Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Opis przebiegu negocjacji mających na celu dostosowania przepisów transferowych FIFA z prawem unijnym.

Tekst na podstawie angielskiego tekstu poświęconego planowanym zmianom w polityce transferowej piłkarzy. Oryginalny tekst w języku angielskim znajduje się pod adresem internetowym: http://www.europa.eu.int/

Komisja Europejska aktualnie zapoznaje się z uwagami FIFA, co do modyfikacji przepisów transferowych. Poza tym Komisja prowadzi dialog z piłkarskim światem w celu poznania jego opinii, co do proponowanych zmian. Zauważa ona specyficzny charakter zawodu zawodowego sportowca, szczególnie w odniesieniu do piłkarzy, rolę społeczną życia sportowego, potrzebę ochrony młodych zawodników, konkurencyjności na arenie sportowej oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy mniejszymi i większymi klubami ze szczególnym uwzględnieniem interesów klubów amatorskich. Komisja Europejska, wskutek kilku skarg z roku 1997 i 1998, przedstawiła swoje uwagi, co do systemu wprowadzonego przez FIFA, który reguluje międzynarodowe transfery. Pomimo głoszonych przez niektórych poglądów, Komisja Europejska nigdy nie zamierzała odrzucić w pełnym stopniu aktualnie obowiązującego systemu, ale ma zamiar zmodyfikować go tak, aby był zgodny z obowiązującym prawem unijnym.

W dniu 31 paĄdziernika 2000 roku FIFA i inne organizacje tworzące piłkarski świat zgłosiły swoje uwagi pod adresem planów Komisji. Te propozycje odzwierciedlały ponad dwuletnią dyskusję, jaką przedstawiciele UE prowadzili z przedstawicielami FIFA. Komisja ze zrozumieniem przyjęła konstruktywne uwagi organizacji piłkarskich, które zbliżały stanowiska stron do kompromisu, efektem którego miała być taka modyfikacja systemu, aby był zgodny z unijnym prawem. Jest to już i tak znaczącym osiągnięciem w prowadzonych negocjacjach. W pewnych aspektach przedstawione argumenty muszą być wyjaśnione i uzupełnione i wtedy negocjacje będą mogły toczyć się z większym zrozumieniem racji drugiej strony. Komisja również wyraża nadzieję, iż satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie jest możliwe poprzez dialog, który w ostatnim czasie ma miejsce, a jego przebieg wskazuje, iż dojdzie wkrótce do pomyślnego zakończenia. Aktualnie propozycje FIFA są dokładnie analizowane i stanowić będą podstawę do dalszej dyskusji, a analizy pozwolą przedstawicielom UE na głębsze zrozumienie argumentów drugiej strony.

Komisja docenia argumenty FIFA, które maja na celu m.in. nie wprowadzenie możliwości swobodnego odejścia zawodników danego klubu podczas trwających aktualnie rozgrywek, co miałoby bardzo negatywny wpływ na utrzymanie sprawiedliwego przebiegu rozgrywek ligowych i doprowadziłoby do potwornego zamieszania na rynku transferowym.

Ponadto, Komisja Europejska zauważa, ze terminowość kontraktów na piłkarskim rynku pracy jest bardzo ważne i specyficzne, ale przepisy FIFA muszą również uwzględniać tak podstawowe prawo unijne jak wolny przepływ siły roboczej. Należy przyjąć takie rozwiązanie, które pogodzi obie strony.

opr. JU/PO

˙
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: unia sport Europejska Wolny Futbol FIFA UEFA Transfery Piłka

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W