Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Marketing Kreowania Kariery. Projekt „SUKCES”

Mariola Czechowska-Frączak

Osiąganie sukcesów w życiu zawodowym w dużym stopniu zależy od indywidualnych umiejętności świadomego zarządzania karierą, czyli od opracowania i wdrożenia osobistego Projektu Rozwoju Zawodowego. PRZ opatrzyliśmy kryptonimem: „SUKCES” - S-kutecznie U-kierunkowana K-ariera C-zyli E-fektywność i S-atysfakcja.

Projekt ten, skupiający się na działaniach umożliwiających realizację planów zawodowych w pełni zgodnych z naszymi oczekiwaniami i aspiracjami, przechodzi przez różne fazy. Zanim podejmiemy decyzję o swojej zawodowej przyszłości, musimy „poznać siebie”: wiedzieć, kim jesteśmy i co chcemy w życiu osiągnąć, czyli zacząć od „pra-przyczyn”.

Musimy sobie zadać pytanie, dlaczego właśnie teraz chcemy wprowadzić „SUKCES” w życie. Czy dlatego, że odczuwamy chęć zmiany zawodu, jesteśmy zmęczeni obecną pracą, pragniemy awansować, zarabiać więcej, straciliśmy pracę, jesteśmy niezadowoleni z atmosfery panującej w obecnym miejscu, zmieniliśmy miejsce zamieszkania, odczuwamy brak perspektyw rozwoju?

Mogą się nam również nasunąć pytania bardziej osobistej natury: czy nadal odczuwamy wiarę w siebie, czy działamy w zgodzie ze swoimi wartościami, czy potrzebujemy wsparcia, czy czujemy dumę z tego, co robimy? Jeśli zamierzamy coś zmienić w naszym życiu zawodowym, nie możemy uniknąć odpowiedzi na te pytania, a także na inne, które nasuną się podczas „rozmowy ze sobą”.

Trzeba mieć świadomość, że gdy już zdecydujemy się na podjęcie działań związanych z Projektem „SUKCES”, będą one naprawdę brzemienne w skutki. Powinny zatem być starannie przemyślane. Działania pod wpływem impulsu są tu wysoce niewskazane. Ponadto wszelkie zmiany w naszej karierze zawodowej są dokładnie analizowane przez przyszłych pracodawców. Warto mieć dla nich mocne odpowiedzi, dlaczego postanowiliśmy wprowadzić zmiany w naszym życiu zawodowym. Narzędziem, które ukierunkuje nasze myślenie i działanie przy realizacji Projektu „SUKCES” jest Bilans Zawodowy.

Bilans Zawodowy jest pogłębioną analizą kompetencji, dokonań, poziomu wykształcenia, a także przebiegu kariery zawodowej. W wyniku analiz dochodzi do scharakteryzowania osobowości pracownika, jego systemu wartości, zasad postępowania.

Bilans Zawodowy uświadamia pracownikowi, jakimi umiejętnościami dysponuje. Pozwala podsumować przebieg kariery, a w efekcie staje się znakomitym punktem wyjścia do zdefiniowania przyszłych celów zawodowych. Dokonując bilansu trzeba brać pod uwagę wiedzę zdobytą podczas studiów, jak i wszystkie doświadczenia zawodowe, czyli wiedzę bardziej praktyczną i ukierunkowaną.

Człowiek ma najczęściej dosyć zniekształcony albo niedokładny obraz swoich kompetencji. Korzyść z bilansu jest bardzo wyraźna: wyobrażenie, jakie ludzie mają o sobie, powinno zostać uzupełnione o zobiektywizowane informacje, a także o porównanie starych i nowych danych o nas samych.

Realizując Bilans Zawodowy dokonujemy wiwisekcji na żywym organizmie, uświadamiamy sobie, jakie są nasze mocne i słabe strony, co może być dla nas szansą, a co zagrożeniem. To wyobrażenie o nas samych, nasze poczucie własnej wartości jest ściśle związane z celami, które sobie stawiamy, z naszymi lękami i nadziejami. Ma zatem oczywisty wpływ na nasze życie i sukcesy, które odnosimy. Wyobrażenie o nas samych wpływa na naszą ocenę innych ludzi, warunkuje nasze społeczne zachowania, nie jest także bez znaczenia w stawianiu sobie celów przez jednostkę oraz w ich realizacji, czyli motywacji.

Czemu praktycznie służy Bilans Zawodowy? Tak jak mówiliśmy, umożliwia realizację Projektu Rozwoju Zawodowego, ale także znakomicie przygotowuje do wszystkich rozmów z przyszłymi pracodawcami. Dwa podstawowe elementy Bilansu Zawodowego to: analiza przebiegu drogi zawodowej i analiza kompetencji.

Bilans Zawodowy — punkt widzenia pracownika

Przebieg drogi zawodowej

Doświadczenie zawodowe

Uzyskane dyplomy

Inne doświadczenia

 • Miejsce na wyszczególnienie wszystkich firm, w których się pracowało, a także opis odbytych staży;
 • Opis wszystkich zajmowanych stanowisk w ramach jednej firmy, a także działów;
 • Szczegółowa informacja na temat powodów odejścia z firmy, ale także awansu
 • Dyplomy: daty, nazwy szkół, uzyskany stopień, tytuły prac
 • Prawo jazdy, zajęcia poza pracą, hobby
 • Spostrzeżenia na temat powodów satysfakcji (lub jej braku) z wykonywanej pracy
 • Studia podyplomowe: daty, nazwy szkół, stopień, tytuły prac
 • Języki: poziom opanowania
 • Opis najciekawszych projektów, które „coś wniosły” w naszej karierze zawodowej;
 • Osobista refleksja na temat przebiegu drogi zawodowej
  • Staże: daty, nazwy staży, organizacje, miejsca
 • Szczególne umiejętności
 •  

  Analiza kompetencji

  Kompetencje osobiste

  Kompetencje zawodowe

  Kompetencje techniczne-inne

  „Co muszę zmienić?”

  Wprowadzenie

  „SUKCES”- u w życie

  Organizacyjne

  Analiza Kompetencji poprzez pryzmat kariery zawodowej

  Informacja o specyficznych umiejętnościach technicznych oraz innych wartych wyszczególnienia

  Analiza uświadamia mocne i słabe strony pracownika, nad czym należy popracować

  Wysnucie wniosków — plan działania

  Analityczne

  Związane z naszą osobowością

   

  Przebieg drogi zawodowej

  Podsumowanie przebiegu drogi zawodowej/edukacji pozwala przypomnieć sobie o zapomnianych kwalifikacjach, umiejętnościach, które mogą stać się punktem wyjścia w rozważaniach na temat nowej pracy

  Doświadczenie zawodowe

  Data

  Firma - dział

  Stanowisko

  Zakres obowiązków

  Powody odejścia, przekwalifikowania

           

  Doświadczenie zawodowe w każdej z firm

  Firma

  Stanowisko

  Opis działań

  Pozytywy

  Negatywy

           

  Najciekawsze osiągnięcia

  Cel do osiągnięcia

  Zajmowane stanowisko

  Kiedy?

  Wybrana realizacja

  Co osiągnąłem/osiągnęłam?

  Jakie szczególne kompetencje były wykorzystane?

  Uzyskane dyplomy

  Kiedy?

  Nazwa szkoły

  Uzyskane dyplomy

  Zakres wiedzy

  Wiedza wykorzystana/nie

           

  Staże/ warsztaty

  Jaki?

  Kiedy

  Kto realizował?

  Co mi dał?

         

  Inne doświadczenia

  Uzyskane licencje, Prawo jazdy

  Języki obce

  Szczególne umiejętności

   

   

  Co mi one dają? Czy mają związek z pracą?

   

  Analiza kompetencji:

  Umożliwia porównanie naszych wyobrażeń z bardziej obiektywnym stanem rzeczy

  Kompetencje osobiste

  Organizacyjne

  analityczne

  „związane z naszą osobowością”

  Umiejętność kierowania zespołem, kontroli pracy, motywowanie członków grupy

  Poparta przykładami

  Umiejętność kojarzenia, analizy, wyciągania wniosków, kreatywność, myślenie strategiczne

  Poparta przykładami

  Umiejętność komunikacji, współpracy, wiary w siebie, reakcja na stres, niezależność, podejmowanie decyzji, elastyczność

  Poparta przykładami

  Kompetencje zawodowe

  Na bazie analizy kompetencji osobistych powstaje konkretny opis „Osobowości zawodowej” osoby badanej: co lubi w pracy, a czego nie, jakie miała sukcesy i porażki, jakimi zdolnościami intelektualnymi dysponuje, jaki jest jej poziom inteligencji emocjonalnej i motywacyjnej.

  Kompetencje techniczne — inne

  Dosyć szczegółowy opis kompetencji szczególnych (według oceny osoby badanej), oraz wyszczególnienie tych kompetencji, które powinny zostać rozwinięte.

  „Co muszę zmienić?”

  Wyszczególnienie cech charakteru i nie tylko, nad którymi „muszę (bo chcę) popracować” (To jest subiektywna ocena osoby dokonującej analizy)

  Wprowadzenie „SUKCES”- u w życie

   1. identyfikacja celów: zawód wymarzony, co zmieniamy, co zachowujemy, co poprawiamy
   2. SWOT
   3. grupy docelowe-segmenty
   4. strategia
   5. plan działania

  Autorka jest szefową firmy Imenos Group, która prowadzi warsztaty z zakresu kreowania kariery; imenosgroup@poczta.neostrada.pl


  opr. MK/PO

   


  Podziel się tym materiałem z innymi:


  Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: praca etyka biznes pracownik firma zarządzanie kariera motywacja hr
   
  © Fundacja Opoka 2017
  Realizacja: 3W
  © Fundacja Opoka 2017
  Realizacja: 3W