niezbędne w ich działalności akcesoria, urządzenia i czynniki chłodnicze. Oferta firmy obejmuje wiele tysięcy wyrobów kilkudziesięciu renomowanych producentów światowych.

Bardzo ważne miejsce w tej ofercie zajmują czynniki chłodnicze. Termo Schiessl jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce czynników chłodniczych francuskiego koncernu chemicznego ATOFINA. Szeroki asortyment gazów sprzedawanych pod nazwą handlową Forane(R), w połączeniu z wiedzą, doświadczeniem i kompetencją techniczną producenta i jego dystrybutora umożliwiają zaspokojenie różnorodnych potrzeb klientów.

Wykwalifikowani pracownicy Termo Schiessl pomagają w rozwiązywaniu problemów technicznych, w doborze odpowiednich urządzeń oraz właściwego czynnika do różnych zastosowań, służą pomocą w zakresie odzysku gazów oraz przezbrajania instalacji na nowe, ekologiczne czynniki chłodnicze.

Więcej informacji nt. proekologicznej działalności PROZON-u oraz obu Fundatorów można znaleźć w serwisie internetowym: www.prozon.org.pl, lub kontaktując się bezpośrednio z Biurem Fundacji: tel./faks (22) 511 68 83, tel. 0600 281 279.


opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: biznes ekologia przyroda ozon freon
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W