Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


87 Światowy Dzień Misyjny

„MIŁOSIERDZIE BOŻE DLA CAŁEGO ŚWIATA”

W niedzielę 20 października br. Kościół powszechny obchodzłi Światowy Dzień Misyjny. Rozpoczął on Tydzień Misyjny, w którym modlimy się za misjonarki i misjonarzy na całym świecie. Tydzień ten przypada w Roku Wiary oraz w okresie oczekiwania na kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II wspaniałego apostoła miłosierdzia Bożego oraz autora encykliki „Redemptoris missio”.  25 rocznicę jej ukazania się będziemy obchodzić w 2015 roku.

DZIEŁO POMOCY "AD GENTES"
Kontakt
Ilustracja kontaktu
ul. Byszewska 1
skr.pocz. 112
03-729 Warszawa 4
adgentes@misje.pl
tel. + 48 22 743 95 24
fax. + 48 22 743 95 27
www.adgentes.misje.pl

Ojciec  Święty Franciszek wystosował Orędzie na Światowy Dzień Misyjny. Zwraca w nim uwagę na radość płynącą z wiary, której nikt nie może zatrzymywać dla siebie. Przypomina również, że do istoty wiary należy dzielenie się nią z innymi. To nie jest uprawianie prozelityzmu, ale wyraz pragnienia, by również inni poznali Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata i mogli otrzymać dobra duchowe, które niesie wiara.

Papież Franciszek zwrócił się ze słowami wdzięczności do tych, którzy angażują się w misyjną posługę Kościoła oraz zachęcił do wspierania dzieła misyjnego. Napisał: „Chciałbym was wszystkich zachęcić, abyście byli głosicielami Dobrej Nowiny Chrystusa i jestem szczególnie wdzięczny misjonarzom, kapłanom fidei donum, zakonnikom, zakonnicom, wiernym świeckim — ciągle coraz liczniejszym — którzy odpowiadając na wezwanie Chrystusa, opuszczają swoją własną ojczyznę, aby służyć Ewangelii na innych ziemiach i w innych kulturach. Chciałbym jednak również podkreślić, że obecnie młode Kościoły wspaniałomyślnie angażują się w posyłanie misjonarzy do Kościołów, które znajdują się w trudnej sytuacji — nierzadko do Kościołów w krajach od dawna chrześcijańskich — w które wnoszą świeżość i entuzjazm, z jakimi przeżywają wiarę, która odnawia życie i daje nadzieję. Żyć zgodnie z tym powiewem uniwersalności, odpowiadając na wezwanie Jezusa „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19), stanowi bogactwo każdego Kościoła partykularnego, każdej wspólnoty, a posyłanie misjonarzy nigdy nie jest stratą, lecz zyskiem. Zachęcam tych wszystkich, którzy czują się wezwani, aby wielkodusznie odpowiedzieli na głos Ducha Świętego, zgodnie z ich sytuacją, i aby nie bali się być wspaniałomyślnymi dla Pana” (nr 5).

            Wesprzyjmy misje w świecie poprzez ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne w niedzielę. W ciągu Tygodnia Misyjnego wyślijmy sms o treści „Misje” na numer 72 032 (koszt 2,46 zł. z Vat). Dzięki bezinteresownej życzliwości operatorów komórkowych pieniądze te w całości trafią do misjonarzy na realizację projektów edukacyjnych, charytatywnych i ratowanie zdrowia. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.adgentes.misje.pl oraz www.misje.pl.opr. ab/abCopyright © by Dzieło Pomocy "AD GENTES"

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wiara radość rok wiary 2013 Miłosierdzie Boże dla całego świata 87 Światowy Dzień Misyjny

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W